Przejdź do zawartości

Ernest Jerzy Krokowski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Ernest Jerzy Krokowski
Herb
Krokowski

Ernest Jerzy Krokowski herbu własnego – sędzia pucki w latach 1647-1681. Pochodził z kalwińskiej rodziny szlacheckiej patronującej zborowi tego wyznania w Krokowej[1].

Poseł sejmiku generalnego pruskiego na sejm koronacyjny 1649 roku, sejm zwyczajny 1652 roku, sejm 1658 roku, dwa sejmy 1666 roku, sejm 1667 roku, sejm nadzwyczajny 1668 roku, sejm nadzwyczajny (abdykacyjny) 1668 roku[2]. Poseł na sejm konwokacyjny 1668 roku z powiatów: gdańskiego i tczewskiego[3]. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa pomorskiego w 1669 roku[4]. Poseł na sejm nadzwyczajny 1670 roku z powiatu puckiego[5]. Poseł powiatu puckiego województwa pomorskiego z sejmiku malborskiego na sejm koronacyjny 1676 roku. Poseł powiatu puckiego na sejm 1677 roku[6].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Krokowscy von Krockow [online], jednota.pl [dostęp 2022-07-05].
  2. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 352.
  3. Diariusz sejmu konwokacyjnego 1668 roku. Opracował Kazimierz Przyboś, Kraków 2009, s. 71.
  4. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s].
  5. Kazimierz Przyboś, Sejm nadzwyczajny w Warszawie 5 marca - 19 kwietnia 1670 roku, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Z. 130 (2003), s. 113.
  6. Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 251.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]