Informacja dodatkowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Informacja dodatkowa - jest jednym z pięciu elementów sprawozdania finansowego. Prawidłowo sporządzona informacja dodatkowa dostarcza pogłębionych informacji o bilansie, rachunku zysków i strat a także rachunku przepływów pieniężnych. Powinna zawierać istotne dane i objaśnienia, które są niezbędne do rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt. 3 ustawy o rachunkowości (ustawa z dnia 9 września 1994 r. o rachunkowości; tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) informacja dodatkowa dzieli się na dwie części:

  1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, oraz
  2. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Pełną charakterystykę zakresu informacji dodatkowej - jakie zawiera sprawozdanie finansowe - można znaleźć w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.