Koszty rachunkowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Koszty rachunkowe – wyrażone w pieniądzu lub jego ekwiwalentach zużycie zasobów, które związane jest z prowadzoną działalnością, ma na celu osiągnięcie w bieżącym lub w przyszłych okresach korzyści dla danej organizacji i jest ewidencjonowane przez daną jednostkę zgodnie z zasadami (przepisami) o rachunkowości[1].

Jeden z podstawowych sposobów klasyfikacji kosztów rachunkowych dzieli je ze względu na obszar działalności, której dotyczą:

  • koszty działalności operacyjnej – stanowią koszty związane z podstawową działalnością (np. działalność produkcyjna) danej jednostki (np. koszty zużycia materiałów i energii, koszty wynagrodzeń czy też koszty usług obcych).
  • pozostałe koszty operacyjne – stanowią koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną danej jednostki (np. koszty związane ze zbyciem środków trwałych, koszty związane z tworzonymi rezerwami czy też koszty wynikające z kar i grzywien nałożonych na jednostkę).
  • koszty finansowe – są związane z działalnością inwestycyjną i finansową danej jednostki (np. odsetki od zaciągniętych kredytów czy pożyczek).
  • straty nadzwyczajne – obejmują koszty, które wynikają ze zdarzeń trudnych do przewidzenia, losowych (np. pożar hali magazynowej).

Wyróżnia się dwie podstawowe sposoby prezentowania kosztów w sprawozdaniach finansowych: układ rodzajowy i kalkulacyjny.

Moment rozpoznania kosztów dla celów rachunkowych i podatkowych może być różny.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Bronisław Micherda: Podstawy Rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.
  • Teresa Zalewska: Ewidencja i rozliczenie kosztów podstawowej działalności produkcyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych.
  • T. Naumiuk, Koszty w rachunkowości finansowej, Warszawa, Wydawnictwo prawno-ekonomiczne Infor, 1999, ISBN 83-87936-88-X.
  • Irena Olchowicz, Podstawy rachunkowości. Wykład, Warszawa: Difin, 2004, ISBN 83-7251-482-8, OCLC 749667720.
  • J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, Warszawa, Finans – Seevis, 2001, ISBN 83-86226-42-0.
  • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Gertruda Krystyna Świderska (red.), Warszawa: Difin, 2002, ISBN 83-7251-297-3, OCLC 749316612.