Legitymacja studencka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wzór legitymacji nr 18 TP-PR
Wzór legitymacji nr 18a TP-PR

Legitymacja studenckalegitymacja poświadczająca status studenta.

W Polsce wydawany jest studentowi przez uczelnię po immatrykulacji. Prawo do posiadania legitymacji posiadają studenci uczelni do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów[1]. Ważność legitymacji potwierdza się co semestr przez umieszczenie daty ważności i okrągłej pieczęci z godłem państwa, a elektronicznej legitymacji studenckiej – przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach hologramu[1].

Koszt wydania legitymacji studenckiej nie może być wyższy niż[2]:

 • 5 zł – dla legitymacji studenckiej
 • 17 zł – w przypadku elektronicznej legitymacji studenckiej.

Wzory legitymacji studenckich określa Rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Od 1 stycznia 2008 roku obowiązują:

 • wzór legitymacji studenckiej (nr 18 TP-PR)
 • wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (nr 17 TP-PR).

Wcześniej do ulgowych przejazdów uprawniały legitymacje studenckie o symbolu MEN-I-2SW (wzór nr 18a TP-PR) i MEN-3/14.1/I-2 SW (wzór nr 18b TP-PR). Zmiana wzorów legitymacji była podyktowana zmniejszeniem przez PKP zniżki dla studentów z 50% na 37% w 2002 r. Treść widniejąca na legitymacjach została zmieniona już w 2005 r. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie dokumentacji przebiegu studiów) i znowelizowana w listopadzie 2006 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dokumentem poświadczającym uprawnienia studentów do korzystania z ulgi 51%:

 • przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, jest dla studentów do ukończenia 26. roku życia - legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą,
 • przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, jest również legitymacja studencka[3].

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. a b § 7 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
 2. Ibid., § 18 ust. 2 pkt 1 i 2.
 3. § 9 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Linki zewnętrzne[edytuj]

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1554)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1427)