Legitymacja studencka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wzór legitymacji nr 18 TP-PR
Wzór legitymacji nr 18a TP-PR

Legitymacja studenckalegitymacja poświadczająca status studenta.

W Polsce wydawany jest studentowi przez uczelnię po immatrykulacji. Prawo do posiadania legitymacji posiadają studenci uczelni do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów[1]. Ważność legitymacji potwierdza się co semestr przez umieszczenie daty ważności i okrągłej pieczęci z godłem państwa, a elektronicznej legitymacji studenckiej – przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach hologramu[1].

Koszt wydania legitymacji studenckiej nie może być wyższy niż[2]:

  • 5 zł – dla legitymacji studenckiej
  • 17 zł – w przypadku elektronicznej legitymacji studenckiej.

Wzory legitymacji studenckich określa Rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Od 1 stycznia 2008 roku obowiązują:

  • wzór legitymacji studenckiej (nr 18 TP-PR)
  • wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (nr 17 TP-PR)

Wcześniej do ulgowych przejazdów uprawniały legitymacje studenckie o symbolu MEN-I-2SW (wzór nr 18a TP-PR) i MEN-3/14.1/I-2 SW (wzór nr 18b TP-PR). Zmiana wzorów legitymacji była podyktowana zmniejszeniem przez PKP zniżki dla studentów z 50% na 37% w 2002 r. Treść widniejąca na legitymacjach została zmieniona już w 2005 r. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie dokumentacji przebiegu studiów) i znowelizowana w listopadzie 2006 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Legitymacja studencka uprawnia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Wysokość ulgi wynosi[3]:

  • 51% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych (do ukończenia 26. roku życia)
  • 49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych (do ukończenia 26. roku życia)
  • 50% – przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej.

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

  1. a b § 7. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
  2. Ibid., § 20. ust. 2 pkt 1 i 2.
  3. § 9. pkt. 1. ust. 1c. / ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Linki zewnętrzne[edytuj]