Mandat

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii


  • Mandat – w polityce: pełnomocnictwo udzielone osobie sprawującej funkcję pochodzącą z wyboru
  • Mandat – w prawie: umowa, na mocy której jedna osoba (mandant) powierza drugiej spełnienie pewnej czynności, a druga (mandatariusz) zobowiązuje się do spełnienia tej czynności w imieniu i na rachunek mandanta
  • Mandat międzynarodowy – w prawie międzynarodowym mandat oznacza stan, w którym państwo ma obowiązek wykonywania wszystkich poleceń organizacji międzynarodowej.