Przejdź do zawartości

Moduł:Błąd

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
 Dokumentacja modułu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]
Ten moduł generuje wiadomość HTML z klasą „error”. Wykorzystywany jest przez szablon {{Błąd}} – sprawdź dokumentację szablonu dla jego możliwych wywołań i parametrów.
-- Ten moduł obsługuje szablon {{Błąd}}.

local p = {}

local function _error(args)
  local tag = mw.ustring.lower(tostring(args.tag))

  -- Sprawdź, jaki takg html będzie wykorzystywany.
  if not (tag == 'p' or tag == 'span' or tag == 'div') then
    tag = 'strong'
  end

  -- Wygeneruj html.
  return tostring(mw.html.create(tag)
    :addClass('error')
    :wikitext(tostring(args.tekst or args[1] or error('nie określono wiadomości', 2)))
  )
end

function p.error(frame)
  local args
  if type(frame.args) == 'table' then
    -- Moduł jest wywoływany przez #invoke. Argumenty do modułu zaczerpywane są
    -- ze strony szablonu, więc wykorzystujemy parametry wprowadzone do szablonu.
    args = frame.args
  else
    -- W przeciwnym wypadku, gdy moduł jest uruchamiany z innego modułu lub konsoli debugowania,
    -- argumenty pobierane są bezpośrednio.
    args = frame
  end
  -- Jeśli parametr tekstu jest obecny ale pusty, zmień go do „nil”, tak że Lua
  -- uzna go za nieprawidłowy.
  if args.tekst== "" then
    args.tekst = nil
  end
  return _error(args)
end

return p