Poczęcie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poczęcie, zapłodnienie u człowieka – proces powstania zygoty, czyli komórki zawierającej pełny genotyp człowieka, z której przez bruzdkowanie powstaje zarodek[1][2], w wyniku połączenia żeńskiej gamety z gametą męską[1][3][4]. Najczęściej poczęcie dokonuje się przez stosunek płciowy osób różnej płci, gdy kobieta jest w okresie owulacji. Możliwe są różne wyjątki od tej sekwencji, można wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje: zapłodnienie in vivo (inseminację), czyli wstrzyknięcie nasienia mężczyzny do pochwy kobiety, oraz zapłodnienie in vitro, czyli poczęcie dokonywane w laboratorium medycznym.

Stan kobiety, w której organizmie rozwija się zapoczątkowane zapłodnieniem życie, nazywa się ciążą. Wiek ciąży liczy się według reguły Naegelego, przy czym przy zabiegach pozaustrojowych jako początek liczenia przyjmuje się ostatnią miesiączkę przed implantacją albo wylicza hipotetyczną miesiączkę od dnia punkcji jajników[5][6].

Płodność[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Płodność u ludzi.

Warunkiem koniecznym do zaistnienia poczęcia jest płodność mężczyzny i kobiety podczas aktu płciowego. Nie jest to jednak warunek wystarczający, bowiem do tej pory nie wiadomo, jakie czynniki sprawiają, że w pełni płodni mężczyzna i kobieta nie mogą mieć dzieci[potrzebny przypis].

Mężczyzna[edytuj | edytuj kod]

Hormonem regulującym męską płodność jest wytwarzana w kościach osteokalcyna[7][8]. W znajdujących się w jądrach komórkach Leydiga hormon ten reaguje z pełniącym funkcję receptora białkiem Gprc6a, stymulując produkcję testosteronu. Testosteron zaś jest odpowiedzialny za spermatogenezę, bowiem pobudza komórki Sertolego do wytwarzania plemników. Cały proces jest kontrolowany przez układ gruczołów dokrewnych. Podwzgórze wydziela hormon GnRH do przysadki, ta zaś uwalnia gonadotropiny (FSH oraz LH), które odpowiednio oddziałują na komórki Leydiga i Sortoliego[9].

Wytworzone plemniki są uwalniane do kanalików i magazynowane w najądrzach, gdzie jeszcze dojrzewają. Podczas złożonego i nie do końca wyjaśnionego procesu dojrzewania w celu ograniczenia aktywności plemników nakładana jest na nie powłoka z sialoglikoprotein i sulfoglicerolipidów, która później stanowi barierę ochronną przed zapłodnieniem innego organizmu niż ludzki[10][11].

Kobieta[edytuj | edytuj kod]

Płodność kobiety to tylko dzień na mniej więcej miesiąc w okresie od pokwitania do przekwitania, czyli przez jakieś 30-40 lat. Znajomość własnego organizmu pomaga w wyznaczeniu dni płodnych, dzięki czemu poczęcie można zaplanować. Nie zawsze jednak jest to takie proste, chociażby ze względu na nieregularne cykle menstruacyjne.

W organizmie kobiety wszystkie komórki rozrodcze powstają już w okresie prenatalnym jej życia[12][13][a]. Są to umieszczone w pęcherzykach jajnikowych zatrzymane w rozwoju komórki jajowe I rzędu (oocyt), z których większość ulega atrezji[12]. Na pęcherzykach tworzy się warstwa ziarnista pełniąca istotną rolę w przygotowaniu komórki do owulacji i ewentualnego zapłodnienia[14].

Spośród wytworzonych pęcherzyków pierwotnych tylko nieliczne rozpoczynają dojrzewanie wcześniej niż dziewczynka dorośnie. Jednak wskutek nieodpowiednich stężeń hormonów (LH, FSH) wszystkie one podlegają atrezji[15]. Czas dojrzewania pęcherzyka trwa ponad trzy miesiące[14]. Podczas tego procesu oocyt zwiększa objętość i pomiędzy nim a warstwą ziarnistą tworzy się osłona przejrzysta, a część komórek warstwy ziarnistej łączy się z komórką jajową tworząc wieniec promienisty[14].

Po osiągnięciu przez organizm kobiety dojrzałości płciowej wśród pęcherzyków dojrzewających cyklicznie dochodzi do rekrutacji kilku z nich, a następnie do selekcji jednego, który dalej może się rozwijać (w pełni rozwinięty pęcherzyk nazywany jest od nazwiska odkrywcy pęcherzykiem Graafa[16]), a niewybrane jak zwykle ulegają atrezji[15][17]. Rekrutacja następuje w pierwszych czterech dniach cyklu, a selekcja pomiędzy piątym a siódmym dniem[15].

Podczas owulacji komórka jajowa uwalniana z jajnika do jajowodu wydziela pierwsze ciałko kierunkowe i w ten sposób przekształca się w oocyt II rzędu. Pozostałe zaś w jajniku komórki ziarniste ulegają luteinizacji w wyniku czego powstaje ciałko żółte[13], najbardziej aktywny hormonalnie gruczoł kobiety[15]. Gruczoł ten wydziela umożliwiający zagnieżdżenie i rozwój zarodka progesteron. Gdy nie dochodzi do zapłodnienia komórki jajowej gruczoł ten ulega regresji i powstaje bogata w kolagen blizna, ciałko białawe[15], następstwem czego jest zanik wydzielania progesteronu, co powoduje złuszczenie się tkanki nabłonkowej macicy i w rezultacie krwawienie miesięczne.

Fizjologia poczęcia[edytuj | edytuj kod]

Blausen 0404 Fertilization-pl.png

Dzięki badaniom naukowym o powstaniu nowego ludzkiego życia w chwili poczęcia wiele już wiadomo i można opisać mechanizmy, które go tworzą. Jednakże nie wszystkie procesy towarzyszące temu zjawisku są do końca jasne i w świetle obecnej nauki wytłumaczalne, chodzi szczególnie o procesy biochemiczne zachodzące w organizmie kobiety, gdy dochodzi do wtargnięcia spermy.

Kapacytacja[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Kapacytacja.

Po ejakulacji do dróg rodnych kobiety plemniki poddawane są uzdatnianiu i selekcji. W czasie kapacytacji usunięta zostaje lipidowo-proteinowa osłona i odsłonięty akrosom. Przy procesie kapacytacji istotną rolę odgrywają jony wapnia, potasu, magnezu i cynku.

Proces kapacytacji trwa ok. 6 godzin[11].

Przeniknięcie[edytuj | edytuj kod]

Schemat przeniknięcia przez błonę bezbarwną

Tylko niewielka ilość plemników dociera do żeńskiej gamety rozrodczej. Napotyka tutaj na barierę wieńca promienistego i zbudowanej z glikoprotein osłonki przejrzystej. Tylko jeden plemnik zostaje wybrany do przeniknięcia przez nią. Po przeniknięciu osłonka przejrzysta stabilizuje wiązania uniemożliwiając innym plemnikom zapłodnienie[11]. Plemniki są zdolne do zapłodnienia przez 24–36 h od ejakulacji[1].

Połączenie gamet[edytuj | edytuj kod]

Najistotniejszym momentem zapłodnienia jest połączenie gamet. W warunkach laboratoryjnych do momentu połączenia gamet istnieje techniczna możliwość usunięcia jądra plemnika z komórki jajowej[4]. Główka plemnika po wniknięciu do jaja przyjmuje budowę jądra komórkowego. Następnie przedjądrza męskie i żeńskie zlewają się ze sobą (patrz: kariogamia), tworząc jądro komórkowe zygoty o podwójnej liczbie chromosomów (2n). W przypadku gdy plemnik niósł chromosom X powstaje zarodek żeński, jeśli niósł chromosom Y – zarodek męski[1].

Dziedziczenie[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Dziedziczenie w biologii.

W czasie zapłodnienia ustala się płeć chromosomowa i genetyczna za sprawą systemu determinacji płci XY[18]. Chromosomy XX genetycznie określają kobietę, a chromosomy XY mężczyznę. Zazwyczaj płeć chromosomowa i genetyczna jest równoznaczna z płcią somatyczną, zdarzają się jednak anomalie w tym względzie i człowiek, który wedle chromosomów jest mężczyzną, de facto jest kobietą (lub odwrotnie). Odpowiedzialny za taki stan rzeczy jest gen SRY[19].

W genach zapisane są niektóre cechy człowieka (w tym cechy adaptatywne oraz kolor oczu, kolor skóry itp.[20]), a także tendencje do pewnych chorób.

Zaburzenia zapłodnienia[edytuj | edytuj kod]

W warunkach naturalnych proces zapładniania może skończyć się niepowodzeniem, gdy[21]:

 • istnieje przeszkoda mechaniczna uniemożliwiająca zetknięcie się gamet;
 • nastąpiły zaburzenia podczas procesu kapacytacji lub reakcji akrosomalnej;
 • komórka jajowa nie jest w pełni dojrzała (np. opóźnienie reakcji korowej prowadzi do wniknięcia wielu plemników do oocytu);
 • zapłodniona komórka jajowa dalej się nie rozwija (około 16% zapłodnień).

Przy zapłodnieniu pozaustrojowym może dochodzić do różnego typu mutacji DNA, które jeśli nie zostały wyeliminowane we wczesnej fazie rozwoju, np. przez unicestwienie zapłodnionej komórki jajowej, mogą mieć konsekwencje w przyszłych pokoleniach[4].

Problemy bioetyczne[edytuj | edytuj kod]

Jednym z podstawowych pytań bioetycznych jest pytanie o moment rozpoczęcia istnienia człowieka, czyli w którym momencie życia można przypisać ludzkiemu życiu wartość moralną. Jak na razie nie wypracowano jednolitych kryteriów człowieczeństwa i jest kilka prób odpowiedzi na ten temat[22][23]:

Kryterium genetyczne poparte jeszcze zasadą potencjalności w praktyce utożsamia zapłodnioną komórkę jajową z osobą ludzką, co wśród części naukowców budzi kontrowersje. W konsekwencji bowiem prowadzi do odrzucenia wszelkich form ingerencji w naturalne poczęcie człowieka, jak również wprowadza całkowitą ochronę poczętego życia ludzkiego. Kryterium to jest więc przywoływane przez różne religie.

Należy jednak zauważyć, że przyjęcie kryterium genetycznego i pełnej ochrony życia pomaga uniknąć wielu bioetycznych problemów. Jak chociażby przedstawiona przez Błażeja Kmieciaka hipotetyczna sytuacja[24]:

Wyobraźmy sobie następująca sytuację: pewna para od kilku lat stara się o dziecko. W trakcie dokładnych badań okazuje się, iż problem z poczęciem nie został zlokalizowany. Analizy wykryły jednak istnienie nieprawidłowości w pobranych od kobiety komórkach jajowych (stwierdzano problem z mDNA). Lekarze ostrzegli ww. parę, iż w podobnej sytuacji klinicznej znacznie zwiększa się prawdopodobieństwo, iż poczęte dziecko będzie narażone poważnymi zaburzeniami, które ujawnić się mogą w trakcie ciąży. Małżeństwo otrzymuje propozycje wykorzystania innej komórki jajowej, z której wykorzystane zostanie zdrowe mDNA. Para decyduje się na powyższą propozycję. W procedurze dochodzi do powstania w fazie laboratoryjnej zarodka. Okazuje się jednak, iż nie dochodzi do implantacji, gdyż przyszli rodzice giną w wypadku samochodowym. (...), kto jest rodzicem dziecka? Czy dawczyni komórki jajowej – której zdrowe mDNA wykorzystano w procedurze powinna pamiętać o obowiązkach rodzicielskich?

Jeśli zaś odrzuca się kryterium genetyczne, mogą nasunąć się wątpliwości co do tego, na ile biomedycyna może ingerować w początki życia człowieka[25][26].

Religie a poczęcie[edytuj | edytuj kod]

Dla większości wyznań i religii poczęcie jest istotnym momentem w życiu konkretnej jednostki ludzkiej.

Buddyzm[edytuj | edytuj kod]

W filozofii buddyjskiej poczęcie jest związane z procesem odrodzenia i stanowi połączenie trzech warunków: aktu seksualnego rodziców (coitus), płodności matki i obecności świadomości w pośmiertnym stanie pośrednim bardo[27][28].

Poczęcie jest początkiem nowego życia, którego nie wolno niszczyć. Aborcja, środki powodujące niemożliwość zagnieżdżenia się zapłodnionego jaja, a nawet zabiegi in vitro są niedopuszczalne ponieważ zabijane są ludzkie istoty[27]. Same zabiegi in vitro, gdyby nie produkować nadliczbowych embrionów, chociaż budzą zastrzeżenia (probówka jest środowiskiem mniej gościnnym dla powstania życia niż łono matki), mogłyby być w buddyzmie rozważane jako akceptowalne.

Kościół katolicki[edytuj | edytuj kod]

Doktryna katolicka na temat początków życia ludzkiego pod wpływem rozwoju nauk medycznych została zebrana i usystematyzowana przez Pawła VI w encyklice Humanae vitae[29], a niektóre szczegółowe zagadnienia doprecyzowała Kongregacja Nauki Wiary w instrukcji „o szacunku dla rodzącego się życia i o godności jego przekazywania” Donum vitae. Instrukcja ta najpełniej prezentuje stanowisko Kościoła[30]. Wydana w 2008 roku instrukcja Dignitas personae potwierdzając dotychczasowe nauczanie Magisterium Kościoła, podaje odpowiedzi na nowe pytania bioetyczne[31].

W nauce Kościoła katolickiego poczęcie stanowi początek nowego posiadającego swoją godność osobowego bytu ludzkiego[32]. Godność człowieka nigdy nie może być umniejszona, okaleczona, czy zniszczona, ponieważ źródłem tej godności jest Bóg[33]. Ponadto życie jako dar Boga Stwórcy i Pana życia jest święte i nienaruszalne od samego początku, a gwarantem godności i świętości poczętego życia jest sakramentalność i świętość małżeństwa[34]. Bowiem jak zauważa Jan Paweł II: „małżonkowie jako rodzice są współpracownikami Boga-Stwórcy w poczęciu i zrodzeniu nowego człowieka”[35]. Więc oddzielanie prokreacji od całkowicie osobistego kontekstu aktu małżeńskiego jest dla Kościoła etycznie nie do przyjęcia[36].

Niezależnie od okoliczności powstania poczęte życie ludzkie jako dar Boży powinno być – według nauki Kościoła – otoczone troską i miłością, czyli powinno przede wszystkim mieć prawo do dalszego rozwoju. Przez poczęcie powstaje nowy człowiek, o którego życiu inni nie mają prawa decydować. Dlatego Kościół ustanowił sankcję karną za przerwanie nienarodzonego życia: „Kto powoduje przerywanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa” (Kan. 1398)[37]. Przy czym za powstanie ciąży uważa się zapłodnienie komórki jajowej[38].

Kościół prawosławny[edytuj | edytuj kod]

Prawosławie naucza, że poczęcie wymaga aktu stwórczego Boga, dlatego życie ludzkie jest święte i nienaruszalne od samego jego początku. Każdy człowiek już od chwili poczęcia jest „dzieckiem Bożym”, powołanym do przebóstwienia, tzn. zjednoczenia z Bogiem przez łaskę (por. 2 P 1,4), więc od początku swojego istnienia posiada nie tylko tożsamość genetyczną, lecz także osobową i pozostaje w ścisłej relacji z Bogiem[39].

Cerkwie prawosławne nie są tak jurydyczne, jak Kościół katolicki. Większą uwagę zwraca się w nich na działanie Bożej łaski, bosko-ludzką współpracę i poszukiwanie przez człowieka woli Bożej. W związku z tym nie ma tak rygorystycznego podejścia do zapłodnienia pozaustrojowego, jak w Kościele katolickim, i jednoznacznie się go nie zakazuje[40]. Natomiast przestrzega wiernych przed podjęciem takiej decyzji, gdyż poczęcie poza organizmem matki prowadzi do ingerencji w misterium człowieka i człowieczeństwa, desakralizując początek życia. Ponadto poczęcie w warunkach laboratoryjnych jest pozbawione miłości rodziców, ich intymności i czułości[41]. Dlatego też, jak zauważa ks. Andriej Lorgus: „małżonkowie powinni mieć świadomość tego, że podjęcie takiej decyzji jest pozbawione jakiegokolwiek moralnego i duchowego sensu, ponieważ ich rodzicielstwo zostało zrealizowane w tym przypadku w sposób nienaturalny, czyli w sposób przeciwny naturze”[42].

Zaznaczyć należy, że z prawosławnego punktu widzenia nie można traktować metod wspomaganej reprodukcji, jako sposobów leczenia niepłodności[43].

Islam[edytuj | edytuj kod]

W tradycji islamskiej poczęcie jest istotnym momentem, bowiem od tej chwili nad nowym życiem czuwa anioł, jak również i sama kobieta jest otaczana szczególną opieką. Aczkolwiek do chwili otrzymania duszy, czyli do ok. 120 dnia od zapłodnienia, według niektórych uczonych specjalizujących się w prawie islamskim, nie wyklucza się wypadków, w których można rozważać prawo do przerwania ciąży[44]. Wśród uczonych można znaleźć różne pozycje na temat początku życia płodu. Dawniej, według klasycznej opinii, juryści uważali, że płód do 120 dnia nie jest zdolny do życia, wzrastania i rozwoju. Współcześnie, dzięki danym dostarczanym przez nowoczesną medyczną diagnostykę, która pozwala w sposób widoczny i definitywny wykryć życie płodu we wczesnych stadiach, wielu jurystów islamskich powstrzymuje się od stosowania reguły 120 dni. Według uczonych przyjmujących węższą interpretację prawa, od tego momentu, gdy sperma mężczyzny znajdzie się w łonie kobiety, przeznaczeniem nasienia jest utworzenie nowego życia i nikt nie ma prawa ingerować w ten proces[45].

Judaizm[edytuj | edytuj kod]

W judaizmie życie kobiety nastawione jest na maksymalną prokreację, jednakże wartość płodu nie jest zbyt wielka. Narodziny są momentem, w którym przychodzący na świat człowiek zostaje uznany za istotę żyjącą[46].

Hinduizm[edytuj | edytuj kod]

W hinduizmie poczęcie stanowi ważny element cyklu wędrówki dusz. Tradycyjnie od tego momentu liczono wiek człowieka (nie od narodzin). Zabicie poczętego życia jest uznawane za zbrodnię, a nawet morderstwo[47].

Świadkowie Jehowy[edytuj | edytuj kod]

Świadkowie Jehowy uważają, że życie pochodzi od Jehowy Boga, który w Biblii został nazwany „źródłem życia” (Ps 36:9; 127:3; Dz 17:24, 25). Dlatego wierzą oni, że od chwili poczęcia, to jest od zapłodnienia, życie nienarodzonego dziecka jest bardzo cenne w oczach Boga[b]. Z tego powodu sprzeciwiają się i wystrzegają się aborcji[48][49]. Ponieważ Biblia szczegółowo ustala zasady dotyczące małżeństwa oraz moralności płciowej, uważają za niedozwolone doprowadzanie do poczęcia lub rozwoju ciąży z wykorzystaniem plemników, komórek jajowych bądź embrionów, pochodzących od obcych (pozamałżeńskich) dawców (wyklucza to macierzyństwo zastępcze i niektóre inne metody przezwyciężania niepłodności)[c][50][51][52].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Dla ścisłości należy jednak nadmienić, iż podczas badań stwierdzono w jajnikach kobiet komórki macierzyste, które mają zdolność do oogenezy i folikulogenezy, co sugeruje możliwość tworzenia pęcherzyków pierwotnych także w wieku reprodukcyjnym[14].
 2. Opierają się przy tym na tekście z Księgi Wyjścia 21:22, 23 w oryginalnym zapisie hebrajskim, z którego ich zdaniem wynika, iż według Prawa Mojżeszowego sprawca krzywdy wyrządzonej nienarodzonemu dziecku musiał ponieść surowe konsekwencje: w przypadku śmierci nienarodzonego dziecka miała to być kara śmierci.
  Za dodatkowe potwierdzenie, że Bóg dostrzega i ceni życie nienarodzonego dziecka od chwili poczęcia uznają Psalm 139:16 „Twoje oczy widziały mnie nawet wtedy, gdy byłem zarodkiem, W Twojej księdze były zapisane dni, w których miały się kształtować wszystkie jego cząstki, i to zanim jeszcze którakolwiek z nich się pojawiła.”, który interpretują jako zgodny z potwierdzonym naukowo kształtowaniem się kodu genetycznego, opisującego osobę ludzką, w chwili zapłodnienia i powstania ludzkiego zarodka.
 3. Powołują się w tym wypadku na zasadę z Księgi Kapłańskiej 18:20: Nie wolno ci żonie twego towarzysza dać nasienia, które z ciebie wypłynie, bo przez to stałbyś się nieczysty.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d wielu autorów; red. nacz. Tadeusz Różniatowski: Mała Encyklopedia Medycyny. Wyd. 4. T. III. P-Ż. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988, s. 1408–1409. ISBN 83-01-08835-4.
 2. Spermatogenesis — Fertilization — Contraception - Molecular, Cellular and Endocrine Events in Male Reproduction | S. Nieschlag | Springer (ang.).
 3. Dymitr Aleksandrow i inni red., Polski Słownik Medyczny, Warszawa: Polska Akademia Medyczna. Wydział VI Nauk Medycznych, 1981, s. 902, ISBN 83-200-0319-9.
 4. a b c Stanisław Cebrat, Genetyczny początek i genetyczny porządek życia ludzkiego], oplodnosci.pl, 17 marca 2014 [dostęp 2015-12-11].
 5. Forum embriologiczne. Jak liczyć wiek ciąży po in vitro?, 1 września 2012 [dostęp 2015-11-05].
 6. Bartłomiej Barczyński, Jak ustalić wiek dziecka i termin porodu?, mp.pl [dostęp 2015-11-05].
 7. Teresa Wesołowska (red.), Wiadomości krajowe, „Postępy Biochemii”, 57 (2), Warszawa 2011, s. 124-125, ISSN 0032-5422.
 8. Franck Oury i inni, Endocrine Regulation of Male Fertility by the Skeleton, DOI10.1016/j.cell.2011.02.004 [dostęp 2015-11-05].
 9. Przemysław Woźniak, Plemnik – jedna z najciekawszych komórek w przyrodzie, „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa”, 3, 2013, s. 24-25, ISSN 1643-8779 [dostęp 2015-11-05].
 10. Marek Maleszewski, Zapłodnienie i Zapłodnienie ''in vitro''. Nagroda Nobla z biologii lub medycyny, „KOSMOS”, 1-2 (290-291), 2011, s. 8, ISSN 0023-4249 [dostęp 2015-11-05].
 11. a b c Piotr Marianowski, Molekularne aspekty procesu zapłodnienia, „Nowa Medycyna”, 6, Warszawa: Borgis, 1999, s. 5-6, ISSN 1233-5991 [dostęp 2015-11-05].
 12. a b Bogusław Nedoszytko, Układ rozrodczy żeński [dostęp 2015-11-05].
 13. a b Barbara Kozak-Pawulska, Iwona Sudoł-Szopińska, Wiesław Jakubowski, Anatomia prawidłowa i ultrasonograficzna jajnika, w tym obraz zmian zachodzących w trakcie cyklu jajnikowego, „Medycyna Rodzinna”, 10 (2), Borgis, 2007, s. 43-49, ISSN 1505-3768 [dostęp 2015-11-05].
 14. a b c d Katarzyna Kotarska, Ekspansja komórek ziarnistych wzgórza jajonośnego – proces niezbędny do prawidłowego przebiegu owulacji i zapłodnienia, „Postępy Biologii Komórki”, 36 (2), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2009, s. 172, ISSN 0324-833X [dostęp 2015-11-07].
 15. a b c d e Agnieszka Brodowska, Maria Laszczyńska, Andrzej Straczewski, Rola apoptozy w komórkach jajnika], „Postępy Biologii Komórki”, 1 (33), pbkom.eu, 2006, s. 40, ISSN 0324-833X [dostęp 2015-11-07].
 16. Reinier de Graaf – Dutch physician [w:] Encyklopedia Britannica [online], britannica.com [dostęp 2015-12-12] (ang.).
 17. Schemat selekcji pęcherzyka dominującego [dostęp 2015-12-27].
 18. Embriologia I [dostęp 2015-11-05].
 19. Krzysztof Kula, Jolanta Słowikowska-Hilczer, Zaburzenia determinacji i różnicowania płci, Andrzej Szczeklik (red.) [w:] Choroby wewnętrzne: Stan wiedzy na rok 2010 [online], s. 1211, ISBN 978-83-7430-255-5 [dostęp 2015-12-12].
 20. Grzegorz Jasiński, Niebieskie oczy generała Sikorskiego – rozmowa z Wojciechem Branickim, rmf24.pl, 15 stycznia 2013 [dostęp 2015-12-25].
 21. Krzysztof Kula i inni, Medycyna rozrodu z elementami seksuologii, Łódź: Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2011 [dostęp 2015-12-08].
 22. Danuta Ślęczek-Czakon, Problem jakości i wartości życia w sporach bioetycznych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004, s. 59-72, ISBN 83-226-1324-5 [dostęp 2015-11-12].
 23. Krzysztof Chyliński, Zarodkowe komórki macierzyste – spór etyczny na szczeblu międzynarodowym, biotechnolog.pl, 3 maja 2007 [dostęp 2015-11-12].
 24. Błażej Kmieciak, Bioetyka – teoria, czy praktyka, „Biotechnologia.pl”, 1, selvita.com, 2014, s. 52 [dostęp 2015-11-12].
 25. Jan Stradowski, Granice życia: Od ilu komórek zaczyna się człowiek. Rozmawiają: dr Krzysztof Łukaszuk, specjalista od zapłodnienia in vitro z kliniki Invicta, prof. Jacek A. Modliński, embriolog z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN oraz prof. Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, focus.pl, 6 lutego 2008 [dostęp 2015-11-12].
 26. Andrzej Muszala, Etyka, biologia, medycyna. Czy możliwa jest płaszczyzna porozumienia?, mp.pl, 14 maja 2009 [dostęp 2015-11-12].
 27. a b Ngawang Jampa Thaye, Krąg ochronny dla nienarodzonych. Buddyjski pogląd na powstawanie życia, mahajana.net [dostęp 2015-11-17].
 28. Ponowne odrodzenie [dostęp 2015-11-17].
 29. Jerzy Bajda i inni, Wprowadzenie do Encykliki ''Humanae vitae'' [w:] Paweł VI, Encyklika ''Humanae vitae'' oraz komentarz teologów moralistów środowiska krakowskiego pod kierunkiem Karola kardynała Wojtyły, przedruk z: Notificationes e curia Metropolitana Cracoviensi , nr 1-4 A.D. 1969, s. 71-105 [dostęp 2015-11-27].
 30. Magdalena Debita, Bioetyka, współczesne wyzwania, a nauka społeczna Kościoła katolickiego [w:] Mirosław Sadowski (red.), Akta Erasmiana VIII. Wiara, polityka i religia, Wrocław: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015, s. 69, ISBN 978-83-65158-00-0 [dostęp 2015-11-27].
 31. Wokół instrukcji ''Didnitas personae'', vatican.va [dostęp 2015-12-01].
 32. Konferencja Episkopatu Polski, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, nr 17, Tarnów: Biblos, 2009, ISBN 978-83-733275-5-9.
 33. Konferencja Episkopatu Polski, W trosce o człowieka i dobro wspólne, nr. 3-4, Tarnów: Biblos, 2012, ISBN 978-83-7793-048-9.
 34. Piotr Morciniec, Służba poczętemu życiu służbą człowieczeństwu, Opole: Wydawnictwo św. Krzyża, 1993, s. 162, ISBN 83-85025-57-X.
 35. Jan Paweł II, List do Rodzin ''Gratissimam sane'', nr 9, Rzym , 2 lutego 1994 [dostęp 2015-11-27].
 36. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja ''Dignitas personae'' dotycząca niektórych problemów bioetycznych, nr 16, vatican.va, Rzym , 8 września 2008 [dostęp 2015-12-02].
 37. Tomasz Wytrwał, Ekskomunika za aborcję – analiza prawna, eKai.pl, 24 czerwca 2008 [dostęp 2015-12-02].
 38. Kongregacja Nauki Wiary, Dignitas personae, przypis 46, Rzym , 8 września 2008 [dostęp 2015-12-02].
 39. Artur Aleksiejuk, Współczesne zagadnienia bioetyczne, „Elpis”, 11, 2009, s. 57, ISSN 1508-7719.
 40. Artur Aleksiejuk, Współczesne zagadnienia bioetyczne, „Elpis”, 11, 2009, s. 60, ISSN 1508-7719.
 41. Artur Aleksiejuk, Współczesne zagadnienia bioetyczne, „Elpis”, 11, 2009, s. 64-65, ISSN 1508-7719.
 42. Artur Aleksiejuk, Współczesne zagadnienia bioetyczne, „Elpis”, 11, 2009, s. 70, ISSN 1508-7719.
 43. Artur Aleksiejuk, Współczesne zagadnienia bioetyczne, „Elpis”, 11, 2009, s. 68, ISSN 1508-7719.
 44. Jolanta Olszewska i inni, Spojrzenie na ciążę i poród przez pryzmat różnych religii, „Problemy Pielęgniarstwa”, 4 (21), 2013, s. 537-538-539, ISSN 1233-9989 [dostęp 2015-11-17].
 45. Ebrahim Moosa: Ethics and Social Issues. W: Encyclopedia of Islam and the Muslim World. Nowy Jork: Macmillan, 2003, s. 226-227.
 46. Jolanta Olszewska i inni, Spojrzenie na ciążę i poród przez pryzmat różnych religii, „Problemy Pielęgniarstwa”, 4 (21), 2013, s. 537-538, ISSN 1233-9989 [dostęp 2015-11-17].
 47. Jolanta Olszewska i inni, Spojrzenie na ciążę i poród przez pryzmat różnych religii, „Problemy Pielęgniarstwa”, 4 (21), 2013, s. 539-540, ISSN 1233-9989 [dostęp 2015-11-17].
 48. Przerywanie ciąży [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd. 2 [online], Towarzystwo Strażnica Biblioteka Internetowa Strażnicy, 2001, s. 263–265, ISBN 83-86930-47-0.
 49. Czy Biblia wypowiada się na temat aborcji?. jw.org. [dostęp 2014-04-22].
 50. Kiedy zaczyna się życie człowieka?, „Przebudźcie się!”, Towarzystwo Strażnica, 8 listopada 1990, s. 26, 27, ISBN 1234-1169.
 51. Biblijny punkt widzenia: Jak chrześcijanie mają się zapatrywać na macierzyństwo zastępcze?, „Przebudźcie się!”, Towarzystwo Strażnica, 8 marca 1993, s. 10, 11, ISBN 1234-1169.
 52. Moralne aspekty nowych terapii, „Przebudźcie się!”, Towarzystwo Strażnica, 22 września 2004, s. 6–11, ISBN 1234-1169.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.