Powstanie rostowskie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Powstanie rostowskie (Ростовское восстание - Rostowskoje wosstanije) – zbrojne wystąpienie robotników Rostowa nad Donem, Nachiczewania nad Donem oraz sąsiadujących miejscowości, jeden z epizodów rewolucji 1905 r. Trwało między 7 grudnia?/20 grudnia 1905 r. a 21 grudnia 1905?/3 stycznia 1906 r.

Tło wydarzeń[edytuj | edytuj kod]

W styczniu 1905 r. krwawa niedziela w Petersburgu stała się początkiem ruchu rewolucyjnego, który ogarniał kolejne regiony Imperium Rosyjskiego. Strajki robotnicze, protesty chłopskie oraz wystąpienia, podczas których formułowano postulaty narodowe, miały miejsce od guberni bałtyckich, Finlandii i Królestwa Polskiego, poprzez ziemie ukraińskie, centralną Rosję po Zakaukazie, Syberię i Azję Środkową. W październiku 1905 r. w całej Rosji wybuchł strajk generalny[1], w którym uczestniczyli również robotnicy z Rostowa nad Donem[2]. W wielu miastach, a także na niektórych obszarach wiejskich Rosji powstały rady delegatów robotniczych i chłopskich[3][4]. 17 października car Mikołaj II wydał manifest październikowy, w którym zapowiadał nadanie mieszkańcom Rosji praw obywatelskich, w tym wolności wyznania, zrzeszania się i nietykalności osobistej, a także nadanie Dumie Państwowej władzy ustawodawczej. Wbrew jego nadziejom wydanie manifestu nie zakończyło wydarzeń rewolucyjnych[5], również dlatego, że partie rewolucyjne - eserowcy i bolszewicy - nie były usatysfakcjonowane ustępstwami cara i dążyły do wywołania powstania zbrojnego[2].

Przebieg powstania[edytuj | edytuj kod]

Organizacje rewolucyjne w Rostowie nad Donem przygotowywały się do powstania zbrojnego od jesieni 1905 r. Bolszewicy tworzyli robotnicze drużyny bojowe, drukowali ulotki i proklamacje, stworzyli też nielegalny warsztat wyrobu bomb, napraw broni i laboratorium, w którym produkowano materiały wybuchowe. Ich prace koordynował przybyły w tym celu do Rostowa Jurij Butiagin[2]. Głównym ośrodkiem poparcia dla planowanego powstania była robotnicza dzielnica Tiemiernik, położona nad rzeką o tej samej nazwie, w pobliżu rostowskiego dworca kolejowego. W latach bezpośrednio poprzedzających rewolucję zamieszkiwało ją ok. 30 tysięcy osób, które w większości żyły w skrajnie trudnych warunkach materialnych. Komórki partii socjaldemokratycznej istniały w Tiemierniku od początku XX w., zaś w listopadzie 1902 r. rostowscy robotnicy zorganizowali strajk generalny[2]. Uczestnicy tego strajku odegrali kluczową rolę podczas przygotowań do zbrojnego wystąpienia przeciwko caratowi w końcu 1905 r.[2] W przygotowaniach do zbrojnego wystąpienia brali również udział robotnicy z Nachiczewania nad Donem[2].

Anatolij Sobino, zastępca dowódcy powstania

7 grudnia?/20 grudnia 1905 r. rostowscy robotnicy dowiedzieli się o powszechnym strajku politycznym robotników i urzędników[2], który miał wybuchnąć tego samego dnia o północy na wezwanie moskiewskiej Rady Delegatów Robotniczych[3]. Wiadomość o planowanym strajku przekazał Sołomon Rejzman, jeden z liderów bolszewików w Rostowie[2]. W tej sytuacji lokalne organizacje rewolucyjne, zwłaszcza związek robotników kolejowych[6], wezwały do przyłączenia się do strajku, jednak sytuacja eskalowała, wybuchło zbrojne powstanie[7]. Jurij Butiagin został okrzyknięty dowódcą drużyny bojowej złożonej z uzbrojonych robotników, zaś na ulicach Tiemiernika zaczęto wznosić barykady. Do sztabu powstania, który działał w mieszkaniu ślusarza Aleksieja Zriełowa przy ul. Wagulewskiej 33, weszli oprócz Rejzmana i Butiagina tokarze Anatolij Sobino i Stiepan Wojtienko, kowal Siemion Wasilczenko oraz Iwan Chiżniakow, marynarz, uczestnik buntu na pancerniku "Potiomkin"[2].

Władze miejskie nie wiedziały, jak zareagować na nastroje panujące wśród robotników. Naczelnik Rostowa Kotzebue, powołując się na zły stan zdrowia[6], zrezygnował ze stanowiska i przekazał swoje pełnomocnictwa komendantowi portu w Rostowie, który z kolei scedował je na rostowskiego policmajstra Prokopowicza. Ten 11 grudnia?/24 grudnia 1905 r. zdecydował o wprowadzeniu w mieście stanu wyjątkowego. Oznaczało to zakaz wszelkich zgromadzeń publicznych, a ewentualne zamieszki miało tłumić wojsko. Tego samego dnia nowym naczelnikiem miasta został pułkownik Makiejew, który uzyskał od dumy miejskiej zgodę na stłumienie robotniczego powstania siłą[2]. W poprzednich dniach obecni w Rostowie żołnierze nie reagowali na budowanie barykad ani na to, że na ulicach miasta pojawiły się robotnicze patrole powstańcze[6].

13 grudnia?/26 grudnia 1905 r. grupa rewolucjonistów pod dowództwem Stiepana Wojtienki, Michaiła Żarkowa i Michaiła Żurawlowa zdobyła dworzec kolejowy w Rostowie, rozbrajając służących na nim żandarmów. Żołnierze 134 Teodozyjskiego pułku piechoty, którzy również znajdowali się na stacji, odmówili strzelania do robotników. Robotnicy zgromadzili się w stołówce rostowskich zakładów naprawy taboru kolejowego (wielu zatrudnionych tam mężczyzn należało do partii rewolucyjnych). Makiejew nakazał ostrzelać budynek z dział[2]. Zginęło kilka osób, byli też ranni. Zgromadzenie przerwano, a Jurij Butiagin nakazał budować na ulicach Tiemiernika barykady[2]. Ich wznoszeniem kierował Wasilij Czeriepachin[2]. Władze odzyskały również kontrolę nad budynkiem dworca kolejowego, jednak 15 grudnia?/28 grudnia 1905 r. uzbrojeni robotnicy zdobyli go ponownie[6]. 16 grudnia?/29 grudnia 1905 r. wojsko otoczyło budynek stacji kolejowej, a gdy robotnicy odmówili jej opuszczenia, stacja ponownie została odbita przy pomocy artylerii[7].

Przez kilka kolejnych dni władze nie były jednak w stanie odzyskać kontroli nad Tiemiernikiem. Przy drogach wjazdowych na teren dzielnicy rewolucjoniści wystawili straże, zaś barykady uniemożliwiały policji i wojsku szturm, tym bardziej, że Tiemiernik położony jest na wzgórzu, powyżej centrum Rostowa. Do walki na barykadach przyłączyło się ok. 400 robotników z Rostowa, Azowa, Batajska, stanic Tichorieckiej i Kawkazskiej. 19 grudnia 1905?/1 stycznia 1906 r. pułkownik Makiejew ogłosił w Rostowie i w Nachiczewaniu stan wojenny. Niemniej do 20 grudnia 1905?/2 stycznia 1906 r. wojska rządowe, także z powodu złej pogody, nie zdecydowały się uderzyć na powstańców[2].

W pierwszych godzinach walk 20 grudnia 1905?/2 stycznia 1906 r. robotnicy odpierali ataki na barykady. Przeciwko powstańcom skierowano oddziały Kozaków, władze zdecydowały się również na ostrzał artyleryjski Tiemiernika. Rewolucjoniści byli słabo uzbrojeni i wyposażeni, brakowało im amunicji, co zmusiło ich do stopniowego porzucania pozycji. Zastępca dowódcy drużyn bojowych Anatolij Sobino, dowodzący oddziałem uzbrojonym w bomby, zginął na jednej z barykad. Wieczorem sztab drużyny bojowej nakazał przejście po lodzie, przez Don, do Nachiczewania, na teren fabryki Aksaj, gdzie rewolucjoniści przechowali część zapasów broni i amunicji. Jednak następnego dnia doszło do wybuchu zgromadzonej w tym zakładzie amunicji, co zmusiło dowódców powstania do jego zakończenia[2]. Wojsko, które w pierwszych dniach niepokojów zdawało się bratać z robotnikami, zmieniło swoją postawę, gdy żołnierze odnosili rany z rąk uzbrojonych cywilów[6].

Po stłumieniu powstania oddziały Kozaków oraz policja wkroczyły do Tiemiernika, poszukując uczestników wystąpienia. Część robotników uciekła do stanicy Gniłowskiej. Wielu rewolucjonistów zostało aresztowanych[2]. Kozacy po zdobyciu barykad dopuszczali się grabieży i przemocy wobec przypadkowych osób[6]. Na podstawie danych ze szpitali w Rostowie przyjmuje się, że podczas walk zginęło co najmniej 28 powstańców, a 107[7] lub 113 osób zostało rannych, chociaż oceny te najprawdopodobniej są zaniżone[6]. Po stronie wojsk rządowych według niektórych źródeł nie było ofiar śmiertelnych, jedynie jeden ranny oficer i sześciu żołnierzy[1]. Inne źródła wskazują, że co najmniej jeden Kozak zginął od wybuchu bomby[6].

Upamiętnienie[edytuj | edytuj kod]

Szereg ulic i placów Rostowa po 1917 r. otrzymała nazwy upamiętniające bojowników ruchu robotniczego, uczestników rewolucji 1905 r. i wcześniejszego strajku generalnego w Rostowie w r. 1902. W mieście pojawiły się prospekt Strajku, prospekt Iwana Stawskiego, ulice Siergieja Gusiewa, Anatolija Sobino, Iwana Czencowa, Wasilija Czeriepachina i innych[2]. Imię Anatolija Sobino nosi również park w pobliżu Domu Kultury Kolejarzy, wzniesionego po 1924 r. w pobliżu miejsca, gdzie broniła się barykada, na której Sobino zginął[8].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Michał Heller, Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2009, s. 689–690.
  2. a b c d e f g h i j k l m n o p q Бунтующий Темерник. Декабрьское восстание в Ростове [online], 15 grudnia 2015 (ros.).
  3. a b ДЕКАБРЬСКИЕ ВООРУЖЁННЫЕ ВОССТАНИЯ 1905 [online], bigenc.ru [dostęp 2022-05-28].
  4. R. Pipes, Rewolucja rosyjska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994, ISBN 978-83-233-2615-1, s. 32.
  5. R. Pipes, Rewolucja rosyjska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994, ISBN 978-83-233-2615-1, s. 33–34.
  6. a b c d e f g h J. Bushnell, Mutiny amid Repression. Russian Soldiers in the Revolution of 1905-1906, Indiana University Press, Bloomington 1985, ISBN 0-253-33960-X, s. 133-134.
  7. a b c A. Asher, The Revolution of 1905. Russia in Disarray, Stanford University Press, Stanford 1988, ISBN 978-0-8047-2327-5, s. 323-324.
  8. Дворец культуры железнодорожников в Ростове [online], web.archive.org, 9 kwietnia 2017 [dostęp 2023-12-25] [zarchiwizowane z adresu 2017-04-09].