Pozycja dominująca przedsiębiorstw

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pozycja dominująca przedsiębiorstw- jest to pozycja rynkowa przedsiębiorstwa, która pozwala mu na zniekształcenie skutecznej konkurencji na rynku właściwym, umożliwiając zachowanie się w sposób niezależny od swoich klientów, a w konsekwencji konkurentów. Jest to pozycja, która z powodu jego udziału w rynku, dostępem do wiedzy technicznej, surowców i kapitału powoduje, że może ono wyznaczać ceny lub kontrolować produkcję, bądź dystrybucję innych produktów.

Nadużywanie pozycji dominującej[edytuj]

Nadużywanie pozycji dominującej polega na:

  • ograniczeniu produkcji, zbytu lub postępu technicznego ze szkodą dla kontrahentów lub konsumentów;
  • bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich, odległych terminów płatności lub innych warunków zakupu albo sprzedaży towarów;
  • stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji;
  • uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;
  • przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji;
  • narzucaniu przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści;
  • podziale rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

Zobacz też[edytuj]

Bibliografia[edytuj]

  1. Wprowadzenie do mikroekonomii, Marek Rekowski
  2. Podstawy mikroekonomii, Zofia Dach
  3. Kiedy firma zajmuje pozycję dominującą na rynku

Linki zewnętrzne[edytuj]