Reguła Troutona

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Reguła Troutona stwierdza, że:

W warunkach ciśnienia normalnego stosunek molowej entalpii parowania (molowego ciepła parowania) do temperatury wrzenia cieczy wynosi ok. 85 J/mol K (zwykle od 84 do 92 J/mol K).
\left(\frac{\Delta H_{par}}{T_{wrz}}\right)_{p_{norm}} \approx 85 J/mol K

Powyższa reguła nie stosuje się do cieczy charakteryzujących się zwiększonym stanem uporządkowania, np. silnie zasocjowanych (np. w wyniku istnienia wiązań wodorowych - jak woda).

Powyższa reguła to standardowa entropia parowania w normalnej temperaturze wrzenia:

\left(\frac{\Delta H_{par}^{o}}{T_{wrz}}\right)_{p_{norm}} = \Delta S_{par}^{o}

Tak więc:

\Delta S_{par}^{o} \approx 85 J/mol K

W przypadku przemiany (tutaj przemiana fazowa - parowanie cieczy), której towarzyszy zmiana uporządkowania (mierzone entropią nieuporządkowanie gazów jest większe niż dla cieczy) pojawia z tym związany się wzrost entropii - podobny dla typowych cieczy. Jeżeli ciecz ulegająca przemianie jest uporządkowana, przemianie będzie towarzyszyła większa zmiana uporządkowania, a więc większa zmiana entropii. Reguła Troutona nie stosuje się także do cieczy wrzących w niskich temperaturach.