Reguła Troutona

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Reguła Troutona stwierdza, że:

W warunkach ciśnienia normalnego stosunek molowej entalpii parowania (molowego ciepła parowania) do temperatury wrzenia cieczy wynosi ok. 85 J/mol K (zwykle od 84 do 92 J/mol K).

Powyższa reguła nie stosuje się do cieczy charakteryzujących się zwiększonym stanem uporządkowania, np. silnie zasocjowanych (np. w wyniku istnienia wiązań wodorowych - jak woda).

Powyższa reguła to standardowa entropia parowania w normalnej temperaturze wrzenia:

Tak więc:

W przypadku przemiany (tutaj przemiana fazowa - parowanie cieczy), której towarzyszy zmiana uporządkowania (mierzone entropią nieuporządkowanie gazów jest większe niż dla cieczy) pojawia z tym związany się wzrost entropii - podobny dla typowych cieczy. Jeżeli ciecz ulegająca przemianie jest uporządkowana, przemianie będzie towarzyszyła większa zmiana uporządkowania, a więc większa zmiana entropii. Reguła Troutona nie stosuje się także do cieczy wrzących w niskich temperaturach.