Organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Organizacja samorządu gospodarczego rzemiosłaorganizacja samorządowa posiadająca osobowość prawną, działająca w oparciu o ustawę o rzemiośle, podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, których ogół tworzy samorząd gospodarczy rzemiosła, stanowiący jeden z rodzajów samorządu gospodarczego.

Organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła tworzone są z inicjatywy członków na zasadzie dobrowolnej przynależności, niemniej zrzeszeni w nich rzemieślnicy mają zgodnie z prawem wyłączność na kształcenie rzemieślnicze uczniów i czeladników. Reprezentują środowisko rzemieślników, czyli małych i średnich przedsiębiorców z branż tradycyjnie zaliczanych do rzemiosła, a poprzez działania na rzecz przedsiębiorczości wspierają rozwój gospodarczy kraju.

Rodzaje[edytuj | edytuj kod]

Do organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła zalicza się:

Zadania[edytuj | edytuj kod]

Organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła mają za zadanie:

Organizacje te prowadzą sądy rzemieślnicze, stanowiące sądy polubowne w sporach z klientami oraz sądy dyscyplinarne dla rzemieślników. Rekomendują także kandydatów na biegłych sądowych w branżach rzemieślniczych. Właściwi ministrowie są zobowiązani do zasięgania opinii Związku Rzemiosła Polskiego odnośnie do projektów aktów prawnych dotyczących rzemiosła[1].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b c Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, Rozdział 3, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2023-01-26].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]