Przejdź do zawartości

Specyfikacja techniczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Specyfikacja techniczna (ang. technical specification) – dokument ustalający wymagania techniczne, które powinien spełniać wyrób, proces lub usługa[1].

Zaleca się, aby w specyfikacji technicznej wskazywano, jeżeli jest to potrzebne, procedurę lub procedury, za pomocą których można określić, czy dane wymagania są spełnione. Specyfikacja techniczna może być oparta o normy[2].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (CELEX: 32008R0765).
  2. PN-EN 45020 Normalizacja i dziedziny związane – Terminologia ogólna.