Szablon:BibliaT

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

[1]

 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]


Ten szablon służy do przekierowania na stronę internetową "Biblii Tysiąclecia" - do odpowiedniej księgi, rozdziału i wersu.


Format ogólny[edytuj kod]

{{BibliaT|NR_KSIĘGI|NAZWA_KSIĘGI|ROZDZIAŁ|WERS_POCZĄTKOWY|WERS_KOŃCOWY}}

Zmienne[edytuj kod]

Zmienne, które muszą być podane to NAZWA_KSIĘGI i ROZDZIAŁ.

Pole zmiennej NR_KSIĘGI może być pozostawione jako puste, zaś zmienne WERS POCZĄTKOWY i WERS_KOŃCOWY mogą być pominięte.

Przykłady[edytuj kod]

Jeżeli księga jest numerowana, użyj zmiennej NR_KSIĘGI.
Przykład 1a:

{{BibliaT|2|Krl|1|9|12}}
przekieruje do 2. Księgi Królewskiej, rozdział 1, wersy: od 9 do 12 - 2 Krl 1,9-12

Przykład 1b:

{{BibliaT|2|Krl|1|9}}
przekieruje do 2. Księgi Królewskiej, rozdział 1, wers 9 - 2 Krl 1,9


Jeżeli księga jest nienumerowana, pomiń zmienną NR_KSIĘGI.
Przykład 2a:

{{BibliaT||Pwt|2|26|28}}
przekieruje do Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 2, wersy: od 26 do 28 - Pwt 2,26-28

Przykład 2b:

{{BibliaT||Pwt|2|26}}
przekieruje do Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 2, wers 26 - Pwt 2,26


Jeżeli chcesz linkować tylko do rozdziału konkretnej księgi, pomiń zmienną WERS_POCZĄTKOWY.
Przykład 3a:

{{BibliaT||Pwt|2}}
przekieruje do Księgi Powtórzonego Prawa, rozdziału 2 - Pwt 2

Przykład 3b:

{{BibliaT||Ps|1}}
przekieruje do Psalmu 1 - Ps 1


Uwaga: Nie wstawiaj nigdzie spacji w szablonie.

Skróty dla nazw ksiąg[edytuj kod]

Nazwy ksiąg (zmienna NAZWA_KSIĘGI) wpisujemy jako następujące skróty:

STARY TESTAMENT

Rdz   Ks. Rodzaju           Prz   Ks. Przysłów
Wj   Ks. Wyjścia           Koh   Ks. Koheleta
Kpł   Ks. Kapłańska          Pnp   Pieśń nad Pieśniami
Lb   Ks. Liczb            Mdr   Ks. Mądrości
Pwt   Ks. Powtórzonego Prawa     Syr   Mądrość Syracha
Joz   Ks. Jozuego           Iz   Ks. Izajasza
Sdz   Ks. Sędziów           Jr   Ks. Jeremiasza
Rt   Ks. Rut             Lm   Lamentacje
1 Sm  1 Ks. Samuela(*)        Ba   Ks. Barucha
2 Sm  2 Ks. Samuela(*)        Ez   Ks. Ezechiela
1 Krl  1 Ks. Królewska(*)       Dn   Ks. Daniela
2 Krl  2 Ks. Królewska(*)       Oz   Ks. Ozeasza
1 Krn  1 Ks. Kronik(*)         Jl   Ks. Joela
2 Krn  2 Ks. Kronik(*)         Am   Ks. Amosa
Ezd   Ks. Ezdrasza          Ab   Ks. Abdiasza
Ne   Ks. Nehemiasza         Jon   Ks. Jonasza
Tb   Ks. Tobiasza          Mi   Ks. Micheasza
Jdt   Ks. Judyty           Na   Ks. Nahuma
Est   Ks. Estery           Ha   Ks. Habakuka
1 Mch  1 Ks. Machabejska(*)      So   Ks. Sofoniasza
2 Mch  2 Ks. Machabejska(*)      Ag   Ks. Aggeusza
Hi   Ks. Hioba            Za   Ks. Zachariasza
Ps   Ks. Psalmów           Ml   Ks. Malachiasza


NOWY TESTAMENT

Mt   Ew. wg św. Mateusza       1 Tm  1 List do Tymoteusza(*)
Mk   Ew. wg św. Marka        2 Tm  2 List do Tymoteusza(*)
Łk   Ew. wg św. Łukasza       Tt   List do Tytusa
J    Ew. wg św. Jana         Flm   List do Filemona
Dz   Dzieje Apostolskie       Hbr   List do Hebrajczyków
Rz   List do Rzymian         Jk   List św. Jakuba
1 Kor  1 List do Koryntian(*)     1 P   1 List św. Piotra(*)
2 Kor  2 List do Koryntian(*)     2 P   2 List św. Piotra(*)
Ga   List do Galatów         1 J   1 List św. Jana(*)
Ef   List do Efezjan         2 J   2 List św. Jana(*)
Flp   List do Filipian        3 J   3 List św. Jana(*)
Kol   List do Kolosan         Jud   List św. Judy
1 Tes  1 List do Tesaloniczan(*)    Ap   Apokalipsa św. Jana
2 Tes  2 List do Tesaloniczan(*)


(*) - księgi numerowane za pomocą parametru NR_KSIĘGI

Zobacz też[edytuj kod]