usermod

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

usermod – polecenie służące do modyfikowania kont użytkowników w systemach uniksowych oraz linuksowych.

Składnia polecenia usermod[edytuj | edytuj kod]

Modyfikowanie nowego użytkownika odbywa się poprzez wpisanie polecenia:
   usermod [-A method | DEFAULT] [-c komentarz] [-d katalog_domowy [-m]] [-e data_wygaśnięcia] [-f czas_nieaktywności] \
   [-g początkowa_grupa] [-G grupa[,...]] [-s powłoka] [-u id_użytkownika [ -o]] [-p zakodowane_hasło] [-L|-U] \
   [-l nowa_nazwa_użytkownika] nazwa_użytkownika

Opis opcji polecenia usermod[edytuj | edytuj kod]

Argument Znaczenie
-A metoda_dostępu
DEFAULT
metoda autentykacji użytkownika, nie wybranie żadnej metody skutkuje wybraniem domyślnej.
-c komentarz nowa wartość dla pola komentarza w pliku haseł.
-d katalog domowy ustawienie nowego katalogu domowego dla użytkownika, jeżeli zostanie użyta opcja -m to zawartość aktualnego katalogu domowego zostanie przeniesiona do nowego.
-m ustawienie tej opcji spowoduje, że katalog domowy użytkownika zostanie przeniesiony do nowo utworzonego.
-e data_wygaśnięcia data, od której konto użytkownika zostanie zablokowane(wyłączone), datę należy podać w formacie YYYY-MM-DD, gdzie YYYY to rok, MM miesiąc w postaci dwucyfrowej tzn. np. maj to 05, dzień tak jak miesiąc również w postaci dwucyfrowej.
-f czas_nieaktywności ustawienie liczby dni, po której konto ma być definitywnie wyłączone, podanie wartości 0 wyłączy konto zaraz po wygaśnięciu hasła, a wartość -1 wyłącza tę funkcję, wartość -1 jest wartością domyślną.
-g początkowa_grupa numer lub nazwa początkowej grupy logowania użytkownika, grupa musi istnieć, domyślnym numerem grupy jest 1.
-G grupa[,...] grupa lub lista grup, do których ma dodatkowo należeć użytkownik, każda następna grupa powinna być oddzielona od poprzedniej przecinkiem, bez spacji pomiędzy. Użytkownik domyślnie należy tylko do grupy początkowej.
-s powłoka ustawienie powłoki systemowej użytkownika, domyślnie wybierana jest domyślna powłoka systemowa.
-u id_użytkownika podanie numerycznej wartości identyfikatora użytkownika (uid). Numer ten musi być dodatni, unikatowy(chyba, że zostanie użyta opcja -o. Domyślnie ustawiana jest wartość najmniejsza począwszy od wartości 100, wartości od 0 do 99 przeznaczone są dla kont systemowych.
-p zakodowane_hasło tutaj należy podać hasło w formie zakodowanej.
-L użycie tej opcji zablokuje hasło konta użytkownika.
-U odblokowanie hasła konta użytkownika.
-l nowa_nazwa_użytkownika stara nazwa użytkownika zostanie zamieniona na nową, tutaj należy również pomyśleć o zmianie nazwy katalogu domowego.
nazwa_użytkownika tutaj należy podać nazwę nowego konta dla użytkownika.

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

 • Wywołanie usermod polecenia bez opcji ani nazwy użytkownika ukaże opcje dostępne dla polecenia:
   # usermod
   usage: usermod [-u uid [-o]] [-g group] [-G group,...]
           [-d home [-m]] [-s shell] [-c comment] [-l new_name]
           [-f inactive] [-e expire ] [-p passwd] [-L|-U] name
 • Zmiana katalogu domowego użytkownika 'jimbo', bez przeniesienia zawartości katalogu:
   # usermod -d /users/home jimbo
 • Zmiana katalogu domowego użytkownika 'jimbo', z przeniesieniem zawartości katalogu:
   # usermod -d /users/home -m jimbo
 • Zmiana loginu użytkownika 'jimbo' na 'janek', z przeniesieniem jego zawartości katalogu:
   # usermod -d /users/home -m -l janek jimbo
   # usermod -s /bin/sh janek
 • Dodanie użytkownika 'janek' do grup floppy, wheel oraz video:
   # usermod -G floppy,wheel,video janek

Powiązane z tematem pliki[edytuj | edytuj kod]

Poniżej w tabelce wypisane są pliki, które zawierają informację o kontach użytkowników, grupach, itd...

Plik Opis
/etc/passwd plik z kontami użytkowników.
/etc/shadow zabezpieczona informacja o kontach użytkowników.
/etc/group plik z informacją o grupach.

Inne polecenia do zarządzania kontami użytkownika[edytuj | edytuj kod]

 • useradd - polecenie służące do dodawania nowych kont użytkowników.
 • userdel - polecenie służące do usuwania kont użytkowników.
 • users - wyświetlenie nazw zalogowanych użytkowników.
 • passwd - polecenie służące do zmiany hasła do kont użytkowników.
 • groups - polecenie wyświetlające do jakich grup należy konto użytkownika.
 • groupadd - polecenie służące do dodawania grup.
 • groupmod - polecenie służące do modyfikacji grup.
 • groupdel - polecenie służące do usuwania grup.
 • chfn - polecenie służące do zmiany informacji fingerowej.
 • chsh - polecenie do zmiany zgłoszeniowej powłoki systemowej.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]