Widok (bazy danych)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Widok (perspektywa) to logiczny byt (obiekt), osadzony na serwerze baz danych. Umożliwia dostęp do podzbioru kolumn i wierszy tabel lub tabeli na podstawie zapytania w języku SQL, które stanowi część definicji tego obiektu. Przy korzystaniu z widoku jako źródła danych należy odwoływać się identycznie jak do tabeli. Operacje wstawiania, modyfikowania oraz usuwania rekordów nie zawsze są możliwe (np. w sytuacji gdy widok udostępnia część kolumn dwóch tabel tb_A oraz tb_B bez kolumny z kluczem głównym tabeli tb_B). W niektórych DBMS widok służy wyłącznie do pobierania wyników i ograniczania dostępu do danych.

Składnia SQL do utworzenia widoku:

CREATE VIEW nazwa_widoku [(kolumna1, kolumna2, ... , kolumnaN )]
AS 
SELECT ...;

Składnia SQL do pobrania danych z widoku:

SELECT * FROM nazwa_widoku;