Wikipedia:Propozycje tematów/Islam

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Indeks[edytuj kod]

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż[edytuj kod]

A[edytuj | edytuj kod]

 1. Abu Dawood

B[edytuj | edytuj kod]

 1. Baki - cmentarz słynnych muzułmanów w Medynie
 2. Al-Bakillani (zm. 1013) - teolog i prawnik
 3. Barsisa - legendarny człowiek, który miał zawrzeć przymierze z Szatanem
 4. Barzach - czyściec
 5. Batynici
 6. Bilal - pierwszy muezzin
 7. Bracia Czystości - zobacz Ichwan as-Safa - tajne stowarzyszenie uprawiające filozofię o charakterze neoplatońskim na przełomie IX/X w.

C[edytuj | edytuj kod]

 1. Al-Chidr - legendarny młodzieniec
 2. Staw Chumm - ważny hadis, który wg szyitów opisuje przekazanie władzy przez Mahometa Alemu
 3. Cuda w Islamie

D[edytuj | edytuj kod]

 1. Ad-Dadżdżal - kusiciel, odpowiednik antychrysta
 2. Dar al-harb - terytorium wojny
 3. Dar al-islam - terytorium islamu
 4. Dar as-sulh - terytorium pokoju
 5. Dawud - prorok, odpowiednik Dawida
 6. dijja - okup krwi
 7. dżabryci
 8. Dżafaryci - zwolennicy szyickiej szkoły prawa
 9. Dżuz - dodatkowy podział Koranu

E[edytuj | edytuj kod]

F[edytuj | edytuj kod]

 1. Falsafa - filozofia
 2. Fundamentalizm muzułmański
 3. Al-Furkan - 25 sura Koranu i jedna z jego nazw

G[edytuj | edytuj kod]

 1. Ghajba - nieobecność imama w szyizmie
 2. Ghazwa
 3. Głożyna Najdalszej Granicy - rajskie drzewo z Koranu

H[edytuj | edytuj kod]

 1. Harun - muzułmański odpowiednik Aarona
 2. Harut i Marut - para aniołów z Koranu
 3. Hawwa - muzułmańska Ewa
 4. Al-Hudżwiri (zm. 1077) - sufi
 5. Hurufizm - XV-wieczny odłam szyitów

I[edytuj | edytuj kod]

 1. Ibada - rytuały religijne
 2. Ichwan as-Safa - tajne stowarzyszenie uprawiające filozofię o charakterze neoplatońskim na przełomie IX/X w.
 3. Idris - prorok koraniczny, odpowiednik biblijnego Enocha
 4. Idżaz al-Kuran - nienaśladowalność Koranu
 5. Ikonoklazm w islamie
 6. Iljas - prorok koraniczny, odpowiednik biblijnego Eliasza
 7. Indżil - Ewangelia
 8. Ishak - prorok koraniczny, odpowiednik biblijnego Izaaka
 9. Islam w Polsce – społeczność muzułmanów w Polsce, a także długie tradycje Islamu na ziemiach polskich sięgające XIII wieku
 10. Islam w Rosji
 11. Isma'il - prorok koraniczny, odpowiednik biblijnego Izmaela

J[edytuj | edytuj kod]

 1. Jakub albo Isra'il - prorok koraniczny, odpowiednik biblijnego Jakuba
 2. Jałmużna - Sadaka
 3. Junus - prorok koraniczny, odpowiednik biblijnego Jonasza
 4. Jusuf - prorok koraniczny, odpowiednik biblijnego Józefa

K[edytuj | edytuj kod]

 1. kadaryci - zwolennicy koncepcji wolnej woli
 2. Kadirijja - najpowszechniejszy w świecie islamu tarikat
 3. Kahin - czarownik, wieszczek, wróżbita
 4. Al-Kawakibi Abd ar-Rahman (1849 - 1903) - jeden z twórców panislamizmu
 5. Kiswa - czarna zasłona Kaaby
 6. Kitab (Koran) - księga, termin używany często na oznaczenie Koranu
 7. Konstytucja Medyńska - zbiór traktatów zawartych przez Mahometa z mieszkańcami Medyny
 8. Krytyka islamu - znaczące zjawisko społeczne, silnie związane z islamem, które wymaga oddzielnego artykułu

L[edytuj | edytuj kod]

 1. Liga Świata Muzułmańskiego - założona w 1962 organizacja państw muzułmańskich
 2. Lut - prorok, odpowiednik biblijnego Lota

M[edytuj | edytuj kod]

 1. maturidici
 2. Maula - pan albo klient; we wczesnym okresie islamu pozbawieni pełni praw nie-arabscy muzułmanie
 3. Maulawijja - tarikat założony przez Rumiego
 4. Maulid an-nabi - święto urodzin Mahometa
 5. Mazar - świątynia upamiętniająca kogoś
 6. Mika'il - odpowiednik biblijnego archanioła Michała
 7. mudżtahid - szyicki odpowiednik muftiego
 8. murdżyici
 9. Musalla - każde miejsce modlitwy
 10. Muslim (zm. 875) - zbieracz hadisów
 11. Muta - małżeństwo czasowe w szyizmie
 12. Muzułmanie w Polsce
 13. Muzyka w islamie

N[edytuj | edytuj kod]

 1. nafs - dusza, sumienie, odpowiedzialne za czyny
 2. Nakib
 3. Nuh - prorok koraniczny, odpowiednik biblijnego Noego

O[edytuj | edytuj kod]

 1. Organizacja Konferencji Muzułmańskiej - organizacja państw muzułmańskich powstała w roku 1969

P[edytuj | edytuj kod]

 1. Allahshukur Pashazadeh – wielki mufti Kaukazu
 2. Prorocy Islamu
 3. Przestępstwa i wykroczenia seksualne w Islamie

Q[edytuj | edytuj kod]

R[edytuj | edytuj kod]

 1. Raj (szari'at) - pogląd, opinia - jedno ze źródeł prawa muzułmańskiego
 2. raka
 3. rabla (religia) - specjalny pulpit na Koran znajdujący się w meczecie

S[edytuj | edytuj kod]

 1. Sadaka - dobrowolna jałmużna
 2. Salam
 3. Salih - prorok Koraniczny
 4. Sanusyci - tarikat suficki załozony w 1837 w Libii, który odegrał ważną rolę w odzyskaniu przez nią niepodległości
 5. Sira - biografia Mahometa
 6. Sulajman - postać koraniczna, odpowiednik biblijnego Salomona
 7. Szajch al-islam
 8. Asz-Szazili (zm. 1258) - sufi arabski
 9. Szazilijja - tarikat założony przez Asz-Szazilego
 10. Szu'ajb - prorok koraniczny

Ś[edytuj | edytuj kod]

 1. Święci w islamie - powinno być Wali

T[edytuj | edytuj kod]

 1. taklid - naśladownictwo (prawne)
 2. tarawih - dodatkowe modlitwy podczas ramadanu
 3. tawil - komentarz do Koranu obejmujący treści ezoteryczne
 4. Tazija - w szyizmie widowisko przedstawiające śmierć imama Husajna
 5. Tidżanijja - tarikat popularny w Maghrebie i Afryce Zachodniej

U[edytuj | edytuj kod]

 1. Bitwa pod Uhudem
 2. Umaru Ahadżi (ok. 1797 - 1864) - uczony muzułmański z Senegalu
 3. Usmanu dan Fodio (1744 lub 1745 - 1817) - uczony muzułmański i twórca Kalifatu Sokoto
 4. Usulici - zwycięski kierunek jurysprudencji szyickiej

W[edytuj | edytuj kod]

 1. Wilajat al-fakih - imamicka doktryna władzy teologów, podstawa aktualnej konstytucji Iranu
 2. wierzenia afryki (patrz islam i jego wierzenia)

Z[edytuj | edytuj kod]

 1. Zajd Ibn Ali - eponim Zajdytów
 2. Zajd Ibn Sabit - sekretarz Mahometa, redaktor Koranu
 3. Az-Zamachszari (1075 - 1144) - teolog i filolog
 4. zbrodnia honorowa
 5. Zu al-Karnajn - Koraniczny odpowiednik Aleksandra Wielkiego