Wikipedia:Przejmowanie nazwy użytkownika

Skrót: WP:PNU, WP:USURP
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii


Ta strona służyła do składania wniosków o przejęcie istniejących już w serwisie nazw kont użytkowników. Złożone wnioski: 2008200920102011201220132014.

Procedura polega na zmianie nazwy niewykorzystywanego konta tak, by użytkownik chcący przejąć jego nazwę mógł to zrobić. Osoby zainteresowane przejęciem nazwy istniejącego konta powinny pamiętać o tym, że konto takie musi posiadać czystą historię edycji oraz operacji, poza operacją stworzenia konta.

Należy powstrzymać się od złożenia wniosku w przypadkach, gdy podstawowe konto użytkownika istnieje krócej niż dwanaście miesięcy, lub jest rzadko wykorzystywane. Ma to na celu zapewnienie, że przejęcie nazwy innego konta będzie skutkowało dalszym pozytywnym wkładem. Z tego powodu preferowane jest przekazywanie nazw kont tym użytkownikom, którzy ustalili sobie pozytywną reputację.

Proces[edytuj | edytuj kod]

Zastosowanie się do poniższych kroków zapewni szybki przebieg procesu przejęcia nazwy nieaktywnego konta. Błędnie sformułowane wnioski mogą być odrzucone.

 • Upewnij się, że konto, którego nazwę chcesz przejąć, ma zerową liczbę nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej lub na stronie użytkownika oraz czysty rejestr operacji, jak opisano powyżej.
 • Upewnij się, że docelowa nazwa konta spełnia zasady nazewnictwa kont w Wikipedii.
 • Na stronie dyskusji docelowego konta pozostaw wiadomość (najlepiej w formie odpowiedniego szablonu), informującą właściciela konta o chęci przejęcia nazwy.
 • Nie wysyłaj wiadomości e-mail do właściciela konta. Jeśli będzie to konieczne, czynność tę wykona global renamer lub inny uprawniony do takich działań użytkownik.
 • Na dole tej strony złóż wniosek według niżej podanego wzoru.
Do wniosku możesz dołączyć powód chęci zmiany nazwy konta. Zapisz swoją edycję, pamiętając o wcześniejszym zalogowaniu się.
 • Jeśli właściciel docelowego konta nie zgłosi sprzeciwu do wniosku w ciągu siedmiu dni, global renamer dokona zmiany nazwy konta użytkownika. Datę należy zapisać, by nie zostać zaskoczonym niemożnością zalogowania się pod dotychczasową nazwą.

Ujednolicenie z kontem uniwersalnym[edytuj | edytuj kod]

Zasady zawarte w tej sekcji zostały przyjęte poprzez dodatkowe głosowanie.

Poniższe zasady dotyczą jedynie wniosków o przejęcie nazwy użytkownika w celu ujednolicenia z kontem uniwersalnym.

 1. Rozpatrzeniu wniosku podlega jedynie nazwa użytkownika, dla której zostało już ustanowione konto uniwersalne na innej wiki lub użytkownik jest w posiadaniu konta o wnioskowanej nazwie z największą liczbą edycji wśród wszystkich wiki[1].
  • Sprawdzenie, czy zostało utworzone konto uniwersalne, odbywa się poprzez stronę specjalną spis kont uniwersalnych.
  • Sprawdzenie, czy wnioskujący użytkownik posiada konto o danej nazwie z największą liczbą edycji wśród wszystkich wiki, odbywa się poprzez narzędzie zliczania wkładu pośród wszystkich wiki. W przypadku wątpliwości, czy wnioskujący użytkownik jest właścicielem konta o największej liczbie edycji, global renamer powinien skontaktować się na właściwej wiki z tym użytkownikiem.
 2. Przejęcie konta odbywa się natychmiastowo w przypadku edycji, które były wyłącznie wandalizmami lub konto jest bezterminowo zablokowane.
 3. Przejęcie konta odbywa się w przypadku niezgłoszenia sprzeciwu przez dotychczasowego właściciela konta i spełnienia jednego z kryteriów:
  1. ostatnia edycja miała miejsce 6 miesięcy temu i były wykonane maksymalnie 3 edycje.
  2. ostatnia edycja miała miejsce rok temu i było wykonanych maksymalnie 10 edycji.
  3. ostatnia edycja miała miejsce 2 lata temu lub więcej i było wykonanych maksymalnie 30 edycji.
  • Limity edycji dotyczą edycji wykonanych w przestrzeni głównej, które nie zostały cofnięte lub anulowane.
  • Powyższe kryteria są obowiązujące, o ile nie był to ceniony i ważny użytkownik dla społeczności polskiej Wikipedii (decyzja należy do global renamera).
 4. Kwestie nieopisane powyżej są regulowane przez dotychczasowe zasady przejmowania nazwy użytkownika.
 1. Algorytm konta uniwersalnego pozwoli utworzyć konto uniwersalne na wiki, na której użytkownik wykonał najwięcej edycji.