Wikipedia:RFC

Skrót: WP:RFC
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wycięte z Wikipedia:Rozwiązywanie konfliktów

Prośby o Komentarz (RFC)

Do tej pory w polskiej Wikipedii procedura ta nie dawała dobrych rezultatów i zazwyczaj była wykorzystywana do tego, aby stawiać użytkowników przed ścianą opinii społeczności, przez co jej funkcja została zdewaluowana.

Jeśli konflikt jest długotrwały i nie udało się go rozwiązać przez bezpośrednią mediację można (choć nie jest to obowiązkowe) utworzyć specjalną stronę dotyczącą konfliktu o nazwie Wikipedia:RFC (Prośba o Komentarz, ang. Request for Comment).

Jest to forma zasięgnięcia opinii szerszej grupy ludzi, w bardziej formalny sposób niż zwykła mediacja. Do założenia RFC danego konfliktu konieczne jest:

 • jasne jego zdefiniowanie,
 • określenie stron konfliktu i poinformowanie ich o wszczęciu procedury
 • zgromadzenie minimum trzech głosów innych wikipedystów, którzy popierają wniosek o założenie RFC.

Następnie przez maksymalnie 2 tygodnie trwa dyskusja, która w razie braku konsensusu może skończyć się głosowaniem, które ustanawia nową zasadę lub zalecenie Wikipedii, lub też nakazuje określone zachowanie wikipedystom zaangażowanym w spór.

Szczegółowa procedura zakładania RFC jest opisana na stronie Wikipedia:RFC.


Archiwalna wersja strony sprzed 2 lutego 2012


Docelowo ma być częścią Wikipedia:Rozwiązywanie konfliktów

Zawartość Wikipedii jest ustalana przez dążenie do społecznej ugody. Jednak rozmiar Wikipedii uniemożliwia członkom społeczności aktywny udział we wszystkich wydarzeniach. Stąd czasem przydatne jest wezwanie całej społeczności do wyrażenia opinii. To właśnie ma umożliwić ta strona – wystosowanie Prośby o Komentarz (ang. Request for Comment, RFC).

Na tej stronie można wzywać innych Wikipedystów do pomocy w rozwiązywaniu trudności i sporów powstałych w artykułach lub na stronach dyskusji. Każdy może odwiedzić te artykuły, żeby pomóc w osiągnięciu porozumienia. Dobrej jakości RFC może pomóc uczestnikom sporu uzgodnić wspólną wersję, dodać spostrzeżenia, pokazać, jak inni mogą rozumieć pewne sformułowania, itp. Umieszczając tu jakiś spór powinno się również dać notkę na odpowiedniej stronie dyskusji.

Proces będzie łatwiejszy, jeśli każdy kto umieści tu coś, pomoże w jakimś innym przypadku, również tutaj umieszczonym.

Podstawy

Kiedy używać RFC

 • RFC jest wskazane, kiedy chce się zachęcić innych do odwiedzenia jakiejś strony, żeby pomogli w osiągnięciu porozumienia, polepszeniu decyzji, pomogli rozwiązać spór lub przełamać sytuację patową.
 • Jeśli spór łączy się z twierdzeniem, że użytkownik dopuścił się poważnego naruszenia Zasad Wikipedii, stwórz podstronę dla sporu. Użyj podstrony, żeby rozwinąć zarzuty.

Jak używać RFC

 • Aby poprosić innych użytkowników o komentarz w danej sprawie, dodaj link do strony Dyskusji danego artykułu, krótki, neutralny opis sytuacji oraz datę.
 • Nie podpisuj się, nie wymieniaj szczegółów, nie przedstawiaj argumentów, nie przypisuj winy.
 • Przydatne może być streszczenie sporu na stronie dyskusji artykułu.

Ogólne podpowiedzi do rozwiązywania sporów

 • Niezależnie od natury sporu, pierwszą zasadą powinna być dyskusja z pozostałymi jego stronami. Spróbujcie najpierw sami rozwiązać problem.
 • W sporach nad zachowaniem użytkownika, przed zażądaniem opinii społeczności, co najmniej dwie osoby powinny skontaktować się z użytkownikiem na jego stronie dyskusji lub na stronach dyskusji spornych artykułów. Dopiero gdy to się nie uda, można prosić społeczność o pomoc.
 • Nie wolno zapomnieć o Wikietykiecie. Wikietykieta jest w rozwiązywaniu sporów ważniejsza, a nie mniej ważna niż normalnie.

Spory o zawartość artykułu

Umieszczaj tylko linki do stron dyskusji, gdzie co najmniej dwoje uczestników nie osiągnęło porozumienia i w ten sposób blokują oni rozwój artykułu. Dyskusje bez nowych wpisów od ponad 2 tygodni, mogły wygasnąć. Należy wtedy zapytać zainteresowanych, w celu ustalenia, czy udało im się rozwiązać problem.

Pozycje mogą zostać usunięte z tej listy, jeśli nie spróbujesz wcześniej prostszych metod rozwiązywania sporów.

Nowe pozycje dopisujemy na górzenie podpisane.

Komentarze dotyczące poszczególnych użytkowników

Ta sekcja dotyczy użytkowników, którym przypisuje się pogwałcenie Zasad Wikipedii. Żeby wezwać do składania opinii na temat użytkownika, stwórz według instrukcji podstronę w odpowiedniej sekcji poniżej. Spory dotyczące treści artykułów, łącznie ze sporami dotyczącymi tego, jak najlepiej przestrzegać zasady neutralnego punktu widzenia, przynależą do wcześniejszej sekcji #spory o zawartość artykułu.

Przed umieszczeniem tutaj sporu na temat zachowania użytkownika, co najmniej dwie osoby muszą spróbować rozwiązać tę samą sprawę, dyskutując z tą osobą na jej stronie lub na stronie dyskusji spornego artykułu. To musi dotyczyć tego samego sporu lub tego samego spornego rodzaju zachowania, nie różnych.

Kiedy sprawa zostanie już tu umieszczona, te dwie osoby muszą udokumentować swoje osobiste próby, przedstawić dowody, że wysiłki nie przyniosły spodziewanych rezultatów i podpisać komentowaną stronę. RFC, które nie spełnią tych wymagań w ciągu 48 godzin od dopisania, są uważane za niekwalifikujące się i zostaną usunięte. Usunięta zostanie również podstrona RFC dotycząca tego tematu, chyba że osoba będąca jej przedmiotem wyrazi wolę, żeby została.

Zalecenia w skrócie

 1. Postaraj się samodzielnie rozwiązać konflikt.
 2. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, poproś kogoś o pomoc.
 3. Jeśli nie uda Wam się rozwiązać konfliktu, to możesz zastanowić się, czy poprosić jeszcze kogoś o pomoc, albo (jeśli problem nie jest pilny) odpocząć i przemyśleć sprawę.
 4. Jeśli wszystko zawiedzie i uznasz, że jest taka potrzeba, to poproś o komentarz szersze grono Wikipedystów (czyli dopisz konflikt do RFC).

Ogólne zachowanie

Dyskusje dotyczące zachowania użytkownika powinny być umieszczone w tej sekcji, chyba, że skarga dotyczy nadużycia uprawnień lub wyboru nazwy użytkownika. Żeby dopisać pozycję, stwórz podstronę, używając następującego przykładu jako szablonu (wszystko wewnątrz {...} to podpowiedzi) :

 • /Przykładowy user - Dotyczy: {jedno lub dwa krótkie zdania, podające suche fakty; nie podpisuj się.}

Kandydaci - nadal brakuje limitu dwóch osób
Sprawy przyjęte - limit dwóch osób osiągnięty

Dopisuj nowe pozycje na górze (nowe - wytłuszczonym drukiem)

Nadużycie uprawnień

Ta sekcja dotyczy wyłącznie spraw związanych z użyciem uprawnień związanych z flagą sysop, takich jak blokowanie/odblokowanie strony, kasowanie/odtworzenie strony, blokowanie/odblokowanie użytkownika. Jeśli spór dotyczy działań w roli edytującego, powinien zostać umieszczony we wcześniejszej sekcji #Ogólne zachowanie. Żeby dopisać spór, stwórz podstronę, używając następującego przykładu jako szablonu:

 • /Przykładowy sysop - Dotyczy: {jedno lub dwa krótkie zdania, podające suche fakty; nie podpisuj się.}


Tak, jak w sekcji ogólnego zachowania, co najmniej dwie osoby muszą potwierdzić, że ich zdaniem jest faktyczna podstawa do skargi. Jeśli wpis nie zostanie potwierdzony w ciągu 48 godzin, zostanie skasowany.

Kandydaci - nadal brakuje limitu dwóch osób

Dopisuj nowe pozycje na górze

Sprawy przyjęte - limit dwóch osób osiągnięty

Dopisuj nowe pozycje na górze

Wybór nazwy konta

Jeśli uważasz, że ktoś wybrał niewłaściwą nazwę dla swojego konta, możesz stworzyć podstronę, w celu przedyskutowania, czy należy wymusić zmianę nazwy. Jednak najpierw skontaktuj się z tą osobą na jej stronie dyskusji i poproś, żeby zmieniła nazwę dobrowolnie.

Dopisuj nowe pozycje na górze

Zasady, Konwencje, Zalecenia

Niektóre z proponowanych konwencji i zasad są wymienione w Kategoria:Zasady Wikipedii oraz Kategoria:Propozycje zasad Wikipedii i Kategoria:Propozycje zaleceń Wikipedii.

Dopisuj nowe pozycje na górze

Kandydaci - nadal brakuje limitu dwóch osób

Sprawy przyjęte - limit dwóch osób osiągnięty

Archiwum

Lista Spraw zgłoszonych na RFC, które nie zdobyły wymaganej ilości głosów oraz tych, które zostały zakończone znajduje się w Archiwum.