Zawieszenie postępowania

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zawieszenie postępowania w postępowaniu administracyjnym – wstrzymanie biegu postępowania, z możliwością jego podjęcia, bez potrzeby powtarzania dokonanych czynności procesowych. Zawieszenie postępowania administracyjnego może być obligatoryjne obowiązkowe bądź fakultatywne (nieobowiązkowe). To pierwsze odbywa się z urzędu, drugie zaś na wniosek zainteresowanej strony.

Zawieszenie postępowania administracyjnego jest całościowo uregulowane w art. 97-103 Kodeksu postępowania administracyjnego (rozdział 6)[1].

Przesłanki zawieszenia postępowania[edytuj | edytuj kod]

Przesłankami obligatoryjnego zawieszenia postępowania przez organ administracji publicznej są:

  • śmierć strony, gdy wezwanie jej spadkobierców nie jest możliwe, a postępowanie nie ulega umorzeniu jako bezprzedmiotowe
  • śmierć przedstawiciela ustawowego strony
  • w przypadku, gdy rozpatrzenie sprawy zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Zaistnienie choćby jednej z w/w przesłanek, uprawnia organ administracji publicznej do zawieszenia postępowania administracyjnego.

Fakultatywne zawieszenie postępowania jest możliwe, gdy z wnioskiem o to wystąpi strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a wnioskowi temu nie sprzeciwiają się inne strony oraz zawieszenie nie zagraża interesowi społecznemu.

W tym przypadku muszą wystąpić wszystkie przesłanki, aby organ administracji publicznej mógł zawiesić postępowanie.

Forma zawieszenia postępowania[edytuj | edytuj kod]

Zawieszenie postępowania następuje w formie postanowienia, o którym organ winien zawiadomić strony. Na postanowienie to przysługuje zażalenie do organu drugiej instancji.

W czasie zawieszenia postępowania organ może podejmować jedynie czynności niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego. Jednocześnie organ powinien poczynić niezbędne kroki w celu usunięcia przeszkody do dalszego prowadzenia postępowania.

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w KPA.

Podjęcie postępowania[edytuj | edytuj kod]

W sytuacji obligatoryjnego zawieszenia postępowania, podejmuje się je po ustaniu przyczyny zawieszenia: z urzędu – jeżeli było wszczęte w ten sposób i odpowiednio na wniosek – jeżeli było ono wszczęte na wniosek strony. O podjęciu postępowania zawieszonego fakultatywnie zawsze decyduje wyłącznie strona. W tej sprawie organ wydaje postanowienie, które może być w trybie skargi zaskarżone do sądu administracyjnego.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.