Zawieszenie postępowania

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zawieszenie postępowania (w postępowaniu administracyjnym) – wstrzymanie biegu postępowania, z możliwością jego podjęcia, bez potrzeby powtarzania dokonanych czynności procesowych. Zawieszenie postępowania admin. może być obligatoryjne (obowiązkowe) bądź fakultatywne (dobrowolne). To pierwsze odbywa się z urzędu drugie zaś na wniosek zainteresowanej strony.

Przesłanki zawieszenia postępowania[edytuj | edytuj kod]

Przesłankami obligatoryjnego zawieszenia postępowania przez organ administracji publicznej są:

1. Śmierć strony, gdy wezwanie jej spadkobierców nie jest możliwe a postępowanie nie ulega umorzeniu jako bezprzedmiotowe

2. Śmierć przedstawiciela ustawowego strony

3. Utrata przez stronę lub jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych

4. W przypadku gdy rozpatrzenie i rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniego zagadnienia wstępnego

Zaistnienie choćby jednej z w/w przesłanek, uprawnia organ admin. publ. do zawieszenia postępowania administracyjnego.

Fakultatywne zawieszenie postępowania jest możliwe, gdy:

1. Z wnioskiem o to wystąpi strona na której żądanie postępowanie zostało wszczęte

2. Wnioskowi temu nie sprzeciwiają się inne strony

3. Zawieszenie nie zagraża interesowi społecznemu

W tym przypadku muszą wystąpić wszystkie przesłanki aby organ admin. publ. mógł zawiesić postępowanie.

Forma zawieszenia postępowania[edytuj | edytuj kod]

Zawieszenie postępowania następuje w formie postanowienia o którym organ winien zawiadomić strony. Na postanowienie to przysługuje zażalenie oraz skarga do sądu administracyjnego.

W czasie zawieszenia postępowania organ może podejmować jedynie czynności niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego. Jednocześnie organ powinien poczynić niezbędne kroki w celu usunięcia przeszkody do dalszego prowadzenia postępowania.

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w KPA.

Podjęcie postępowania[edytuj | edytuj kod]

W sytuacji obligatoryjnego zawieszenia postępowania, podejmuje się je po ustaniu przyczyny zawieszenia: z urzędu – jeżeli było wszczęte w ten sposób i odpowiednio na wniosek – jeżeli było ono wszczęte na wniosek strony. O podjęciu postępowania zawieszonego fakultatywnie zawsze decyduje wyłącznie strona. W tej sprawie organ wydaje postanowienie, które może być w trybie skargi zaskarżone do sądu administracyjnego.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.