Ad hoc

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Ad hoc (łac. „do tego”) – łaciński zwrot występujący w sformułowaniu: działanie ad hoc. Działanie ad hoc oznacza działanie podejmowane doraźnie, dla zrealizowania określonego celu, tymczasowo.

W metodologii naukowej[edytuj | edytuj kod]

Hipoteza (teoria) ad hoc jest to hipoteza, która nie wynika wprost z obowiązującego paradygmatu. Postawiona jest w celu wyjaśnienia jakiegoś zjawiska, które zdaje się być niezgodne z uznanymi teoriami. Hipoteza taka nie stanowi spójnej teorii mogącej opisywać szerszą klasę zjawisk i przewidywać nowe zjawiska. Przykładem hipotezy ad hoc w fizyce była hipoteza Plancka o kwantowym charakterze promieniowania elektromagnetycznego sformułowana w celu uzyskania zgodności opisu promieniowania ciała doskonale czarnego z doświadczeniem. Po stworzeniu fizyki kwantowej hipoteza ta stała się jednym ze spójnych elementów tej teorii przestając być hipotezą ad hoc.

W politologii[edytuj | edytuj kod]

Pojęciem tym określa się m.in. powołanie na czas oznaczony lub nieoznaczony instytucji lub organu jednoosobowego bądź kolegialnego, któremu wyznacza się do realizacji określone zadania zlecone przez organ powołujący (władze publiczne: sądowniczą, wykonawczą i ustawodawczą).

Przykładem organu powoływanego ad hoc jest Izba Procedury Sumarycznej w Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza (judykatura), instytucja ministra zadaniowego, zwanym też ministrem bez teki (egzekutywa), czy komisje śledcze w Sejmie (legislatywa).

W informatyce[edytuj | edytuj kod]

Istnieją sieci komputerowe zwane sieciami ad hoc.