CRUD

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

CRUD (od ang. create, read, update, delete, tłum. utwórz, odczytaj, aktualizuj, usuń) – cztery podstawowe funkcje w aplikacjach korzystających z pamięci trwałej, które umożliwiają zarządzanie nią. Niekiedy litera R jest rozwijana jako retrieve (pobierz) zamiast read (odczytaj). Czasem również litera D jest rozwijana jako destroy (zniszcz) zamiast delete (usuń). Skrót ten jest czasem również używany do opisania działań dotyczących oglądania, szukania i zmieniania informacji, często w stosunku do dokumentów elektronicznych.

Aplikacje bazodanowe[edytuj | edytuj kod]

Skrótowiec CRUD oznacza podstawowe operacje implementowane w aplikacjach bazodanowych. Każdy człon tego skrótu może być realizowany przez standardowe instrukcje SQL, metody HTTP oraz operacje DDS[1]:

Działanie Instrukcja SQL HTTP DDS
Create INSERT PUT / POST write
Read (Retrieve) SELECT GET read / take
Update UPDATE POST / PUT / PATCH write
Delete (Destroy) DELETE DELETE dispose

Najczęściej stosuje się ten skrót w stosunku do relacyjnych baz danych, lecz nie tylko. Czasami stosowany jest w stosunku do obiektowych baz danych, pamięci taśmowych i innych.

Interfejs użytkownika[edytuj | edytuj kod]

Skrótowiec CRUD może być stosowany w odniesieniu do interfejsu użytkownika większości aplikacji, które zazwyczaj pozwalają użytkownikowi na:

  • utworzenie lub dodanie nowych informacji (create)
  • odczytanie lub wyświetlenie istniejących informacji (read)
  • modyfikowanie lub edycję istniejących informacji (update)
  • usuwanie istniejących informacji (delete)

Bez tych czterech działań oprogramowanie w pełnej wersji zazwyczaj nie może być uznane za kompletne. Przykładowo, w niektórych przypadkach próbne lub darmowe wersje oprogramowania różnią się od pełnych wersji tym, że nie mają wsparcia dla wszystkich z operacji CRUD (np. program Adobe Acrobat firmy Adobe zawiera funkcje pozwalające na realizację wszystkich operacji CRUD, podczas gdy darmowa wersja – Acrobat Reader – pozwala na odczytywanie i wyświetlanie dokumentów, ale nie na tworzenie i modyfikację). Ponieważ operacje CRUD są działaniami podstawowymi, są one często opisywane pod wspólnym tytułem takim jak „zarządzanie informacją” lub „zarządzanie dokumentami”.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Data Distribution Service (DDS) | Object Management Group [online], omg.org [dostęp 2019-06-29] (ang.).