CRUD

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

CRUD – od ang. create, read, update and delete (pol. utwórz, odczytaj, aktualizuj i usuń) - cztery podstawowe funkcje w aplikacjach korzystających z pamięci trwałej, które umożliwiają zarządzanie nią. Niekiedy litera R jest rozwijana jako retrieve (pobierz) zamiast read (odczytaj). Czasem również litera D jest rozwijana jako destroy (zniszcz) zamiast delete (usuń). Skrót ten jest czasem również używany do opisania działań dotyczących oglądania, szukania i zmieniania informacji, często w stosunku do dokumentów elektronicznych.

Aplikacje bazodanowe[edytuj | edytuj kod]

Skrótowiec CRUD oznacza podstawowe operacje implementowane w aplikacjach bazodanowych. Każdy człon tego skrótu może być realizowany przez standardowe instrukcje SQL, metody HTTP oraz operacje DDS:

Działanie Instrukcja SQL HTTP DDS
Create INSERT PUT / POST write
Read (Retrieve) SELECT GET read / take
Update UPDATE POST / PUT / PATCH write
Delete (Destroy) DELETE DELETE dispose


Najczęściej stosuje się ten skrót w stosunku do relacyjnych baz danych, lecz nie tylko. Czasami stosowany jest w stosunku do obiektowych baz danych, pamięci taśmowych i innych.

Interfejs użytkownika[edytuj | edytuj kod]

Skrótowiec CRUD może być stosowany w odniesieniu do interfejsu użytkownika większości aplikacji, które zazwyczaj pozwalają użytkownikowi na:

  • utworzenie lub dodanie nowych informacji (create)
  • odczytanie lub wyświetlenie istniejących informacji (read)
  • modyfikowanie lub edycję istniejących informacji (update)
  • usuwanie istniejących informacji (delete)

Bez tych czterech działań oprogramowanie zazwyczaj nie może być uznane za kompletne. Ponieważ te operacje są działaniami podstawowymi, są one często opisywane pod wspólnym tytułem takim jak "zarządzanie informacją" lub "zarządzanie dokumentami".