Call Detail Record

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Call Detail Record (używana jest także nazwa Call Data Record) (CDR) - informacja generowana przez elementy infrastruktury teleinformatycznej, która może posłużyć do naliczenia opłaty za usługę telekomunikacyjną.

Infrastruktura teleinformatyczna wspierająca generowanie i przetwarzanie CDRów[edytuj | edytuj kod]

Pierwotnie idea CDR związana była z połączeniami telefonicznymi. CDR mógł być generowany przez centrale miejscowe obsługujące abonenta, który inicjował połączenie, do którego było ono zestawiane lub przez centrale tranzytowe biorące udział w zestawianiu rozmowy. Te same zasady wykorzystane są w telefonii komórkowej w centralach MSC i GMSC.

Oprócz połączeń głosowych, CDRy generowane są także podczas wysyłania SMS oraz transmisji GPRS/EDGE (w elementach SGSN i GGSN).

Dodatkowym źródłem CDRów są usługi dodane. Elementy infrastruktury odpowiedzialne za te usługi mogą tworzyć własne CDRy, a aplikacje uruchomione na platformie sieci inteligentnych mogą dodatkowo wpływać na zawartość CDRów generowanych przez centrale (np. w usługach 0 800, 0 700. itp. ).

Generowane CDRy przesyłane są do centrum billingowego. Dane w nich zawarte, po odpowiednim przetworzeniu mogą być użyte do naliczenia opłat rozliczanych w ramach abonamentu (niemniej CDRy generowane są także dla abonentów rozliczających się w systemie prepaid, mogą np. zostać użyte w sytuacji chwilowej awarii systemu naliczającego opłaty w czasie rzeczywistym, lub na wniosek prokuratury, gdy potrzebne są wykazy rozmów).

Wykorzystanie CDR[edytuj | edytuj kod]

Głównym powodem, dla którego generuje się CDRy jest możliwość naliczenia opłat za usługi telekomunikacyjne. Po przetworzeniu i wykorzystaniu informacji w celu naliczenia opłat, CDRy są zazwyczaj archiwizowane. Na bazie informacji w nich zawartej, można później wyciągać statystyczne wnioski związane z wykorzystaniem zasobów sieciowych. Na operatorach ciąży też obowiązek, narzucony przez ustawodawcę, przechowywania informacji o połączeniach wykonanych w ich sieci.

Informacje zawarte w CDR[edytuj | edytuj kod]

Informacje zawarte w CDR są przedmiotem rekomendacji instytucji odpowiedzialnych za rozwój standardów telekomunikacyjnych, niemniej konkretni operatorzy opierając się na tych wytycznych tworzą własny zbiór danych dostosowany do własnych potrzeb i strategii naliczania opłat.

CDR może zawierać między innymi:

 • numer telefonu, z którego zainicjowano połączenie
 • numer telefonu, na który zestawiono połączenie
 • datę i czas rozpoczęcia rozmowy
 • okres w którym połączenie było aktywne
 • informacje o dodatkowych usługach, które były wykorzystane podczas zestawiania/trwania rozmowy
 • informacje o taryfie
 • informacje o tym, która ze stron połączenia powinna być obciążona opłatami

Poniżej zamieszczony został przykład zdekodowanego CDR wygenerowanego w centrali MSC, w której zainicjowano rozmowę.

 UMTSGSMPLMNCallDataRecord                  
  mSOriginating                        
   callPosition                        03'H
   chargeableDuration                      0 0 10'BCD
   dateForStartOfCharge                    070814'H
   exchangeIdentity                      "AMSC15"
   interruptionTime                       0 0 0'BCD
   recordSequenceNumber                    508'D
   tariffClass                         1'D
   tariffSwitchInd                       00'H
   timeForStartOfCharge                     16 4 15'BCD
   timeForStopOfCharge                     16 4 25'BCD
   switchIdentity                       0002'H
   mSCIdentification                      1132486000101F'TBCD
   callingSubscriberIMEI                    351263003139610F'TBCD
   callingSubscriberIMEISV                   3512630031396113'TBCD
   callingSubscriberIMSI                    206205002600750F'TBCD
   teleServiceCode                       11'H
   iNMarkingOfMS                        09'H
   firstCallingLocationInformation               02F60200010001'H
   calledPartyNumber                      122720484259416F'TBCD
   frequencyBandSupported                   06'H
   originatingLocationNumber                  1132486000004F'TBCD
   timeForTCSeizureCalling                   16 3 53'BCD
   firstRadioChannelUsed                    00'H
   firstAssignedSpeechCoderVersion               01'H
   speechCoderPreferenceList                  010003'H
   callingPartyNumber                     14484259415F'TBCD
   incomingRoute                        "ABSC5TI"'S
   originatedCode                       01'H
   callIdentificationNumber                  1100'D
   networkCallReference                    0000FF0002'H
   typeOfCallingSubscriber                   1'D
   radioChannelProperty                    03'H
   tAC                             01020D'H
   subscriptionType                      00'H
   originForCharging                      00'H
   chargingCase                        1'D
   chargedParty                        00'H
   timeFromRegisterSeizureToStartOfCharging           0 0 22'BCD
   internalCauseAndLoc                     0003'H
   lastCallingLocationInformation               02F60200010001'H
   eMLPPPriorityLevel                     03'H
   incomingAssignedRoute                    "ABSC5TI"'S
   translatedNumber                      1132484259416F'TBCD
   outgoingRoute                        "272GRI3"'S
   eosInfo                           00'H
   disconnectingParty                     00'H

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Billing