Cesja należności

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Cesja należności - jeden ze sposobów zabezpieczenia zwrotu określonej wysokości kredytu, który został udzielony przez określony bank. Ten sposób spłaty kredytu polega na przekazaniu należności kredytobiorcy od osoby trzeciej na rzecz danego banku. Przedmiotem tej cesji może być każda wierzytelność, jeśli nie sprzeciwia się temu określona ustawa bądź umowa stron. Każdy kredytobiorca ma obowiązek polecić swemu dłużnikowi by przekazał należne mu kwoty do danego banku, który może następnie je przeznaczyć na spłatę całego długu. Nowy cesjonariusz, który wstępuje na miejsce cedenta.

Rodzaje cesji należności:

  • jawna - dłużnik jest informowany przez kredytobiorcę o zmianie wierzyciela (z kredytobiorcy do banku),
  • cicha - dłużnik nie dostaje informacji o zmianie wierzyciela. Cesja cicha jest wykorzystywana, gdy kredytobiorca banku nie chce ryzykować utraty reputacji u dłużnika (wykorzystanie cesji należności w przedsiębiorstwie może być oznaką słabej kondycji, gdyż nie ma lepszych składników majątku do spłaty długu).