Bank

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Budynek starego banku w Anglii

Bankosoba prawna wykonująca na podstawie odpowiednich zezwoleń działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów oraz wykonywaniu innych czynności określonych przepisami prawa (w Polsce ustawy Prawo bankowe) i wymienionych w statucie banku.

Bank jest instytucją pośredniczącą, umożliwiającą wykorzystanie środków pieniężnych klientów, którzy mają nadwyżki kapitałowe przez klientów, którzy mają niedostatek środków kapitałowych. Ze względu na rodzaj świadczonych usług oraz dysponowanie środkami powierzonymi przez klientów (najczęściej w postaci depozytów), banki zaliczane są do tak zwanych instytucji zaufania publicznego[1].

Banki razem z bankiem centralnym tworzą dwuszczeblowy system bankowy. Bank centralny pełni trzy istotne funkcje w systemie bankowym – realizuje funkcje banku państwa, banku emisyjnego oraz banku banków. Nie świadczy natomiast usług finansowych dla osób prywatnych[2].

Jedną z cech odróżniających sektor bankowy od innych elementów systemu finansowego jest system gwarancji depozytów. Celem działalności gwarancyjnej jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej przepisami prawa, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności (np. w sytuacji upadłości banku). W Polsce instytucją gwarantującą depozyty zgromadzone w polskich bankach jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W większości krajów funkcjonuje tzw. system rezerw cząstkowych, w którym banki posiadają zwykle w swych zasobach tylko niewielką rezerwę funduszy zdeponowanych przez klientów, a pozostałą część wykorzystują do udzielania kredytów (mówi się często o tym, że dzięki rezerwom cząstkowym banki komercyjne kreują pieniądz). Na ogół minimalna wielkość rezerw jest regulowana prawnie.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Bankowość w nowoczesnym sensie zaczęła rozwijać się od XIV wieku, na początku renesansu, głównie w bogatych miastach północnych Włoch (Wenecja, Genua, Florencja, Siena). Pod wieloma względami była to kontynuacja idei i koncepcji kredytów i pożyczek mających swe korzenie w starożytnym świecie (zwłaszcza w Babilonii). Najstarszym obecnie istniejącym bankiem jest powstały w 1472 roku Monte dei Paschi di Siena.

Nazwa[edytuj | edytuj kod]

Quentin Massys, Bankier z żoną, 1514, Luwr, Paryż

Nazwa „bank” pochodzi od francuskiego słowa banque oraz od włoskiego słowa banco, oznaczających ławę (stół) lub kontuar, przy której pracowali włoscy handlarze (zwłaszcza złotnicy) zajmujący się przekazywaniem monet kruszcowych od jednych klientów do drugich.

Na gruncie obowiązujących przepisów używanie nazwy „bank” (oraz „kasa”) jest zastrzeżone. W art. 2 Prawa bankowego dopuszczono używanie tych określeń w nazwie tylko przez podmioty, spełniające kryteria zdefiniowane w ustawie. Z kolei w art. 3 określono dwa przypadki, w których podmiot niemający statusu banku w rozumieniu Prawa bankowego, może legalnie posługiwać się oznaczeniem „bank” lub „kasa”. Po pierwsze mogą tak robić podmioty, z których działalności jednoznacznie wynika, że nie wykonują czynności bankowych. Drugi wyjątek odnosi się do działalności lub reklamy podmiotów, które na podstawie odrębnej ustawy gromadzą oszczędności lub udzielają pożyczek pieniężnych osobom fizycznym zrzeszonym w tym podmiocie. Ten ostatni odnosi się w szczególności do działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych[3].

Czynności bankowe[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Czynności bankowe.

Prawo bankowe[edytuj | edytuj kod]

Katalog czynności bankowych ma charakter zamknięty. Oznacza to, że banki upoważnione są do wykonywania tylko czynności, na które zezwala im ustawa.

Czynności bankowe zostały zdefiniowane przez wyliczenie w art. 5 Prawa bankowego i dzielą się na:

 • czynności zastrzeżone wyłącznie dla banków (tzw. czynności bankowe sensu stricto)[4]:
  • przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów;
  • prowadzenie innych rachunków bankowych;
  • udzielanie kredytów;
  • udzielanie i potwierdzanie gwarancji oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw;
  • emitowanie bankowych papierów wartościowych;
  • przeprowadzenie bankowych rozliczeń pieniężnych;
  • wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach

Zastrzeżenie czynności bankowych sensu stricto tylko dla podmiotów o statusie prawnym banków oznacza, że inne podmioty nie mogą wykonywać tych czynności tylko, jeżeli mają one przybrać formę działalności gospodarczej. Przepisy ustawowe mogą jednak upoważnić inne jednostki organizacyjne do wykonywania czynności bankowych sensu stricto (np. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe upoważnione są do przyjmowania wkładów pieniężnych i udzielania kredytów).

 • czynności dozwolone także niektórym podmiotom niebankowym (tzw. czynności bankowe sensu largo)[4]:
  • udzielanie pożyczek pieniężnych;
  • operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty;
  • świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego;
  • terminowe operacje finansowe;
  • nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych;
  • przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych;
  • prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych;
  • udzielanie i potwierdzanie poręczeń;
  • wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych;
  • pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.

Oprócz tego ustawa dozwala bankom na wykonywanie innych czynności, niezwiązanych z istotą ich działalności (np. usługi w zakresie doradztwa finansowego, usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, nabywanie akcji i udziałów, obrót papierami wartościowymi etc.).

Podział z punktu widzenia klienta[edytuj | edytuj kod]

 • Operacje finansujące
 • Operacje depozytowe
 • Operacje obsługi obrotu
 • Operacje doradczo-konsultingowe

Rodzaje banków[edytuj | edytuj kod]

Gmach oddziału NBP we Wrocławiu

Podstawowe rodzaje banków w systemie bankowym to:

Istnieje także podział banków ze względu na system ich tworzenia, a zarazem na prawną formę działalności:

Bankami nie są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK), choć mogą być z nimi (a zwłaszcza z bankami spółdzielczymi) mylone, ze względu na charakter działalności i zakres świadczonych usług finansowych[5].

Nadzór bankowy[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Nadzór bankowy.

Komisja Nadzoru Finansowego, która przejęła obowiązki Komisji Nadzoru Bankowego z dniem 1 stycznia 2008, nadzoruje działalność wszystkich banków w Polsce. Nadzór nad pracami Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego jest Jacek Jastrzębski.

Największe banki[edytuj | edytuj kod]

Największe banki świata[edytuj | edytuj kod]

Poniższe zestawienie prezentuje listę największych banków na świecie, uszeregowanych według wielkości posiadanych aktywów. Liczby w USD, według stanu na 30 czerwca 2019 r.[6]:

 1. Industrial and Commercial Bank of China – 3 912,6 mld
 2. China Construction Bank – 3 382,4 mld
 3. Agricultural Bank of China – 3 293,1 mld
 4. Bank of China – 3 242,0 mld
 5. Mitsubishi UFJ Financial Group – 2 846,1 mld
 6. JPMorgan Chase – 2 727,4 mld
 7. HSBC Holdings – 2 659,0 mld
 8. Bank of America – 2 395,9 mld
 9. China Development Bank – 2 356,6 mld
 10. BNP Paribas – 2 332,7 mld

W zestawieniu poniżej banki uszeregowano według kapitalizacji rynkowej (liczby w USD, według stanu na 1 lipca 2019 r.[7]):

 1. JPMorgan Chase – 368,8 mld
 2. Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) – 295,7 mld
 3. Bank of America – 279,7 mld
 4. Wells Fargo – 214,3 mld
 5. China Construction Bank – 208,0 mld
 6. Agricultural Bank of China – 181,5 mld
 7. HSBC Holdings – 169,5 mld
 8. Citigroup – 163,6 mld
 9. Bank of China – 151,2 mld
 10. China Merchants Bank – 133,4 mld

Największe banki działające w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Największe banki uniwersalne w Polsce w oparciu o sumę aktywów na koniec 2016[8][9]:

Lp. Nazwa Inwestor dominujący Udział akcji głównego

udziałowca (%)

Aktywa

(mld PLN)

Zatrudnienie Wartość rynkowa (mld PLN) ROE (%) ROA (%) L. oddziałów Zysk netto (mln PLN)
1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Polska Skarb państwa RP poprzez Ministerstwo Finansów 29,43 286 25900 35,2 9 1 1238 2875
2. Bank Polska Kasa Opieki Polska PZU S.A. (Polska) 20 174 17757 33 10 1,3 928 2279
3. Santander Bank Polska Hiszpania Banco Santander (Hiszpania) 69,34 150 14722 31,4 11 1,5 658 2167
4. mBank Niemcy Commerzbank (Niemcy) 69,37 134 8401 14,2 10 0,9 77 1219
5. ING Bank Śląski Holandia ING Bank NV (Holandia) 75 117 8025 21 12 1,1 384 1253
6. BNP Paribas Bank Polska Francja BNP Paribas (Francja) 88,33 72 8238 4,9 1 0,1 488 77
7. Bank Millennium Portugalia Banco Comercial Português (Portugalia) 50,10 69 5844 6,3 11 1 368 701
8. Getin Noble Bank Polska Leszek Czarnecki (Polska) 56,75 67 5221 1,2 (-1) (-0,1) 260 (-42)
9. Alior Bank Polska PZU S.A. (Polska) 32,19 61 10245 7 13 1,2 324 618
10. Bank Handlowy w Warszawie Stany Zjednoczone Citibank (Stany Zjednoczone) 75 45 3640 10 9 1,3 28 602

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. O wpuszczaniu w maliny ciąg dalszy – PRNews.pl (Dostęp: 2012-06-21).
 2. (red.) B. Pietrzak, Z.Polański, B. Woźniak, System finansowy w Polsce 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ​ISBN 978-83-01-15236-9​, s. 69.
 3. Z. Ofiarski, Prawo bankowe: komentarz, Wolters Kluwer, 2013, s. 49–51.
 4. a b Z. Ofiarski, Prawo bankowe: komentarz, Wolters Kluwer, 2013, s. 104–105 oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896).
 5. Od 29 listopada 2013 r. depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 6. World’s Largest Banks by assets 2019 (ang.). [dostęp 2020-09-17].
 7. World’s Largest Banks 2019 (ang.). [dostęp 2020-09-17].
 8. KNF: Sytuacja banków Polsce (2016). [dostęp 2017-12-02].
 9. Raport PRNews.pl: Liczba placówek bankowych – IV kw. 2016 – PRNews.pl. PRNews.pl, 2017-03-24. [dostęp 2017-12-10].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • System finansowy w Polsce. Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, Barbara Woźniak (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. ISBN 978-83-01-15236-9.
 • Bankowość. Podręcznik akademicki. Z. Zawadzka, W.L. Jaworski (red.). Warszawa: Poltext, 2008. ISBN 978-83-88840-11-1.
 • M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka: Bankowość. Zagadnienia podstawowe. Warszawa: Poltext, 2010. ISBN 978-83-7561-072-7.
 • Makroekonomia. Podręcznik europejski. Michael Burda, Charles Wyplosz. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. ISBN 978-83-208-2032-4.