Czwarty raport IPCC

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Czwarty Raport IPCC)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Czwarty Raport IPCC (The Fourth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR4) – czwarty raport podsumowujący zmiany klimatu, raporty są publikowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

Raport Pierwszej Grupy Roboczej[edytuj | edytuj kod]

Podsumowanie Pierwszej Grupy Roboczej dla Decydentów (The Working Group I Summary for Policymakers) zostało opublikowane 2 lutego 2007.

Climate Change 2007: The Physical Science Basis, the report of Working Group I ocenia naukowe podstawy naturalnych i antropogenicznych czynników wpływających na klimat, ocenia czy nauka jest w stanie dokonać atrybucji jakie czynniki wpływają na zmiany klimatu, i daje ocenę zmian klimatu w przyszłości.

Raport został napisany przez ponad 600 autorów z 40 krajów i był recenzowany przez 620 ekspertów i przedstawicieli rządów. Streszczenie raportu zostało ocenione przez przedstawicieli 113 krajów w czasie 10 Sesji Pierwszej Grupy Roboczej, które miało miejsce w Paryżu 29 stycznia – 1 lutego 2007 roku.

Główne wyniki Pierwszej Grupy Roboczej[edytuj | edytuj kod]

 • Następuje globalna zmiana klimatu.
 • Prawdopodobieństwo, że te zmiany są wywołane przez czynniki naturalne jest około 5%.
 • Prawdopodobieństwo, że zmiany te są spowodowane przez antropogeniczną emisję gazów cieplarnianych jest ponad 90%.
 • Przewiduje się, że w XXI wieku temperatura na świecie wzrośnie od 1,8 do 4 °C. Z tym, że możliwe są zmiany od 1,1 do 6,4 °C.
 • Poziom wód oceanu wzrośnie prawdopodobnie o 28 do 42 cm.
 • Istnieje 90% prawdopodobieństwo, że będą występowały upały i silne opady[1].

Intensywność huraganów tropikalnych[edytuj | edytuj kod]

Podsumowanie stwierdza, że

Istnieją dane obserwacyjne, że wzrasta aktywność silnych cyklonów tropikalnych na Północnym Atlantyku od około 1970 roku i jest to skorelowane dodatnio ze wzrostem temperatury oceanu. Istnieje przypuszczenie że ta dodatnia korelacja jest prawdziwa w innych rejonach, jednak w tych obszarach jakość danych meteorologicznych nie jest zadowalająca. Oscylacje w skali dekad oraz ograniczona wiarygodność danych obserwacyjnych sprzed 1970, kiedy rutynowo zaczęto przeprowadzać obserwacje satelitarne, komplikują ocenę długoterminowych trendów aktywności cyklonów tropikalnych. Nie ma jasnego trendu liczby cyklonów tropikalnych w danym roku.

autor, IPPC

Raport stwierdza ponadto, że:

 • Intensywność cyklonów tropikalnych na Północnym Atlantyku wzrosła od 1970 i koreluje się dodatnio z temperaturą oceanu.
 • Obserwowane zwiększenie intensywności cyklonów tropikalnych jest większe niż w przewidywaniach modeli klimatu, w których uwzględniono obserwowalne zmiany SST.
 • Nie ma obserwowalnego trendu w ilości cyklonów tropikalnych.
 • Z prawdopodobieństwem większym niż 50% intensywność cyklonów tropikalnych wzrosła przez działalność człowieka.
 • Z prawdopodobieństwem większym niż 66% intensywność cyklonów tropikalnych może wzrosnąć w XXI wieku ze względu na działalność człowieka.
 • "wielkość antropogenicznych zmian (intensywności cyklonów tropikalnych) nie jest oceniona. Atrybucja tego zjawiska jest oparta na opinii ekspertów, a nie na formalnych badaniach atrybucji" (przypis do tabeli SPM-2).

To stwierdzenie pokazuje, że związek pomiędzy intensywnością huraganów i temperaturą oceanu jest nadal hipotezą (część naukowców kwestionuje tę hipotezę)[2][3].

Raport Drugiej Grupy Roboczej[edytuj | edytuj kod]

Raport drugiej grupy roboczej "Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability" (Zmiany klimatu 2007: skutki, adaptacja i zagrożenie)[4] został ogłoszony 6 kwietnia w Brukseli.

Rozdział 7 "Industry, Settlement and Society" podkreśla, że nikt nie będzie w stanie uniknąć efektów ocieplenia Ziemi i że ludzie w krajach rozwijających się będą najbardziej dotknięci zmianami klimatu. W wielu przypadkach globalne ocieplenie będzie prowadziło do dalszych problemów środowiska, np. do wycinania lasów i braku wody.

W 2009 roku IPCC przyznało, że rozdziale poświęconym topnieniu lodowców popełniony został błąd dotyczący prognozowanej daty stopnienia niektórych lodowców.

 Osobny artykuł: Glaciergate.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2007-02-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-02-03)].
 2. List otwarty. cstpr.colorado.edu. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-18)]. Chrisa Landsea opublikowany przy jego odejściu z IPCC (j. ang.)
 3. dyskusja (j. ang.). sciencepolicy.colorado.edu. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-05-18)]..
 4. Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2007-04-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-04-07)].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]