Diário da República

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Diário da República
Częstotliwość

aperiodyk

Państwo

 Portugalia

Wydawca

Imprensa Nacional-Casa da Moeda

Tematyka

urzędowa

Język

portugalski

Pierwszy numer

1976

Strona internetowa

Diário da República (pol. Dziennik Republiki, skrót: DR, w wersji elektronicznej pod nazwą: Diário da República Eletrónico, DRE) – dziennik urzędowy Republiki Portugalii wydawany od 1976 roku, który zastąpił wychodzący od 1869 roku Diário do Governo.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Za pierwszy portugalski dziennik urzędowy uznaje się wydaną w 1715 roku Gazeta de Lisboa. W 1762 roku wydawanie gazety zostało zabronione przez pierwszego ministra Portugalii Sebastião José de Carvalho e Melo znanego później jako Markiz de Pombal. Gazetę wznowiono dopiero w sierpniu 1778 roku, kiedy w Portugalii rządził już Aires de Sá e Melo. Od tego czasu gazeta drukowana była w Drukarni Królewskiej, której rolę w 1820 roku przejęła Drukarnia Narodowa. W tym też roku w okresie od 16 września do 31 grudnia jednocześnie drukowane były dwie gazety urzędowe jednocześnie: Gazeta de Lisboa i Diário do Governo, które 1 stycznia 1821 połączono pod nazwą Diário do Governo. W 1972 roku Drukarnia Narodowa została połączona z Mennicą tworząc spółkę Imprensa Nacional-Casa da Moeda, która przejęła obowiązek drukowania dziennika[1].

Po zamachu stanu w 1974 roku i obaleniu dyktatury przyjęto nową Konstytucję Portugalii, na mocy której dziennik urzędowy otrzymał obowiązującą do dziś nazwę Diário da República[2].

Tytuły[edytuj | edytuj kod]

Portugalski dziennik urzędowy wychodził pod różnymi tytułami w zależności od okresu[1]:

 • 1715-1718 – Gazeta de Lisboa,
 • 1718-1741 – Gazeta de Lisboa Ocidental,
 • 1741-1762 – Gazeta de Lisboa,
 • 1778-1820 – Gazeta de Lisboa,
 • 1820-1821 – Diário do Governo,
 • 1821 – Diário da Regência,
 • 1821-1823 – Diário do Governo,
 • 1823-1833 – Gazeta de Lisboa,
 • 1833–1834 – Crónica Constitucional de Lisboa,
 • 1934 – Gazeta Oficial do Governo,
 • 1834 – Gazeta do Governo,
 • 1835-1859 – Diário do Governo,
 • 1860-1868 – Diário de Lisboa,
 • 1869-1976 – Diário do Governo,
 • od 1976 – Diário da República.

Zawartość[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z Konstytucją Portugalii w Diário da República publikowane są wszelkie akty prawa, a ich nieopublikowanie w dzienniku powoduje ich bezskuteczność[a]. W szczególności w Diário da República publikowane są ustawy konstytucyjne, umowy międzynarodowe wraz z oświadczeniami ich ratyfikacji i innymi ich dotyczącymi, ustawy, dekrety z mocą ustawy oraz regionalne dekrety ustawodawcze, dekrety Prezydenta Republiki, uchwały Zgromadzenia Republiki i Zgromadzeń Ustawodawczych regionów autonomicznych, regulaminy Zgromadzenia Republiki, Rady Państwa i Zgromadzeń Ustawodawczych regionów autonomicznych, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, dekrety i inne akty wydane przez Rząd, dekrety Przedstawicieli Republiki, a także wyniki wyborów do organów ogólnokrajowych i regionów autonomicznych oraz referendów krajowych i regionalnych[2]. Dziennik wydawany jest w dwóch seriach.

W 1. serii Diário da República publikowane są:

 • ustawy konstytucyjne[3],
 • umowy międzynarodowe, oświadczenia w sprawie ich ratyfikacji oraz inne oświadczenia ich dotyczące[4],
 • ustawy organiczne, ustawy, dekrety z mocą ustawy oraz regionalne dekrety ustawodawcze[5],
 • dekrety Prezydenta Republiki[6],
 • uchwały Zgromadzenia Republiki[7],
 • dekrety Przedstawicieli Republiki w sprawie powołania lub odwołania Przewodniczących oraz członków Rządów Regionalnych regionów autonomicznych[8],
 • regulaminy Zgromadzenia Republiki, Rady Państwa i Zgromadzeń Ustawodawczych regionów autonomicznych[9],
 • orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego[10],
 • orzeczenia Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego i Najwyższego Trybunału Administracyjnego standaryzujące orzecznictwo[11],
 • wyniki referendów, wyborów na urząd Prezydenta Republiki, do Zgromadzenia Republiki, Zgromadzeń Ustawodawczych regionów autonomicznych i Parlamentu Europejskiego[12],
 • orędzie Prezydenta Republiki, w którym zrzeka się urzędu[13]
 • wnioski o odrzucenie Programu Rządu[14],
 • opinie Rady Stanu[15]
 • dekrety rządu[16]
 • uchwały Rady Ministrów i rozporządzenia zawierające przepisy ogólne[17],
 • uchwały Zgromadzeń Ustawodawczych regionów autonomicznych oraz regionalne dekrety wykonawcze[18],
 • orzeczenia innych sądów, których publikacja w Diário da República wymagana jest przez prawo[19],
 • oświadczenia rezygnacji lub utraty mandatu deputowanego do Zgromadzenia Republiki lub Zgromadzenia Ustawodawczego regionów autonomicznych[20];

zaś w 2. serii Diário da República publikowane są:

 • ministerialne rozporządzenia wykonawcze[21],
 • wyniki wyborów do samorządu terytorialnego[22],
 • budżety służb państwowych[23].

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Wyjątek stanowią wyniki wyborów, które są ważne niezależnie, czy zostaną opublikowane.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b DRE 1 ↓.
 2. a b Art. 119 Konstytucji Portugalii.
 3. Art. 3 ust. 2. lit. a) Ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada (t.j. Ustawa nr 43/2014 z dnia 11 lipca)
 4. Art. 3 ust. 2. lit. b) Ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada (t.j. Ustawa nr 43/2014 z dnia 11 lipca)
 5. Art. 3 ust. 2. lit. c) Ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada (t.j. Ustawa nr 43/2014 z dnia 11 lipca)
 6. Art. 3 ust. 2. lit. d) Ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada (t.j. Ustawa nr 43/2014 z dnia 11 lipca)
 7. Art. 3 ust. 2. lit. e) Ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada (t.j. Ustawa nr 43/2014 z dnia 11 lipca)
 8. Art. 3 ust. 2. lit. f) Ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada (t.j. Ustawa nr 43/2014 z dnia 11 lipca)
 9. Art. 3 ust. 2. lit. g) Ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada (t.j. Ustawa nr 43/2014 z dnia 11 lipca)
 10. Art. 3 ust. 2. lit. h) Ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada (t.j. Ustawa nr 43/2014 z dnia 11 lipca)
 11. Art. 3 ust. 2. lit. i) Ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada (t.j. Ustawa nr 43/2014 z dnia 11 lipca)
 12. Art. 3 ust. 2. lit. j) Ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada (t.j. Ustawa nr 43/2014 z dnia 11 lipca)
 13. Art. 3 ust. 2. lit. l) Ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada (t.j. Ustawa nr 43/2014 z dnia 11 lipca)
 14. Art. 3 ust. 2. lit. m) Ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada (t.j. Ustawa nr 43/2014 z dnia 11 lipca)
 15. Art. 3 ust. 2. lit. n) Ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada (t.j. Ustawa nr 43/2014 z dnia 11 lipca)
 16. Art. 3 ust. 2. lit. o) Ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada (t.j. Ustawa nr 43/2014 z dnia 11 lipca)
 17. Art. 3 ust. 2. lit. p) Ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada (t.j. Ustawa nr 43/2014 z dnia 11 lipca)
 18. Art. 3 ust. 2. lit. q) Ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada (t.j. Ustawa nr 43/2014 z dnia 11 lipca)
 19. Art. 3 ust. 2. lit. r) Ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada (t.j. Ustawa nr 43/2014 z dnia 11 lipca)
 20. Art. 3 ust. 2. lit. s) Ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada (t.j. Ustawa nr 43/2014 z dnia 11 lipca)
 21. Art. 3 ust. 3. lit. a) Ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada (t.j. Ustawa nr 43/2014 z dnia 11 lipca)
 22. Art. 3 ust. 3. lit. b) Ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada (t.j. Ustawa nr 43/2014 z dnia 11 lipca)
 23. Art. 3 ust. 3. lit. c) Ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada (t.j. Ustawa nr 43/2014 z dnia 11 lipca)

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]