Digcomp

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

DigComp (ang. The European Digital Competence Framework) to nazwa określająca ramowe kompetencje cyfrowe dla obywateli, przygotowane przez Komisję Europejską. Ich celem jest określenie podstawowych kompetencji z zakresu ICT, a także wprowadzenie jednolitego nazewnictwa używanego we wszystkich państwach członkowskich. Dzięki temu planowanie inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród obywateli wspólnoty staje się znacznie łatwiejszym zadaniem. Rama DigComp jest też wykorzystywana w procesie mierzenia przyrostu wiedzy z zakresu ICT w poszczególnych państwach Unii Europejskiej realizowanej poprzez wskaźnik o nazwie „Umiejętności cyfrowe”.

DIGCOMP 2.2[1][edytuj | edytuj kod]

Najnowsza wersją DIGCOMP o symbolu 2.2 została przez KE zaproponowana w marcu 2022 roku jako rozwinięcie wersji 2.1 (rok 2017) i 2.0 (rok 2016). W porównaniu do poprzednich iteracji dostarcza ona ponad 250 nowych przykładów wiedzy, umiejętności i postaw, odwołujących się do najnowszych rodzajów technologii, w tym do sztucznej inteligencji (AI). Nowa rama stanowi rozwinięcie wersji 2.0 oraz 2.1 i jest kolejnym krokiem na drodze ewolucji standardu.

DIGCOMP 2.0[2] i DIGCOMP 2.1[3][edytuj | edytuj kod]

W chwili obecnej instytucje certyfikujące najczęściej odnoszą się do ramy DIGCOMP w wersji 2.0, na którą składa się 21 kompetencji ramowych na trzech poziomach zaawansowania: A, B oraz C. Kompetencje cyfrowe określają zdolność do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie uczenia się, podczas pracy oraz w życiu społecznym. Można je podzielić na pięć grup, które obejmują kolejno:

· Umiejętność korzystania z informacji i z danych,

· Komunikację i współpracę,

· Tworzenie treści cyfrowych,

· Bezpieczeństwo,

· Rozwiązywanie problemów.


Największą różnicą pomiędzy DIGCOMP 2.0 a DIGCOMP 2.1 jest inny podział stopni trudności poszczególnych kompetencji. Zrezygnowano tu z tradycyjnej, trójstopniowej skali na rzecz bardziej rozbudowanej, ośmiostopniowej.

DIGCOMP 1.0[4][edytuj | edytuj kod]

Najstarszą wersją standardu DIGCOMP jest wersja 1.0. Została ona stworzona w roku 2013 przez Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (European Commission’s Joint Research Centre, EC JRC), które zleciło opracowanie stosownych wytycznych podległej mu jednostce Sewilli, a konkretnie Institute for Prospective Technological Studies. Tak powstała rama została bardzo szybko wykorzystana do pomiaru kompetencji cyfrowych obywateli Unii Europejskiej oraz do monitorowania ich przyrostu w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS (Europejski Fundusz Społeczny).

Certyfikacja DIGCOMP w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otwarło lokalny rynek szkoleniowy na programy dofinansowane ze środków EFS, a jednocześnie wymusiło opracowanie certyfikacji zgodnych z DIGCOMP, które pełniłyby formę weryfikacji rezultatów kształcenia w zakresie ICT. Aktualnie najważniejszymi certyfikatami opracowanymi w oparciu o ramę DIGCOMP są ECDL oraz Digital Europe EDC .

  1. Riina Vuorikari, Stefano Kluzer, Yves Punie, DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes, JRC Publications Repository, 17 marca 2022 [dostęp 2022-06-23] (ang.).
  2. Riina Vuorikari i inni, DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: the Conceptual Reference Model., JRC Publications Repository, 1 czerwca 2016 [dostęp 2022-06-23] (ang.).
  3. GOMEZ Stephanie Carretero, Riina Vuorikari, Yves Punie, DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, JRC Publications Repository, 3 maja 2017 [dostęp 2022-06-23] (ang.).
  4. Anusca Ferrari, DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe., JRC Publications Repository, 9 października 2013 [dostęp 2022-06-23] (ang.).