Komisja Europejska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Komisja Europejska
European Comission
European Commission.svg
Ilustracja
Budynek Berlaymont w Brukseli, siedziba Komisji Europejskiej
Organizacja  Unia Europejska
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker
Adres
Rue de la Loi 170/B-1049, Bruksela, Belgia
Położenie na mapie Belgii
Mapa lokalizacyjna Belgii
Komisja Europejska
Komisja Europejska
Ziemia50°50′37″N 4°22′58″E/50,843611 4,382778
Strona internetowa
Unia Europejska
Flaga UE
Ten artykuł jest częścią serii:
Polityka i instytucje
Unii Europejskiej
Portal Portal Unia Europejska

Komisja Europejska, KEorgan wykonawczy Unii Europejskiej, odpowiedzialny za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzający jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.

Funkcjonowanie komisji jest wzorowane na rządzie gabinetowym[potrzebny przypis], a 28 komisarzy odpowiada randze ministra w rządach poszczególnych państw. Od 2004 na każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przypada jeden komisarz, choć w założeniu mają oni reprezentować interesy całej Unii, a nie państw, z których pochodzą. Jeden z grona komisarzy jest wybierany przez Radę Europejską, a następnie zatwierdzany przez Parlament Europejski na przewodniczącego Komisji (obecnym przewodniczącym jest Jean-Claude Juncker, który pełni tę funkcję od 1 listopada 2014).

W potocznym rozumieniu termin „Komisja Europejska” może także oznaczać całą administrację podległą 28 komisarzom. W 2016 roku w strukturach Komisji było zatrudnionych około 32 tys. urzędników[1].

Komisja Europejska jest odpowiedzialna tylko przed Parlamentem Europejskim, a w historii nie było przypadku jej odwołania, mimo bliskości wskutek zainicjowanego przez parlament w 1999 śledztwa w sprawie korupcji, nepotyzmu i niegospodarności (Komisja przed głosowaniem w sprawie wotum nieufności sama podała się do dymisji)[2].

Struktura Komisji[edytuj | edytuj kod]

Komisja liczy tylu członków, ile jest państw członkowskich Unii (28). Gdyby zrealizowano w tej kwestii postanowienia Traktatu lizbońskiego, od 1 listopada 2014 Komisja powinna liczyć w każdej kadencji 2/3 liczby członków Unii (tzn. jeśli UE liczy 28 państw, to komisarzy byłoby 18). Jednak Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie, mogła ustalić inną liczbę[3]. Taką też decyzję podjęła 22 maja 2013 r., utrzymując rozwiązanie sprzed Traktatu z Lizbony[4].

Każdy z komisarzy jest odpowiedzialny za określoną dziedzinę, analogicznie do ministrów w rządzie. W skład Komisji wchodzi też wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa jako jeden z jej wiceprzewodniczących. Członkowie komisji nie mogą czuć się związani żadnymi instrukcjami płynącymi z krajów ich pochodzenia – są politykami, których desygnuje Rada Europejska (decydując większością kwalifikowaną), a zatwierdza Parlament Europejski. Ostatnim etapem powołującym Komisję w pełnym składzie jest mianowanie przez Radę Europejską. Zadaniem komisarzy jest nadzór nad przydzielonymi im dyrekcjami generalnymi.

Przewodniczący Komisji Europejskiej[edytuj | edytuj kod]

Tryb wyboru Komisji[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony, uwzględniając wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego Rada Europejska wybiera większością kwalifikowaną kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej, którego następnie po wysłuchaniu politycznego programu zatwierdza w głosowaniu Parlament Europejski, stanowiąc większością głosów członków wchodzących w jego skład. W przypadku niewybrania lub niezatwierdzenia kandydata stosuje się powyższą procedurę, a Rada Europejska ma miesiąc na przedstawienie nowego kandydata.

Rada Unii Europejskiej, w porozumieniu z przewodniczącym Komisji, ustala listę komisarzy, postępując według sugestii państw członkowskich. Następnie skład Komisji podlega kolegialnemu zatwierdzeniu przez Parlament Europejski, który przedtem przesłuchuje kandydatów na komisarzy na posiedzeniach odpowiednich Komisji. W przypadku zatwierdzenia, Rada Europejska mianuje Komisję stanowiąc większością kwalifikowaną.

Prerogatywy[edytuj | edytuj kod]

Komisja Europejska zajmuje się wszystkimi bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania Unii, a więc polityką rolną, gospodarczą, społeczną, obronnością i polityką międzynarodową itp. Oprócz tego Komisja jest instytucją zajmującą się konstruowaniem i przedstawianiem pod głosowanie Radzie Unii Europejskiej lub Parlamentowi Europejskiemu wszystkich aktów prawnych Unii. Komisja przygotowuje też zazwyczaj propozycje traktatów i innych aktów prawa międzynarodowego, które są później dyskutowane na zebraniach Rady Europejskiej. Komisja Europejska nadzoruje też rządy państw członkowskich w sprawie wdrażania zmian prawa poszczególnych krajów wynikających z przystosowywania prawa krajowego do ustaleń unijnych. Komisja prowadzi też bieżące negocjacje z krajami kandydującymi do Unii. Przewodniczący Komisji Europejskiej jest oficjalną „głową” Unii, reprezentując ją w kontaktach międzynarodowych.

Komisja Europejska jako jedyny organ unijny ma prawo tzw. bezpośredniej inicjatywy legislacyjnej.

Komisja tworzy również białe księgi i zielone księgi. Zielone księgi to komunikaty dotyczące pewnych dziedzin polityki, skierowane przede wszystkim do uczestników konsultacji i debat na dany temat. Czasami stanowią impuls do podjęcia działań legislacyjnych. Białe księgi to dokumenty zawierające propozycje konkretnych działań Unii, opracowywane często po publikacji zielonej księgi rozpoczynającej dyskusję na dany temat[5].

Historia Komisji[edytuj | edytuj kod]

Poprzedniczkami Komisji Europejskiej były: powstała w 1952 r. Wysoka Władza, będąca organem zarządzającym EWWiS złożonym z funkcjonariuszy międzynarodowych, oraz istniejące od 1958 r. Komisja EWG i Komisja Euratomu. Wszystkie trzy organy zostały połączone w jednolitą Komisję Wspólnot Europejskich w 1967 r. na mocy Traktatu Fuzyjnego. Nazwa Komisja Europejska przyjęła się po wejściu w życie Traktatu z Maastricht i powstaniu Unii Europejskiej.

Zarzuty o korupcję i niegospodarność[edytuj | edytuj kod]

W 1999 Komisja została rozwiązana w wyniku zarzutów o korupcję i nepotyzm podniesionych przez audytora wewnętrznego Paula van Buitenena, w których główną rolę grała komisarz Édith Cresson[6]. Bezpośrednią przyczyną rozwiązania Komisji, której przewodniczącym był Jacques Santer, był raport Komisji Niezależnych Ekspertów opisujący brak zarządzania sprzyjający korupcji i niegospodarności:

Badania przeprowadzone przez Komisję zbyt często wykazywały rosnący opór ze strony członków hierarchii wobec podejmowania odpowiedzialności. Trudno było znaleźć kogokolwiek, kto wykazywałby choćby śladowe poczucie odpowiedzialności (...) Skrajnie skomplikowane przepisy narażają EAGGF na korupcję i czynią jakąkolwiek kontrolę bardzo trudną.
Second report on Reform of the Commission. Analysis of current practice and proposals for tackling mismanagement, irregularities and fraud. Committee of Independent Experts, 10 września 1999.

Zarzuty o nierzetelne rozliczanie środków budżetowych i brak transparentności były podnoszone ponownie w 2004 roku[7].

Po skandalu w 1999 roku rozwiązaniem problemu miało być uruchomienie biura antykorupcyjnego OLAF[8]. Według Paula van Buitenena w 2008 roku nadal nie funkcjonuje ono skutecznie[9]. Już w latach 2002–2004 zaobserwowano pierwsze przypadki wewnętrznych represji wobec urzędników zgłaszających do OLAF nieprawidłowości w swoich jednostkach[10].

W 2008 roku Komisja Europejska została skrytykowana przez koalicję organizacji pozarządowych za dopuszczenie do zdominowania grup eksperckich przez lobbystów i przedstawicieli biznesowych grup nacisku[11].

W 2009 roku 66% skarg do europejskiego rzecznika praw obywatelskich (European Ombudsman) dotyczyło działań Komisji Europejskiej, z czego 36% – braku transparentności, na przykład utrudniania dostępu do informacji publicznej[12].

W kwietniu 2009 ujawniona została wewnętrzna notatka rozesłana do pracowników Komisji Europejskiej, w której zaleca się im, by w raportach i korespondencji nie wspominali o prywatnych spotkaniach z lobbystami oraz instruuje, w jaki sposób utrudniać dostęp do informacji publicznej przez wąskie interpretowanie zapytań we wnioskach[13].

W 2010 roku organizacja Transparency International wyraziła zaniepokojenie podejmowaniem pracy przez byłych komisarzy w sytuacjach mogących stwarzać podejrzenie konfliktu interesów[14][15]. Brytyjskie czasopismo „Public Servant Magazine” skrytykowało Komisję za rozrzutność i niekontrolowany rozrost biurokracji, której koszty utrzymania wynoszą ponad 8 miliardów euro, z czego koszty samej Komisji to ponad 3,5 miliarda[16]. Zbiorcze raporty na temat wydatków Komisji Europejskiej opublikowało w 2011 roku The Bureau for Investigative Journalism[17], krytykując równocześnie KE za utrudnianie dostępu do tych informacji[18]

W 2010 roku Reuters ujawnił korespondencję urzędników Komisji, którzy ukrywali lub przeinaczali wyniki badań naukowych dla wsparcia politycznego programu promocji biopaliw[19]. Wkrótce potem Komisja została pozwana do sądu przez organizację ClientEarth z zarzutem ograniczania prawa do informacji publicznej[20]. Kontrowersje wzbudza także – zgodna z przepisami KE – praktyka wypłacania byłym komisarzom „przejściowych wynagrodzeń” w wysokości 40–65% ich zarobków przez trzy lata od odejścia z pracy.

Obecny skład Komisji[edytuj | edytuj kod]

Osoba Państwo Stanowisko
Jean-Claude Juncker  Luksemburg przewodniczący
Federica Mogherini  Włochy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
Frans Timmermans  Holandia pierwszy wiceprzewodniczący
komisarz ds. lepszej regulacji, rządów prawa i Karty Praw Podstawowych
Maroš Šefčovič  Słowacja wiceprzewodniczący
komisarz ds. unii energetycznej
Jyrki Katainen  Finlandia wiceprzewodniczący
komisarz ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności
Valdis Dombrovskis  Łotwa wiceprzewodniczący
komisarz ds. euro i dialogu społecznego
Andrus Ansip  Estonia wiceprzewodniczący
komisarz ds. jednolitego rynku cyfrowego
Věra Jourová  Czechy komisarz ds. sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płci
Günther Oettinger  Niemcy komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich
Pierre Moscovici  Francja komisarz ds. ekonomicznych i finansowych, podatków i ceł
Marianne Thyssen  Belgia komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników
Corina Crețu  Rumunia komisarz ds. polityki regionalnej
Johannes Hahn  Austria komisarz ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych
Dimitris Awramopulos  Grecja komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa
Vytenis Andriukaitis  Litwa komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności
Julian King  Wielka Brytania komisarz ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych
Elżbieta Bieńkowska  Polska komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw
Miguel Arias Cañete  Hiszpania komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu i energii
Neven Mimica  Chorwacja komisarz ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju
Margrethe Vestager  Dania komisarz ds. konkurencji
Violeta Bulc  Słowenia komisarz ds. transportu
Cecilia Malmström  Szwecja komisarz ds. handlu
Karmenu Vella  Malta komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa
Tibor Navracsics  Węgry komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu
Carlos Moedas  Portugalia komisarz ds. badań, nauki i innowacji
Phil Hogan  Irlandia komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi
Christos Stilianidis  Cypr komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego
Marija Gabriel  Bułgaria komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Poprzednie komisje[edytuj | edytuj kod]

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Personel w liczbach. Komisja Europejska. [dostęp 2016-12-07].
 2. http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/haslo,Komisja_Europejska.
 3. Art. 17 ust. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.
 4. DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie liczby członków Komisji Europejskiej. eur-lex.europa.eu.
 5. Często zadawane pytania. ec.europa.eu. [dostęp 11 stycznia 2010].
 6. Paul van Buitenen: Blowing the Whistle: Fraud in the European Commission. Politicos Pub, 2000. ISBN 978-1-902301-46-4.
 7. Auditor blames politicians for EC waste and corruption. Sunday Herald, 8 sierpnia 2004.
 8. European Anti-Fraud Office (OLAF).
 9. Paul van Buitenen: Alleged irregularities in OLAF. 25 listopada 2008.
 10. Guido Strack – w pojedynkę przeciw Brukseli. PressEurop, 2011.
 11. Konrad Niklewicz: Czy lobbyści rządzą w Brukseli?. Gazeta.pl, 27 marca 2008.
 12. EU citizens complain about lack of transparency. EUObserver, 27 kwietnia 2009.
 13. Be careful what you write, Eurocrats told. Times Online, 14 kwietnia 2009.
 14. Ex-commissioners face conflict of interest accusations. Euractiv, 2010.
 15. Komisarz do wzięcia. Rzeczpospolita, 2010.
 16. Jak Unia wydaje miliony... na siebie. Dziennik Gazeta Prawna, 2010.
 17. EU Commission Expenses: Cocktail parties, private jets, luxury away-days and limousines. The Bureau for Investigative Journalism, 2011.
 18. Analysis: EU Commission expenses highlight lack of transparency in Brussels. The Bureau for Investigative Journalism, 2011.
 19. Special Report – Europe finds politics and biofuels don’t mix. Reuters, 2010.
 20. EU sued over lack of transparency. EU Observer, 2010.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Tamara Barriga: Komisja Europejska (pol.). UniaEuropejska.org, 2011-05-30. [dostęp 2011-05-30].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]