Dyskusja Wikipedii:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(1/2012) Sprawa hasła Monika Olejnik

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Oświadczenia[edytuj kod]

 • Kwestionuję tezę KA, jakoby ta edycja była niezgodna z regułami cofania zmian, zwłaszcza w kontekście zapisów tej strony – edycja tego rodzaju dokonana przez redaktora i pozbawiona źródeł może być uznana za wandalizm, gdyż stanowi pomówienie o łamanie prawa. Kwestionuję również tezę KA, jakoby ten wpis naruszał wikietykietę, zwłaszcza w kontekście takich wpisów potwierdzających niestety mój wpis. Elfhelm (dyskusja) 00:35, 1 lut 2012 (CET)
 • W pierwszym zdaniu chcę podkreślić, że oczywiście uznaję wszystkie decyzje Komitetu Arbitrażowego i nie mam zamiaru żadnej z nich podważać czy choćby negować. Niemniej chciałbym skorzystać z prawa do opinii odmiennej od stanowiska Komitetu, a ponieważ nie dane mi było odnieść się do mojej postawy, która została przez to ciało oceniona, pozwalam sobie złożyć poniższe oświadczenie.
Nie zgadzam się z tezą Komitetu zawartą w przedmiotowym werdykcie, jakoby opisy edycji „wyofanie zmian (brak powodu do zamieszczenia tej informacji, brak informacji o matce...)” oraz „Anulowanie wersji nr 28798267 autora Zlisiecki (informacja nieistotna, hasło o córce, brak związku z działalnością córki, próba jej dyskredytacji)” były niezgodne z zaleceniem edycyjnym Wikipedia:Opis zmian, gdyż została w nich zamieszczona prywatna wiadomość. Chciałbym zwrócić uwagę na różnice między zamieszczonymi przeze mnie opisami a opisami typu „piszesz bzdury”, „bredzisz”, „coś ci się pomyliło”. Moje opisy nie zostały skierowane osobowo do któregokolwiek wikipedysty, a przede wszystkim uzasadniają podjęte przeze mnie decyzje o anulowaniu poprzednich edycji. Takie działanie miało na celu umożliwić Zlisieckiemu jak i innym użytkownikom, którzy na pierwszy rzut oka nie rozumieją mojej edycji lub nie zgadzają się z nią, zapoznać się z moimi racjami, aby uniknąć kontynuacji sporu edycyjnego. Ponadto edycja Zlisieckiego nie była wandalizmem, toteż nie mogłem użyć rollbacka czy anulować zmiany bez przedstawienia jakiegokolwiek uzasadnienia (vide Pomoc:Cofanie zmian). Wreszcie samo zalecenie Wikipedia:Opis zmian, do którego odwołuje się Komitet, mówi: „Dokładne opisy edycji stanowią także element budujący reputację redaktora”.
Zwracam również uwagę na fakt, że moja pierwsza edycja wskazana przez Komitet była pierwszą edycją anulującą edycję Zlisieckiego. Uznałem wówczas, że nie ma potrzeby, abym wpisywał się w dyskusji użytkownika, toteż mój argument zamieściłem w opisie zmian (obecnie nie ma obowiązku wpisywania się w dyskusji użytkownika, którego zmianę wycofuje się z hasła). Natomiast po drugiej edycji (dziewiąte z kolei wycofanie zmiany poprzednika) napisałem wiadomość w dyskusji użytkownika, licząc na podjęcie dyskusji z dala od edycji hasła, zaś komentarz w opisie zmian – jak już wyżej wspomniałem – miał stanowić uzasadnienie mojej edycji i informację dla innych wikipedystów zainteresowanych zmianami w haśle, jak i jego rozwojem.
Komitet zwrócił mi również uwagę, że powinienem był użyć środków administracyjnych wygaszających spór edycyjny. Zwracam uwagę, że pierwsza moja edycja w haśle miała miejsce na samym początku sporu edycyjnego, natomiast po drugiej edycji dokonałem wpisu w dyskusji użytkownika. Analizując sprawę w tym czasie (w szczególności zauważając, że do tego momentu żaden z administratorów nie zechciał porozumieć się z użytkownikiem, jak i on z nimi), a także zakładając dobrą wolę wikipedysty, uznałem ten środek za wystarczający i właściwy. Okazało się jednak, że wobec Zlisieckiego, przekonanego o słuszności swoich racji, nie zdał on rezultatu. Ale tego w momencie pisania wiadomości do użytkownika nie mogłem przewidzieć. Jako że problem pozostał, kanałem prywatnym zwróciłem się do Elfhelma z prośbą o przyjrzenie się hasłu. Samemu zaś nie przedsięwziąłem żadnych administracyjnych kroków, aby uniknąć posądzenia o użycie uprawnień administratorskich jako strona sporu. Wiktoryn <odpowiedź> 23:07, 2 lut 2012 (CET)


Oświadczenie wnioskodawcy[edytuj kod]

 • Komitet Arbitrażowy w drastyczny i nieuzasadniony sposób zmienił treść mojego wniosku
 • dopatrzył się moich uchybień przeciwko weryfikowalności tam gdzie ich nie było
 • uchybień przeciwko konsensusowi interpretując tę zasadę w sposób dający administratorom prawo do pozamerytorycznego blokowania treści
 • oraz złamania wikietykiety w wypowiedzi napisanej z pełną życzliwością.
 • KA ukarał mnie za to, choć już raz zostałem za to samo ukarany
 • a nałożone na mnie wcześniej blokady uznał za właściwe choć nie było ich potrzeby, a w jednym z nazwanych we wniosku dwóch przypadków nawet żadnego prawidłowego uzasadnienia.
 • Akceptuję zastrzeżenia Wiktoryna do werdyktu Komitetu.

Choć jestem pełen uznania dla wysiłku, który wkładają w projekt wikipedii jej administratorzy oraz rozumiem ich ewentualne polityczne wątpliwości z tym większą przykrością muszę stwierdzić niedopuszczalne politycznie tendencyjne blokowanie prawidłowo uzasadnionych i dość trywialnych treści. Takie działanie zwraca się przeciwko samemu sensowi istnienia wikipedii polegającemu na dostarczaniu użytkownikom rzetelnych i bezstronnych informacji. Nie pozostaje nic innego jak pozostawić tę dokumentację do oceny szerokiemu gronu użytkowników.


Uzasadnienie:

 • W sprawie Moniki Olejnik, o której rozpatrzenie prosiłem KA mógł zgodnie z regulaminem poprosić ekspertów o merytoryczną opinię. Zamiast tego Komitet rozpatrywał uchybienia formalne w oderwaniu od dość trywialnej treści polegającej na stwierdzeniu, że ojcem Moniki Olejnik jest Tadeusz Olejnik.
 • Zamiast zgodnie z wnioskiem zbadać, tylko czy Elfhelm i Bronikowski nie nadużywali swoich uprawnień KA badał czy wnioskodawca nie nadużywał reguł i to także w sprawach, w której ani Elfhelm ani Bronikowski nie występowali (np. Wojciech Jaruzelski). Polityka arbitrażu zezwala na rozszerzenie wniosku, lecz po to, aby go lepiej rozpoznać, a nie po to, żeby zmienić sobie dowolnie jego główny sens. To odwrócenie sensu mojego wniosku trudno ocenić inaczej jak nadużycie.
 • W nie objętej moim wnioskiem sprawie (Wojciech Jaruzelski) moja edycja sprowadzała się do wpisu, że W.Jaruzelski był "działaczem komunistycznym". KA nieprawidłowo stwierdza, że złamałem przy tym zasadę weryfikowalności. Czyż cały rozdział w haśle Wojciech Jaruzelski opisujący jego członkostwo w partii komunistycznej, na czołowych stanowiskach, a w pewnym okresie nawet jej przywództwo nie jest wystarczającą weryfikacją, że był on rzeczywiście "działaczem komunistycznym" ? KA dopatrzył się złamania przeze mnie zasady konsensusu pomijając jednak fakt, że moja przedstawiona najpierw w dyskusji hasła propozycja została poparta przez innego wikipedystę i to poparcie wydawało się kończyć dyskusję. Dalszych zastrzeżeń nikt nie zgłosił. Dopiero wtedy dokonałem zmiany w samym haśle, a wpis był oczywisty. Uznanie, że W.Jaruzelski jest "działaczem komunistycznym" zostało w końcu wiele później dokonany przez kogoś innego i znajduje się w obecnej (10.2.2012) wersji hasła. Konsensus to nie zgoda oponentów przebitych argumentami na tyle, że nie chcieli się więcej wypowiadać, jak wydaje się fałszywie rozumieć to KA. Tym bardziej jeśli chodzi o sprawy tak oczywiste, jak fakt, że W.Jaruzelski był działaczem komunistycznym.
 • Druga badana przez KA poza moim wnioskiem edycja dotyczyła mojego wpisu w haśle Mariusz Kamiński stwierdzającego, że został on odwołany ze stanowiska szefa CBA z naruszeniem prawa. Choć nikt nie poddawał w wątpliwość faktu, że Kamiński został odwołany, oraz tego, że cytowany przez mnie artykuł ustawy o CBA nakłada obowiązek zasięgnięcia opinii Prezydenta Elfhelm przedłożył wątpliwości, czy brak tej opinii oznaczało złamanie prawa. W moim pojęciu złamanie artykułu ustawy o CBA oczywiście łamie także prawo, bo prawo jest w Polsce stanowione przez ustawy. W tym sensie podanie przeze mnie nie spełnionego artykułu ustawy o CBA było wystarczającą weryfikacją złamania prawa, oraz wbrew ocenie KA nie przedstawiało żadnej "własnej twórczości". KA ocenił to inaczej i nie dostrzegł faktu, że mój oponent Elfhelm powinien był raczej podjąć merytoryczną polemikę, a nie blokować mój dostęp. Do blokady nie było potrzeby. Chętnie wstrzymałbym swoją edycję, gdyby pojawiły się kontrargumenty w dyskusji hasła, którą prowadziłem. Przyznaję, że moja edycja mogła być nieostrożna lub niefortunna, a argumenty słabo przedstawione. Jednak wycofałem się z niej prosząc o mediację, która niewiele przyniosła, lecz zaakceptowałem ją i odłożyłem sprawę na później. Istotne jest, że w ogóle nie wnioskowałem o zbadanie tej sprawy, a KA uczyniło z niej zarzut w stosunku do mnie.
 • W sprawie Moniki Olejnik KA dopatrzył się złamania warunku weryfikowalności, choć fakt, że ojcem Moniki Olejnik jest Tadeusz Olejnik został przez mnie wystarczająco dobrze udokumentowany artykułem prasowym zawierający skany urzędowych dokumentów. Zastrzeżenia KA przy podanych urzędowych dokumentach sprowadzają ocenę KA do absurdu. W tym przypadku Elfhelm powinien raczej poprosić o dodatkowe potwierdzenia, jeśli sprawa pozostawiała dla niego cień wątpliwości, a nie blokować mój dostęp. Moje edycje nie zostały odrzucone przez mediatora, którego poprosiłem o pośrednictwo w tej sprawie, a jedynie wymieniliśmy uwagi o tym, że Elfhelm być może nie akceptuje pewnych gazet jako źródeł. KA powinien był zgodnie z wnioskiem osądzić, czy taka postawa Elfhelma była dopuszczalna. Nałożenie na mnie blokady przez Bronikowskiego, gdy w haśle obowiązywała wersja Elfhelma, a ja sam edytowałem jedynie stronę dyskusji hasła KA uzasadnił jako prawidłowe argumentując, że miało ono zapobiegawczy charakter. Tą argumentacją KA sprowadziło zasady projektu do absurdu, bo można przy jej pomocy zabronić dostęp każdemu w obawie, że mógłby dokonać jakieś nieprawidłowej edycji, choć jej jeszcze nie dokonał.
 • Wiktoryn, choć był moim oponentem podał jasno źródło swoich obiekcji, a nie formalne zastępcze argumenty, a to oznacza,

że prawidłowo podjął rzetelną merytoryczną polemikę oraz nie nadużył swoich uprawnień do uniemożliwienia merytorycznej rozgrywki. Dlatego do jego postawy nie mam żadnych zastrzeżeń, a jego krytyczne uwagi co do werdyktu KA są dla mnie zrozumiałe.

Wnioski:

Wikipedia to projekt publiczny. Administratorzy pełnią w nim funkcje usługowe, a nie blokowania treści niezgodnych z ich własnymi politycznym skłonnościami ani blokowania innych użytkowników według własnych obaw i uniemożliwiania w ten sposób rzeczowej dyskusji. Krycie formalnymi metodami sytuacji, w której do haseł nie można wpisać, że Wojciech Jaruzelski był działaczem komunistycznym, ojcem Moniki Olejnik jest Tadeusz Olejnik, a szef CBA Mariusz Kamiński został odwołany z naruszeniem ustawy o CBA oznacza niedojrzałość polityczną, która zabrnęła do śmieszności. Niestety podpisali się pod nią Wikipedysta:Ented, Wikipedysta:TR, Wikipedysta:Witold1977, Wikipedysta:Wpedzich, Wikipedysta:Bacus15, Wikipedysta:Karol007, Wikipedysta:Powerek38, Wikipedysta:Sebk. oraz Wikipedysta:Teukros z jednym wykluczeniem, jak przypuszczam Bacus15. Zbigniew Lisiecki (dyskusja) 07:39, 13 lut 2012 (CET)