Przejdź do zawartości

Emisja spontaniczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
A – atom w stanie wzbudzonym (elektron na poziomie o energii E2)
B – emisja fotonu ()
C – atom w niskim stanie energii (elektron na poziomie E1<E2)

Emisja spontaniczna – emisja fotonów zachodząca wtedy, gdy elektrony znajdujące się na poziomach wzbudzonych w sposób samorzutny wracają na niższe poziomy energetyczne.

Zjawisko występuje powszechnie i odpowiada za niemal każde świecenie ciał, np. gazów rozgrzanych, wzbudzonych atomów, ciał ciekłych i stałych, a także urządzeń elektronicznych takich jak diody elektroluminescencyjne (LED).

Liczba emisji spontanicznych ciała, w którym w stanie wzbudzonym jest N atomów określona jest wzorem:

gdzie:

  • jest stałym dla danego przejścia w danym atomie współczynnikiem emisji (stała wprowadzona przez Einsteina).

Przy braku nowych wzbudzeń prowadzi to do równania określającego liczbę atomów pozostających w stanie wzbudzenia:

gdzie: początkowa liczba wzbudzonych atomów, jest czasem życia i wiąże się ze współczynnikiem

Inne sposoby emisji fotonów: