Employer branding

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Employer branding (EB, z ang. budowanie marki pracodawcy) – działania organizacji (najczęściej przedsiębiorstwa) mające na celu zbudowanie jej wizerunku jako „pracodawcy z wyboru”.

Opis[edytuj | edytuj kod]

Termin employer branding jest stosunkowo młody, ponieważ wprowadzony został w 1996 roku przez Simona Barrowa i Tima Amblera, którzy opublikowali artykuł pt. The Employer Brand[1]. Pomimo prób tłumaczenia tego wyrażenia na język polski (np. budowanie marki i wizerunku pracodawcy), w branży zarządzania zasobami ludzkimi znany jest raczej pod tą anglojęzyczną nazwą.

„Pracodawcami z wyboru” są organizacje, w których obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają atrakcyjne środowisko dla rozwoju swojej kariery.

Działania z tym związane można podzielić na dwa typy, w zależności od grupy, do której są adresowane. Wyróżnia się:

  • Employer branding wewnętrzny – skierowany do obecnych pracowników. Skupia się głównie na stworzeniu godnego środowiska pracy, przyjaznej atmosfery pracy i możliwości rozwoju. Do działań z tego zakresu możemy zaliczyć przede wszystkim inwestycje w kapitał ludzki, organizowanie konkursów i akcji kierowanych do pracowników, przygotowywanie programów rozwojowych dla pracowników jak np. szkolenia, wspieranie działań wolontarystycznych i społecznych.
  • Employer branding zewnętrzny – skierowany głównie do potencjalnych pracowników. Celem tych działań jest stworzenie wizerunku przedsiębiorstwa jako atrakcyjnego pracodawcy. Jest to między innymi uczestnictwo w targach pracy, aktywna promocja firmy w serwisach ogłoszeniowych na temat pracy, na uczelniach wyższych oraz dbanie o efektywne i trafiające do grupy docelowej ogłoszenie rekrutacyjne.

W budowaniu pozytywnego employer brandingu istotne jest podążanie firmy za trendami społecznymi, rynkowymi i odpowiadanie na potrzeby generacji, które wchodzą na rynek pracy i pozostają w wieku produkcyjnym. Jedną z takich wartości jest inkluzywność (termin podchodzący od słowa „inkluzywny”, co oznacza „przeznaczony dla wszystkich”[2]), czyli otwarcie firmy na różnorodnych pracowników, bez względu na ich orientację seksualną, tożsamość seksualną, rasę, wiek, pochodzenie czy religię. Powstało nawet pojęcie opisujące to zjawisko – Inclusive Employer Branding (pol. inkluzywny employer branding[3]).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Tim Ambler, Simon Barrow, The employer brand, „Journal of Brand Management”, 4 (3), 1996, s. 185–206, DOI10.1057/bm.1996.42, ISSN 1350-231X [dostęp 2017-01-18] (ang.).
  2. inkluzywny – Słownik języka polskiego PWN [online], sjp.pwn.pl [dostęp 2023-03-30] (pol.).
  3. Magdalena Desperak, Równość i różnorodność – tego chcemy dziś w pracy. Młodzi stawiają na firmy, które cenią inkluzywność [online], RocketSpace.pl, 29 marca 2023 [dostęp 2023-03-30] (pol.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Armstrong, M. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna Wolters Kluwer business.
  • Wojtaszczyk, K. (2012). Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar, Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  • Dąbrowska, J. (2014). Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce, Lublin: Wydawnictwo Słowa i Myśli
  • Dąbrowska, J. (2016). Praktyka employer brandingu. Rozmowy z menedżerami, Warszawa: Kalitero
  • Kozłowski. M. (2012). Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer