Energetyka wiatrowa w Danii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Farma wiatrowa Sprogø

Energetyka wiatrowa w Danii – jedno ze źródeł wytwarzania energii elektrycznej w Danii. Z energii wiatrowej pochodzi 39% wytwarzanej w Danii energii elektrycznej i 42% energii konsumowanej przez ten kraj[1].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Pierwsze projekty wykorzystywania energii wiatru do wytwarzania energii elektrycznej na świecie wykonał duński wynalazca Poul la Cour. Około roku 1900 skonstruował on pierwszą turbinę wiatrową[2].

W latach 80. Dania borykała się z problemem wysokiej emisji dwutlenku węgla na mieszkańca, głównie ze względu na oparcie energetyki na elektrowniach węglowych. W obliczu globalnego ocieplenia oraz kryzysów paliwowych w 1973 i 1979 roku postanowiono o rozbudowie w Danii energetyki odnawialnej[3]. W latach 70. i 80. XX wieku wiele państw eksperymentowało z wykorzystaniem energii wiatru do wytwarzania energii elektrycznej na dużą skalę, jednak w większości przypadków wydajność elektrowni była zbyt niska, a koszty inwestycji wysokie. Wyjątkiem była Dania, gdzie energetyka wiatrowa miała wyższe dotacje państwowe w stosunku do innych odnawialnych źródeł energii[4]. Dzięki temu inwestowano tu w energetykę wiatrową, a co za tym idzie prowadzono badania na szeroką skalę nad udoskonaleniem tej technologii, głównie w Teknologisk Institut w Kopenhadze[5].

W 1985 roku, na rok przed katastrofą w Czarnobylu, w Danii przyjęto ustawę o zaprzestaniu budowy elektrowni jądrowych. Taka decyzja została podjęta głównie dzięki naciskom różnych stowarzyszeń pozarządowych, Duńskiej Organizacji Odnawialnych Źródeł Energii (OVE) oraz Duńskiego Ruchu Antynuklearnego (OOA). W 1988 roku Dania przyjęła za cel ograniczenie emisji CO2 o 22% do 2005 roku[6]. W realizacji tego celu w dużej mierze pomogła energetyka wiatrowa[7].

Warunki geograficzne[edytuj | edytuj kod]

Dania jest dobrze zlokalizowana geograficznie dla energetyki wiatrowej. Na wysokości 10 m średnia prędkość wiatru wynosi ok. 4,9 – 5,6 m/s. Najlepsze lokalizacje do budowy farm wiatrowych znajdują się na zachodzie kraju oraz na wybrzeżach na wschodzie Danii. Ponadto w wodach terytorialnych Danii znajduje się wiele płycizn o głębokości 5–10 m, gdzie na wysokości 50 m wiatry mają nawet 8,5 – 9 m/s. Tereny te stanowią świetne tereny do budowy farm wiatrowych na morzu[8].

Produkcja energii elektrycznej[edytuj | edytuj kod]

Wykres przedstawiający wielkość produkcji energii elektrycznej z wiatru w Danii
Wykres przedstawiający wielkość produkcji energii elektrycznej z wiatru w Danii

Dania ma najwyższy na świecie udział energii wiatrowej w ogólnej produkcji energii elektrycznej. W 2015 roku 42% energii elektrycznej konsumowanej przez ten kraj pochodziło z farm wiatrowych[1]. Rok wcześniej udział ten wyniósł 39%[9]. 21 grudnia 2013 roku udział energii wiatrowej w energii konsumowanej przez Danię wyniósł 102%, a przez jedną godzinę 135%, co oznacza, że z samej energetyki wiatrowej zaspokojone były potrzeby energetyczne kraju i występował jeszcze nadmiar energii. Był to pierwszy dzień w historii duńskiej energetyki, kiedy wartość ta przekroczyła 100%[10]. 9 lipca 2015 roku padł kolejny rekord, kiedy energia wiatrowa wytworzyła 116% energii konsumowanej przez Danię, a między 3:00 a 4:00 wytworzyła aż 141% energii[11].

W 2012 duński rząd przyjął plan zwiększenia udziału produkcji energii elektrycznej z energetyki wiatrowej do 50% do 2020[12], a w 2035 roku ma zostać zwiększony do 84%[13].

Sytuacja ekonomiczna[edytuj | edytuj kod]

Koszty produkcji[edytuj | edytuj kod]

Nazwa farmy Rok oddania do eksploatacji Moc Cena za 1 kWh (øre/kWh)
Horns Rev1 2002 160 MW 45,3
Rødsand1 2003 166 MW 45
Horns Rev2 2009 209 MW 51,8
Rødsand2 2010 207 MW 62,9
Anholt 2013 400 MW 105
Horns Rev3 2019 400 MW 77
Vesterhav 2019 180 MW 47,5
Kriegers Flak 2021 600 MW 37,2
Średnio: 58,96

Tabela przedstawia minimalną gwarantowaną cenę za 1 kWh energii elektrycznej w godzinach pełnego obciążenia[14][15][16][17][18].

Dopłaty państwowe do energii wiatrowej wynoszą średnio 25 øre/kWh, jednak są one podnoszone, jeśli koszt wyprodukowania 1 kWh wynosi ponad 58 øre. Łącznie dopłaty do energetyki odnawialnej w Danii wynoszą 5,8 mld DKK, przy czym 3,2 mld DKK trafiło do energetyki wiatrowej[19].

Cena energii elektrycznej[edytuj | edytuj kod]

Koszty produkcji energii elektrycznej są w Danii na średnim europejskim poziomie[20], jednak wysokie podatki od energii elektrycznej sprawiają, że cena energii elektrycznej w Danii jest jedną z najwyższych w Europie[21]. Na cenę energii elektrycznej w Danii jedynie w 32% składają się koszty produkcji, w 9% opłaty na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii, a pozostałe 59% to podatki i inne opłaty[22].

Eksport i import energii elektrycznej[edytuj | edytuj kod]

Specyfika zależności energetyki Danii, opartej głównie na wietrze od warunków atmosferycznych, sprawia, że w różnych okresach energia jest importowana lub eksportowana, głównie z/do Szwecji i Norwegii, gdzie system energetyczny jest oparty na elektrowniach wodnych. Dania importuje energię w dzień, a eksportuje w nocy. Ponadto w lecie jest większy import energii, natomiast w zimie następuje większy eksport. Cena importu energii elektrycznej wynosi średnio 212 DKK/MWh, a eksportu średnio 157 DKK/MWh. Cena rynkowa się waha, a przy niskim zużyciu i silnym wietrze spada czasem niemal do zera[23].

Produkcja turbin wiatrowych[edytuj | edytuj kod]

Dania jest światowym liderem w dziedzinie produkcji turbin wiatrowych. Około 90% krajowej produkcji jest eksportowana, co zaspokaja 38% światowego rynku turbin wiatrowych. W przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją turbin zatrudnienie znajduje ok. 20 tys. osób. W 2014 roku duński rynek turbin wiatrowych odnotował przychód w wysokości 84 mld DKK[24].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b New record-breaking year for Danish wind power, energinet.dk [dostęp 2018-08-29] [zarchiwizowane z adresu 2016-01-25] (duń.).
 2. Hans Christian Hansen, Poul la Cour, grundtvigianer, opfinder og folkeoplyser, 1985 [dostęp 2018-08-28] [zarchiwizowane z adresu 2016-09-13].
 3. Soren Krohn, Wind Energy Policy in Denmark: Status 2002 [zarchiwizowane z adresu 2007-09-27].
 4. Møller løber med støtten, „Ingeniøren”, 6 września 1985.
 5. Opfind noget til en vindmølle, „Ingeniøren”, 6 września 1985.
 6. Soren Krohn, Wind Energy Policy in Denmark: Status 2002, Danish Wind Industry Association [zarchiwizowane z adresu 2007-09-27].
 7. Streamline Renewable Energy Policy and make Australia a World Leader, Energy Matters, 11 sierpnia 2010.
 8. Case Study: Wind energy in Denmark, Managenergy.com [dostęp 2018-08-28] [zarchiwizowane z adresu 2010-06-20].
 9. Vindmøller slog rekord i 2014, dk/DA/El/Nyheder/Sider/Vindmoeller-slog-rekord-i-2014.aspx [dostęp 2021-05-31] [zarchiwizowane z adresu 2015-01-06] (duń.).
 10. Carsten Vittrup, 2013 was a record-setting year for Danish wind power, energinet.dk [zarchiwizowane z adresu 2014-03-24].
 11. New record-breaking year for Danish wind power, Energinet.dk, 15 stycznia 2016 [zarchiwizowane z adresu 2016-01-25].
 12. Denmark aims to get 50% of all electricity from wind power, „The Guardian”, 26 marca 2012.
 13. Lindboe 2014 ↓, s. 3.
 14. Nearshore wind farms, Energinet.dk [dostęp 2018-08-28] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-17].
 15. Nearshore Wind Tender, Energistyrelsen.
 16. Kriegers Flak, [w:] Energistyrelsen [online], ENS.dk.
 17. http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/public-sector/megaprojects/Horns-Rev3-and-Kriegers-Flak-Peter-Sehestedt.pdf
 18. William Steel, Vattenfall wins Kriegers Flak with record €49.90/MWh, Recharge [zarchiwizowane z adresu 2016-11-10].
 19. Fremskrivning af PSO-udgifter, ENS.dk, 19 marca 2014.
 20. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv, ENS.dk.
 21. Electricity and natural gas price statistics, Eurostat [dostęp 2018-08-28] [zarchiwizowane z adresu 2017-07-17].
 22. Afgiftsstruktur gør el langt dyrere end olie, CSR.dk, 26 lutego 2016.
 23. Hannele Holttinen i inni, Wind and load variability in the Nordic countries, VTT.fi, s. 20, 25, 53.
 24. <Vindmøllebranchen tilbage på sporet efter krisen, Ingeniøren.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]