iCalendar

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

iCalendarstandard (RFC 2445 ↓) wymiany informacji kalendarzowych opracowany przez IETF. Bywa czasami nazywany iCal, od nazwy aplikacji firmy Apple, która jest jedną z implementacji tego standardu.

iCalendar pozwala użytkownikom na wymianę danych kalendarzowych, czyli informacji o terminach (np. datach spotkań – w celu ustalenia pasującego czasu i miejsca) i zadaniach do wykonania – np. przesyłając je za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbiorca wiadomości z danymi iCalendar (za pomocą odpowiedniego programu) może natychmiast łatwo odpowiedzieć – zaakceptować termin lub zaproponować inny.

Możliwe jest także publikowanie na stronach internetowych grafików pracy, rozkładów dnia, agend konferencji czy planów imprez do pobrania dla zainteresowanych planowanym przebiegiem nadchodzących wydarzeń.

Specyfikacja[edytuj | edytuj kod]

iCalendar jest następcą formatu vCalendar opracowanego pierwotnie przez firmę Versit, a potem przejętego przez Internet Mail Consortium (IMC) i wreszcie przez IETF. W standardzie tym dodano więcej szczegółów i zdefiniowano protokół transportowania takich danych. iCalendar został zaproponowany jako uniwersalny standard, który ma zastąpić własnościowe rozwiązania przyjęte w takich programach, jak Microsoft Outlook, Microsoft Exchange, Lotus Notes czy GroupWise. Obecnie trwa proces adaptacji standardu iCalendar.

Formaty plików iCalendar[edytuj | edytuj kod]

Dane iCalendar są zapisywane w plikach tekstowych kodowanych w standardzie ASCII, z każdą linią zakończoną symbolami CRLF (szesnastkowo: 0D0A).

 • Typ treści MIME: text/calendar
 • Rozszerzenie „ics” może oznaczać plik zawierający zestaw (dowolnych) informacji kalendarza, planu czy rozkładu zgodnych z tym typem treści MIME.
 • Rozszerzenie „ifb” może oznaczać plik zawierający informacje o stanie (wolny/zajęty) zgodne z tym typem zawartości MIME.
 • Rozszerzenie „iCal” może w środowisku systemu operacyjnego Apple Macintosh oznaczać plik zawierający informacje kalendarza, planu czy rozkładu zgodne z tym typem treści MIME.
 • Rozszerzenie „iFBf” może w środowisku systemu operacyjnego Apple Macintosh oznaczać plik zawierający informacje o stanie (wolny/zajęty) zgodne z tym typem treści MIME.

Podstawowy obiekt[edytuj | edytuj kod]

Obiektem najwyższego poziomu w iCalendar jest tzw. Calendaring and Scheduling Core Object. Jest to kolekcja informacji kalendarzowych i planowania, zazwyczaj te informacje będą umieszczone w pojedynczym obiekcie głównym, ale mogą być także w kilku obiektach głównych następujących sekwencyjnie po sobie. Pierwsza linia musi zawierać „BEGIN: VCALENDAR”, a ostatnia: „END: VCALENDAR”; zawartość pomiędzy tymi liniami, nazywana jest „icalbody”. Treść obiektu kalendarza iCalendar (icalbody) składa się z sekwencji „właściwości kalendarza” i jednego lub więcej „komponentów kalendarza”. Właściwości kalendarza odnoszą się do niego jako do całości. Komponenty kalendarza to kolekcje właściwości wyrażające poszczególne jego elementy. Komponent może na przykład określać:

 • zdarzenie,
 • zadanie do wykonania,
 • wpis/notatkę,
 • informację o strefie czasowej
 • informację o stanie: wolny/zajęty
 • przypomnienie/powiadomienie

Poniżej przedstawiony jest prosty przykład obiektu kalendarza (z RFC 2445 ↓), który definiuje wydarzenie „Bastille Day Party” mające miejsce między 14 lipca 1997, godz. 17:00 (UTC) a 15 lipca 1997, godz. 03:59:59 (UTC):

  BEGIN:VCALENDAR
  VERSION:2.0
  PRODID:-//hacksw/handcal//NONSGML v1.0//EN
  BEGIN:VEVENT
  DTSTART:19970714T170000Z
  DTEND:19970715T035959Z
  SUMMARY:Bastille Day Party
  END:VEVENT
  END:VCALENDAR

Poszczególne typy komponentów są opisane poniżej.

Zdarzenia (VEVENT)[edytuj | edytuj kod]

Zadania do wykonania (VTODO)[edytuj | edytuj kod]

  BEGIN:VCALENDAR
  VERSION:2.0
  PRODID:-//ABC Corporation//NONSGML My Product//EN
  BEGIN:VTODO
  DTSTAMP:19980130T134500Z
  SEQUENCE:2
  UID:uid4@host1.com
  ORGANIZER:MAILTO:unclesam@us.gov
  ATTENDEE;PARTSTAT=ACCEPTED:MAILTO:jqpublic@host.com
  DUE:19980415T235959
  STATUS:NEEDS-ACTION
  SUMMARY:Submit Income Taxes
  BEGIN:VALARM
  ACTION:AUDIO
  TRIGGER:19980403T120000
  ATTACH;FMTTYPE=audio/basic:http://host.com/pub/audio-
   files/ssbanner.aud
  REPEAT:4
  DURATION:PT1H
  END:VALARM
  END:VTODO
  END:VCALENDAR

Wpis (VJOURNAL)[edytuj | edytuj kod]

  BEGIN:VCALENDAR
  VERSION:2.0
  PRODID:-//ABC Corporation//NONSGML My Product//EN
  BEGIN:VJOURNAL
  DTSTAMP:19970324T120000Z
  UID:uid5@host1.com
  ORGANIZER:MAILTO:jsmith@host.com
  STATUS:DRAFT
  CLASS:PUBLIC
  CATEGORY:Project Report, XYZ, Weekly Meeting
  DESCRIPTION:Project xyz Review Meeting Minutes\n
   Agenda\n1. Review of project version 1.0 requirements.\n2.
  Definition
   of project processes.\n3. Review of project schedule.\n
   Participants: John Smith, Jane Doe, Jim Dandy\n-It was
   decided that the requirements need to be signed off by
   product marketing.\n-Project processes were accepted.\n
   -Project schedule needs to account for scheduled holidays
   and employee vacation time. Check with HR for specific
   dates.\n-New schedule will be distributed by Friday.\n-
   Next weeks meeting is cancelled. No meeting until 3/23.
  END:VJOURNAL
  END:VCALENDAR

Czas Wolny/Zajęty (VFREEBUSY)[edytuj | edytuj kod]

  BEGIN:VCALENDAR
  VERSION:2.0
  PRODID:-//RDU Software//NONSGML HandCal//EN
  BEGIN:VFREEBUSY
  ORGANIZER:MAILTO:jsmith@host.com
  DTSTART:19980313T141711Z
  DTEND:19980410T141711Z
  FREEBUSY:19980314T233000Z/19980315T003000Z
  FREEBUSY:19980316T153000Z/19980316T163000Z
  FREEBUSY:19980318T030000Z/19980318T040000Z
  URL:https://web.archive.org/web/20091209103401/http://www.host.com/calendar/busytime/jsmith.ifb
  END:VFREEBUSY
  END:VCALENDAR

Inne typy komponentów[edytuj | edytuj kod]

Wymiana danych iCalendar[edytuj | edytuj kod]

Standard iCalendar jest zaprojektowany do opisywania danych opartych na kalendarzu (np. wydarzeń, terminów) i celowo nie definiuje, co robić z tymi danymi. Inne protokoły mogą być konieczne, aby negocjować, jak przetwarzać te dane, a ich transport może odbywać się przy użyciu dowolnego protokołu transportującego.

Dane iCalendar są zazwyczaj wymieniane przy użyciu tradycyjnych emaili. Kalendarz może być też współdzielony i edytowany przy użyciu serwera WebDav. Proste serwery sieciowe (używające protokołu HTTP) często są używane przez instytucje do publikacji danych iCalendar dotyczących nadchodzących wydarzeń, albo przez osoby do zakomunikowania statusu „jestem zajęty”. Serwisy www z listą planowanych wydarzeń umieszczają dane iCalendar wewnątrz stron, używając standardu hCalendar, czyli mikroformatu do wyświetlania danych iCalendar w formie języka XHTML.

Standard towarzyszący, iCalendar Transport-Independent Interoperability Protocol (iTIP) (RFC 2446 ↓), definiuje protokół wymiany obiektów iCalendar dla celów zarządzania czasem w grupach i planowania rozkładu zajęć (grafiku) przez użytkowników kalendarza („Calendar Users”, CUs); ktokolwiek inicjuje wymianę danych, przyjmuje rolę organizatora („Organizer”). Standard definiuje metody takie, jak: PUBLISH (publikuj), REQUEST (żądanie/prośba), REPLY (odpowiedź), ADD (dodaj), CANCEL (anuluj), REFRESH (aktualizuj), COUNTER (licznik – do negocjacji zmiany we wpisie) oraz DECLINE-COUNTER (do odrzucenia kontr-propozycji).

Inny standard towarzyszący, iCalendar Message-based Interoperability Protocol (IMIP) (RFC 2447 ↓), definiuje standardową metodę implementacji iTIP na standardowych internetowych transportach bazujących na usłudze email.

Programy obsługujące iCalendar[edytuj | edytuj kod]

Standard iCalendar jest obsługiwany przez wiele programów i usług do zarządzania informacją osobistą (PIM, Personal Information Managers), m.in. przez wymienione poniżej.

Lista programów[edytuj | edytuj kod]

Lotus Notes[edytuj | edytuj kod]

Program Lotus Notes firmy IBM także obsługuje standard iCalendar od wersji 6.0. Istnieją pewne problemy, w większości poprawione w ostatnich wersjach.

Microsoft Outlook[edytuj | edytuj kod]

Microsoft Outlook także obsługuje standard iCalendar, i chociaż istnieją pewne problemy z jego zgodnością, to wiele z nich można naprawić przez instalację łatek.

 • Outlook 2000 zawiera błąd w implementacji iCalendar[1], dlatego nie potrafi przetwarzać plików iCalendar utworzonych przez Outlook 2002. Użytkownicy muszą skonfigurować swój program pocztowy tak, by używał otwartych standardów internetowych zamiast własnościowych specyfikacji Microsoftu.
 • Outlook 2003 można rozszerzyć o RemoteCalendars[2] – Zdalne Kalendarze, aby prenumerować, kasować i aktualizować domyślny kalendarz iCalendar poprzez Sieć.
 • Outlook 2007 umożliwia zapis do formatu iCalendar i synchronizację z kalendarzem Google[3].

Urządzenia obsługujące iCalendar[edytuj | edytuj kod]

Standard iCalendar jest obsługiwany przez niektóre urządzenia np. firmy www.wut.de. Są to urządzenia umożliwiające zdalne włączanie wyjść cyfrowych zgodnie z zaprogramowaną logiką lub według danych z pliku ics.

Lista urządzeń W&T obsługujących standard[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Outlook 2000 iCalendar interoperability problems, support.microsoft.com [dostęp 2017-12-03] [zarchiwizowane z adresu 2013-01-03] (ang.).
 2. http://remotecalendars.sourceforge.net.
 3. Synchronizacja Outlook 2007 z Kalendarzem Google. [dostęp 2010-08-03].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]