International Obfuscated C Code Contest

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z IOCCC)

IOCCC (ang. International Obfuscated C Code Contest) – organizowany raz do roku konkurs najbardziej nieczytelnego kodu w języku C. Pierwszy raz został przeprowadzony w 1984.

Konkurs został zapoczątkowany przez Landona Curta Nolla i Larry'ego Bassela w 1984, gdy obaj byli zatrudnieni w firmie National Semiconductor's Genix w grupie zajmującej się przenoszeniem (porting) kodu. Wpadli na pomysł konkursu, gdy wymieniali uwagi na temat fatalnie napisanych programów, które analizowali.

Założenia konkursu:

 • napisać jak najbardziej nieczytelny kod w języku C według określonych zasad,
 • by w ironiczny sposób pokazać, jak ważny jest styl kodowania;
 • by "wymęczyć" kompilatory języka C,
 • by zilustrować specyfikę kompilatorów języka C,
 • by pozwolić na debaty na temat kiepskiego kodu.

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

Poniżej znajduje się program westley.c z 1988 r. Wylicza on przybliżoną wartość π przez obliczenie swojej własnej powierzchni.

#define _ -F<00||--F-OO--;
int F=00,OO=00;main(){F_OO();printf("%1.3f\n",4.*-F/OO/OO);}F_OO()
{
      _-_-_-_
    _-_-_-_-_-_-_-_-_
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
    _-_-_-_-_-_-_-_
      _-_-_-_
}

Standardowa kompilacja gcc westley.c powiedzie się, ale program nie będzie działał poprawnie. Aby działał poprawnie należy dokonać pewnych modyfikacji w wierszu wywołania kompilatora gcc, tak jak poniżej

gcc -E westley.c | sed 's/- -/--/g' | gcc -x c -o west -

Zostanie wygenerowany kod binarny west, który można uruchomić (np. poleceniem ./west).

Inny przykład to symulator lotu, zwycięzca konkursu w 1998.

#include                   <math.h>
#include                  <sys/time.h>
#include                  <X11/Xlib.h>
#include                 <X11/keysym.h>
                     double L ,o ,P
                     ,_=dt,T,Z,D=1,d,
                     s[999],E,h= 8,I,
                     J,K,w[999],M,m,O
                    ,n[999],j=33e-3,i=
                    1E3,r,t, u,v ,W,S=
                    74.5,l=221,X=7.26,
                    a,B,A=32.2,c, F,H;
                    int N,q, C, y,p,U;
                    Window z; char f[52]
                  ; GC k; main(){ Display*e=
 XOpenDisplay( 0); z=RootWindow(e,0); for (XSetForeground(e,k=XCreateGC (e,z,0,0),BlackPixel(e,0))
; scanf("%lf%lf%lf",y +n,w+y, y+s)+1; y ++); XSelectInput(e,z= XCreateSimpleWindow(e,z,0,0,400,400,
0,0,WhitePixel(e,0) ),KeyPressMask); for(XMapWindow(e,z); ; T=sin(O)){ struct timeval G={ 0,dt*1e6}
; K= cos(j); N=1e4; M+= H*_; Z=D*K; F+=_*P; r=E*K; W=cos( O); m=K*W; H=K*T; O+=D*_*F/ K+d/K*E*_; B=
sin(j); a=B*T*D-E*W; XClearWindow(e,z); t=T*E+ D*B*W; j+=d*_*D-_*F*E; P=W*E*B-T*D; for (o+=(I=D*W+E
*T*B,E*d/K *B+v+B/K*F*D)*_; p<y; ){ T=p[s]+i; E=c-p[w]; D=n[p]-L; K=D*m-B*T-H*E; if(p [n]+w[ p]+p[s
]== 0|K <fabs(W=T*r-I*E +D*P) |fabs(D=t *D+Z *T-a *E)> K)N=1e4; else{ q=W/K *4E2+2e2; C= 2E2+4e2/ K
 *D; N-1E4&& XDrawLine(e ,z,k,N ,U,q,C); N=q; U=C; } ++p; } L+=_* (X*t +P*M+m*l); T=X*X+ l*l+M *M;
 XDrawString(e,z,k ,20,380,f,17); D=v/l*15; i+=(B *l-M*r -X*Z)*_; for(; XPending(e); u *=CS!=N){
                  XEvent z; XNextEvent(e ,&z);
                    ++*((N=XLookupKeysym
                     (&z.xkey,0))-IT?
                     N-LT? UP-N?& E:&
                     J:& u: &h); --*(
                     DN -N? N-DT ?N==
                     RT?&u: & W:&h:&J
                     ); } m=15*F/l;
                     c+=(I=M/ l,l*H
                     +I*M+a*X)*_; H
                     =A*r+v*X-F*l+(
                     E=.1+X*4.9/l,t
                     =T*m/32-I*T/24
                      )/S; K=F*M+(
                      h* 1e4/l-(T+
                      E*5*T*E)/3e2
                      )/S-X*d-B*A;
                      a=2.63 /l*d;
                      X+=( d*l-T/S
                      *(.19*E +a
                      *.64+J/1e3
                      )-M* v +A*
                      Z)*_; l +=
                      K *_; W=d;
                      sprintf(f,
                      "%5d %3d"
                      "%7d",p =l
                      /1.7,(C=9E3+
               O*57.3)%0550,(int)i); d+=T*(.45-14/l*
               X-a*130-J* .14)*_/125e2+F*_*v; P=(T*(47
               *I-m* 52+E*94 *D-t*.38+u*.21*E) /1e2+W*
               179*v)/2312; select(p=0,0,0,0,&G); v-=(
               W*F-T*(.63*m-I*.086+m*E*19-D*25-.11*u
                )/107e2)*_; D=cos(o); E=sin(o); } }

Aby skompilować program należy wywołać komendę (system Linux):

cc banks.c -o banks -DIT=XK_Page_Up -DDT=XK_Page_Down \
	-DUP=XK_Up -DDN=XK_Down -DLT=XK_Left -DRT=XK_Right \
	-DCS=XK_Return -Ddt=0.02 -lm -lX11 -L/usr/X11R6/lib

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]