Pomoc:Przypisy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Przypisy stosowane w artykułach można podzielić na dwa rodzaje:

 1. Przypisy bibliograficzne – odnośniki do opublikowanych, rzetelnych źródeł informacji (np. książek, gazet, czasopism, stron internetowych). Obowiązek podania przypisów bibliograficznych wynika z zasady weryfikowalności i dotyczy wszystkich nowo napisanych oraz rozwijanych artykułów. Przypisy są niezbędne jako podbudowa źródłowa kontrowersyjnych lub niepopieranych powszechnie poglądów oraz cytatów. Nie należy używać znanego z papierowych prac sposobu wielokrotnej adnotacji jednego, powtarzającego się, przypisu bibliograficznego w postaci ibidem (tamże). Ponieważ lista przypisów generowana jest automatycznie, wstawienie dodatkowego przypisu albo zmiana ich kolejności mogą spowodować, że tamże nie będzie się już odnosić do pierwotnego źródła na liście. W takich wypadkach warto skorzystać z szablonów: {{Cytuj książkę}}, {{Cytuj pismo}}, które raz wypełnione będą wymagać jedynie zmiany np. numerów stron przed kolejnym użyciem do przypisu. W zapisach skróconych, np. przy wielokrotnym cytowaniu tego samego źródła, można stosować odnośnik op. cit. (nazwisko autora, op. cit., str. XXX).
 2. Przypisy ogólne (czyli znane z literatury przedmiotu przypisy rzeczowe, terminologiczne/słownikowe i informacyjne) – rozmaite uwagi i treści, które z uzasadnionych powodów nie są zamieszczone wprost w tekście podstawowym.

Od połowy 2009 r. spotyka się odróżnianie, kiedy przypisy to tylko przypisy bibliograficzne, natomiast przypisy ogólne to tzw. uwagi.

Przypisy umieszcza się w osobnej sekcji Przypisy, poprzedzającej sekcję Bibliografia – zgodnie z kolejnością sekcji końcowych wskazaną w dwóch zaleceniach: Jak napisać doskonały artykuł i Zalecenia edycji artykułów biograficznych.

Przypisy tworzymy przy pomocy specjalnej funkcji[  1] oprogramowania MediaWiki. Funkcja włączona została w grudniu 2005 i wprowadziła znaczniki (haki) MediaWiki ref i references. Obecnie są one standardem na wszystkich projektach Fundacji Wikimedia.

Edycja przypisów w edytorze wizualnym[edytuj | edytuj kod]

Auto-citing a source using VisualEditor, small.gif

Edycja istniejącego przypisu[edytuj | edytuj kod]


VisualEditor - ikona przypisu.png
Aby zmienić istniejący przypis, kliknij na niego, a następnie na Edytuj.

VisualEditor - treść przypisu.png
Kliknięcie Edytuj otwiera okno dialogowe, w którym możesz edytować tekst przypisu.

Możesz formatować go tak, jak główną część strony, np. ustawić kursywę czy dodać linki. Możesz zmienić przynależność przypisu do danej grupy; zostanie to użyte do wyświetlania grup przypisów w narzędziu "Lista przypisów".


VisualEditor - edycja szablonu w przypisie.png
Wiele serwisów wiki używa szablonów formatujących przypisy do właściwego standardu. Zauważysz to, gdy zamiast prostego tekstu pojawią się osobne pola dla każdej podanej informacji.

Pola te pozwalają Ci edytować poszczególne parametry szablonu.


VisualEditor - zastosuj.png
Kiedy skończysz, kliknij Zastosuj by zamknąć okno i wrócić do edycji artykułu.

Użycie istniejącego przypisu[edytuj | edytuj kod]


VisualEditor - wstaw przypis.png
Jeżeli strona zawiera już przypisy, możesz wybrać jeden z nich, o ile dotyczy on informacji, do której chcesz go dodać.

Aby użyć istniejącego przypisu, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz go dodać i kliknij na Przypis, który znajduje się w pasku narzędzi.


VisualEditor - lista przypisów.png
Kliknij Użyj istniejącego.

Jeżeli jest wiele przypisów, możesz użyć wyszukiwarki (z etykietką Wyszukiwanie pośród użytych przypisów), dzięki której wyświetlą się tylko te przypisy, które zawierają wyszukiwany przez Ciebie tekst.


Tworzenie nowego przypisu[edytuj | edytuj kod]

 Osobna strona: Pomoc:Citoid.

VisualEditor - wstaw przypis.png
Aby utworzyć nowy przypis, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz go dodać i kliknij Przypis, który znajduje się w pasku narzędzi.

VisualEditor - dodaj szablon w przypisie.png
Jeżeli dodajesz nowy przypis i chcesz w nim zawrzeć szablon pozostań w zakładce Automatycznie aby automatycznie wygenerować szablon (tylko w przypadku URL lub DOI, czyli stron internetowych i dokumentów elektronicznych).

Kliknij Generuj by wrócić do edytora strony.


VisualEditor - wybierz szablon w przypisie.png
Jeśli chcesz ręcznie uzupełnić parametry szablonu, to kliknij Ręcznie i wybierz szablon, który chcesz użyć. Utwórz go tak samo, jak edytujesz istniejący.

VisualEditor - lista przypisów ikona.png
Jeżeli strona nie zawiera jeszcze listy przypisów (np. tworzysz właśnie pierwszy przypis), trzeba ją dodać, aby treść przypisów wyświetlała się na stronie.

Umieść kursor w miejscu, w którym ma wyświetlać się lista przypisów i w pasku narzędzi kliknij Wstaw, a następnie Więcej i wybierz Lista przypisów.


Tworzenie przypisów w kodzie źródłowym[edytuj | edytuj kod]

Rada: na niniejszej stronie znajdują się przykłady użycia przypisów. Rzeczywiste przykłady najlepiej obejrzeć w kilku artykułach na medal, gdyż jednym z warunków przyznania medalu jest wyczerpujące zastosowanie przypisów.

Sposób nr 1: wprost (wplatanie w treść)[edytuj | edytuj kod]

Sposób ten jest historycznie pierwszym i wykorzystuje w zasadzie wprost tylko znaczniki. Przypis dodaje się w kodzie strony bezpośrednio za tekstem, którego dotyczy (czyli wplata w kodzie do tego tekstu) i przed ewentualnym znakiem interpunkcyjnym, jak przecinek czy kropka[  2], za pomocą znacznika ref:

<ref>treść przypisu</ref>

Wszystkie miejsca w kodzie z takimi fragmentami są numerowane kolejnymi liczbami naturalnymi i w prezentacji treści strony w odpowiednich miejscach oznaczane są jako odnośniki (numer w górnej frakcji ujęty w nawiasy kwadratowe) do pozycji wykazu treści przypisów prezentowanego we wskazanym miejscu strony (jest to sekcja "Przypisy" umieszczana bezpośrednio przed sekcją bibliografii).

Miejsce sekcji "Przypisy" wskazywane jest w kodzie strony przez wstawienie instrukcja zebrania i wyświetlenia treści przypisów według dwóch metod:

 • znacznikowej (wprost)
== Przypisy ==
<references/>
 • szablonowej (pośredniej) z użyciem szablonu {{Przypisy}} - jest to metoda zalecana
{{Przypisy}}

Druga metoda powoduje działanie takie samo, jak metody wprost, tj. wstawia zlecenie nagłówka drugiego stopnia == Przypisy == i tworzy wykaz treści przypisów.

Wyżej opisana technika umieszczania w kodzie strony treści przypisów i zaznaczania miejsca ich prezentacji w efekcie wywoływała skutek praktycznie taki sam, jak w publikacjach papierowych: w konkretnym miejscu tekstu strony znajdował się odsyłacz do przypisu, a same przypisy (ich treść) była prezentowana w konkretnej sekcji końcowej. Natomiast w kodzie strony treść przypisów była wpleciona w treść strony, a w miejscu analogicznym ich prezentacji była tylko instrukcja ich zebrania. O ile dla osób biegłych w technikaliach wiki są to konstrukcje zrozumiałe i proste, to osoby nowe, poznające specyficzne aspekty edytowania mogą uznać te konstrukcje za trudne, nieoczywiste, a kod strony z przypisami wstawionymi zgodnie ze sposobem 1 za zagmatwany i nienaturalny. Można jednak stosować inny sposób wstawiania przypisów, opisany poniżej w sekcji "Sposób 2".

Wielokrotne użycie danego przypisu[edytuj | edytuj kod]

Jeśli występuje potrzeba, aby konkretny przypis był użyty więcej niż jeden raz, czyli aby jego odnośnik (w postaci [x]) występował w treści strony wiele razy i kierował do tego samego przypisu, to należy nadać mu nazwę. Wykonywane to jest przez dodanie do znacznika <ref> parametru "name=nazwa", gdzie nazwa będzie identyfikatorem danego przypisu. Jedno (np. pierwsze) wystąpienie przypisu wskazywanego kilkoma odnośnikami w tekście powinno mieć formę jak poniżej ("p1" to przykładowa wewnętrzna nazwa, tzw. krótka, danego przypisu w kodzie strony):

<ref name="p1">Treść danego przypisu...</ref>

w drugim i kolejnych odwołaniach wystarczy wtedy wstawienie znacznika z samą nazwą (uwaga! znak ukośnika jest konieczny) lub szablonu {{r}} z nazwą:

<ref name="p1"/> lub {{r|p1}}

Krótka nazwa może być dowolnym tekstem, również dłuższym, i zawierającym spacje, ale w tym przypadku musi być obowiązkowo ujęta w cudzysłowy (w przypadku tekstu bez spacji cudzysłowy nie są obowiązkowe, ale warto je stosować zawsze). Nazwy mogą być dowolne, ale można stosować je np. w konwencji systematycznej: p010, p020, p030, ... ("p" od "przypis") - pozwala to na nadanie przypisowi ewentualnemu dodanemu w przyszłości pomiędzy miejscami z nazwami "p010" i "p020" np. nazwy "p015".

Wszystkie oznaczone jak wyżej miejsca wystąpienia danego przypisu zostaną ponumerowane automatycznie liczbami naturalnymi, a w treści strony odsyłacz będzie prezentował numer przypisu w wykazie przypisów, natomiast przy pozycji z treścią przypisu będą występowały odsyłacze (zwrotne) do wszystkich wystąpień tego przypisu ze wskazaniem numeru tego przypisu oraz po przecinku numeru miejsca jego wystąpienia.

Sekcja "Przypisy" w razie zastosowania danej konstrukcji jest kodowana bez zmian, tak jak opisano to w sekcji "Sposób 1".

Sposób nr 2: zebranie razem[edytuj | edytuj kod]

Sposób ten pozwala na edytowanie maksymalnie zbliżone do tradycyjnego, papierowego, również co do kodu strony, a więc lokowanie treści wszystkich przypisów w kodzie strony w miejscu ich docelowej prezentacji. Oznacza to umieszczanie w tekście kodującym zasadniczą część strony tylko wskazań (z tzw. krótką nazwą) umiejscowienia odsyłaczy do treści danego przypisu w wykazie przypisów w sekcji końcowej "Przypisy", a treść samych przypisów jest lokowana w miejscu definiującym sekcję. Sposób ten, również ze względu na maksymalne zbliżenie do techniki tradycyjnej, czyni kod strony przejrzystym i ułatwia jego edytowanie (zwłaszcza osobom mniej biegłym w stosowaniu wikitechnik). Należy jednak pamiętać, że sposób ten w razie dodawania przypisu wymaga wprowadzania zmian w dwóch miejscach kodu: w miejscu wystąpienia odsyłacza do przypisu oraz w sekcji przypisów.

Wskazanie miejsca w tekście odsyłacza do treści przypisu jest wykonywane dwoma metodami:

 • znacznikową (wprost), konstrukcyjnie identyczna z opisaną w sekcji "Wielokrotne użycie...":
 Tekst<ref name="p1"/> ... i tak dalej<ref name="p2"/>.
 • szablonową (pośrednią) z zostawaniem szablonu {{r}}, co praktycznie pozwala jeszcze bardziej skrócić kod artykułu i tworzyć odsyłacze do przypisów w sposób bardzo bliski do tradycyjnego - jest to konstrukcja zalecana:
 Tekst{{r|p1}} ... i tak dalej{{r|p2}}.

W przypadku zastosowania danego sposobu konieczne jest oddzielne wpisanie treści przypisów, posiadających do tego momentu tylko wskazanie miejsca odsyłacza do tych treści oraz właściwe krótkie nazwy. Jest to wykonywane w instrukcji utworzenia sekcji "Przypisy", i jest ona tworzona, tak jak w sposobie nr 1, według dwóch metod:

 • znacznikowej (wprost):
 == Przypisy ==
 <references>
 <ref name="p1">pozycja pierwsza</ref>
 <ref name="p2">pozycja druga</ref>
 ... itd.
 </references>
 • szablonowej (pośredniej) z użyciem szablonu {{Przypisy}} - jest to konstrukcja zalecana:
 {{Przypisy|przypisy=
 <ref name="p1">przypis pierwszy</ref>
 <ref name="p2">przypis drugi</ref>
 ... itd.
 }}

W polskojęzycznej Wikipedii jest dostępne narzędzie prettyref.js, konwertujące w trybie edycji w kodzie strony konstrukcję wpisania przypisów ze sposobu nr 1 na konstrukcję sposobu nr 2 z użyciem metody szablonowej za pomocą szablonu {{r}}). Z narzędziem tym nie jest zgodny edytor wikEd, więc o ile jest używany, to na czas zastosowania tego narzędzia edytor wikEd należy (czasowo) wyłączyć.

Automatyczne formatowanie treści przypisu[edytuj | edytuj kod]

Treści przypisów dotyczące niektórych danych można automatycznie formatować poprzez poniższe szablony:

W razie ich zastosowania kod przypisu powinien mieć postać:

<ref>{{Cytuj ...}}</ref>

Najprościej przypis z szablonem jest dodać półautomatycznie, korzystając z mechanizmu specjalnego formularza (z narzędziem tym nie jest zgodny edytor wikEd, więc o ile jest używany, to na czas zastosowania tego formularza edytor wikEd należy (czasowo) wyłączyć). Wykonywane jest to tak, jak poniżej opisano:

 1. W oknie edycji należy kliknąć w miejsce, w które ma być wstawiony przypis.
 2. Następnie należy kliknąć w zakładkę Zaawansowane. Otworzy się pasek z dodatkowymi ikonami.
 3. W sekcji Wstaw należy kliknąć ikonę Curly Brackets cytuj.svg (jeżeli jej tam nie ma, to należy wejść w swoje "Preferencje" (link widoczny u góry strony), następnie wybrać zakładkę "Gadżety" i w sekcji "Ułatwienia edycji" zaznaczyć gadżet: "refTools"). Po kliknięciu ukazują się przyciski Strona WWW, Książka itd.
  • Np. dla dodania przypisu do strony WWW należy kliknąć przycisk Strona WWW. Otwiera się wtedy szablon zawierający pola wypełnienia. Nie wszystkie pola muszą być wypełnione, ale należy wypełnić pole "URL" (przez przekopiowanie adresu strony) oraz pole "tytuł" (przez skopiowanie tytułu strony), ponadto warto jeszcze wypełnić też pole "wydawca", do którego należy wpisać nazwę serwisu z daną stroną oraz jeśli strona jest podpisana, pole "autor".
 4. Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj przypis, co spowoduje wstawienie kodu przypisu w zaznaczone wcześniej miejsce w oknie edycji.

Istnieje także konwerter tłumaczący angielskie szablony na polskie (jego adres jest podany w sekcji "Zobacz też").

Przypisy ogólne (tzw. uwagi)[edytuj | edytuj kod]

Jak wskazano we wprowadzeniu, wydzielanie z przypisów tzw. uwag nie jest obowiązującą zasadą lub zaleceniem polskojęzycznej Wikipedii.

Działanie tej konstrukcji jest związane z zaawansowanymi możliwościami grupowania przypisów, w tym ze specjalną grupą etykiet "Uwaga" (patrz odpowiednia sekcja poniżej - podane są tam bliższe szczegóły techniczne). Rozwiązanie to powoduje zamaskowanie w odsyłaczu do takiego przypisu nazwy grupy "Uwaga" oraz numeruje miejsca wystąpienia przypisów literami a,b,c,.... Natomiast w razie wielokrotnego wystąpienia tego samego przypisu wprawdzie jest on w wykazie przypisów identyfikowany jako pozycja odpowiednią literą (dla metody pośredniej zgromadzenia przypisów - patrz niżej), ale w ramach tej pozycji wskazanie kolejnych odsyłaczy w tekście ma postać np. dla przypisu c - [3,0 3,1 3,2 ...] a nie [c,1 c,2 c,3].

Wskazanie miejsca w tekście odsyłacza do treści przypisu tego typu jest wykonywane dwoma metodami:

 • znacznikową (wprost), konstrukcyjnie identyczna z opisaną w sekcji "Wielokrotne użycie...", z obowiązkowym użyciem parametru group="uwaga":
 Tekst<ref group="uwaga" name="po1"/> ... i tak dalej<ref group="uwaga" name="po2"/>.
 • szablonową (pośrednią) z zostawaniem szablonu {{u}} (jest to analog szablonu {{r}}):
 Tekst{{u|po1}} ... i tak dalej{{u|po2}}.

Wpisanie treści uwag jest wykonywane, podobnie jak w przypadku przypisów bibliograficznych, według dwóch metod:

 • znacznikowej (wprost) - w tej konstrukcjach w znaczniku references musi być podany parametr group=uwaga:
 == Uwagi ==
 <references group="uwaga">
 <ref name="po1">pozycja pierwsza</ref>
 <ref name="po2">pozycja druga</ref>
 ... itd.
 </references>
 • pośredniej (szablonowej) z użyciem szablonu {{Uwagi}} - w tej konstrukcji nie ma potrzeby w znacznikach ref podawać parametru group:
 {{Uwagi|uwagi=
 <ref name="po1">przypis pierwszy</ref>
 <ref name="po2">przypis drugi</ref>
 ... itd.
 }}

Dla metody znacznikowej (wprost) zebrania przypisów będzie miał miejsce następujący efekt: wprawdzie same odsyłacze w tekście będą miały postać [a], [b] itd., natomiast w wykazie odpowiednie przypisy będą numerowane 1,2,3,....

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

Kod przykładu:

To<ref>przypis1</ref> są<ref name="przypis_wielokrotny">przypis2</ref> przypisy<ref name="przypis_wielokrotny"/>.

Lek X jest dobry dla zdrowia według lekarzy<ref name="znana_gazeta">{{cytuj stronę |imię = | nazwisko = |autor =Ktoś tam | współautorzy = |url=http://www.znana_gazeta.com| tytuł =Lek X jest dobry |praca = |opublikowany = |strony = | strona = |data |data dostępu=2099-07-09 |język=pl }}</ref>, chociaż pacjenci twierdzą, że nie<ref name="pacjenci">{{cytuj stronę| url =http://www.pacjenci.niemanic.com | tytuł =Pacjenci nie zgadzają się | data dostępu =2099-07-09 | autor =Pacjent Y| nazwisko = | imię = | link autor = | współautorzy = | data = | rok = | miesiąc = | format = | praca = | opublikowany = | stron = | język = | url archiwalny =| data archiwalna =}}</ref>.

{{Przypisy}}

Działanie kodu jest prezentowane na podstronie /Krótki przykład.

Komunikaty błędów[edytuj | edytuj kod]

Korzystanie z systemu przypisów wymaga sporej staranności. W przypadku błędów w kodzie przypisów pokazują się na dole strony czerwone ostrzeżenia.

Typowe błędy
Komunikat Znaczenie
Błąd w przypisach: Istnieje znacznik <ref>, ale nie odnaleziono znacznika <references/> Błąd zwykle oznacza, że:
 1. do hasła zapomniano wstawić znacznik lub szablon wywołujący listę przypisów (<references />, lub {{przypisy}});
 2. albo w tekście istnieje niezamknięty przypis (wpisano <ref>, ale nie ma dla niego </ref>). W takim przypadku oprogramowanie traktuje cały tekst od znacznika "<ref>" jako jeden wielki przypis. Z tego powodu znacznik "<references/>" znajdujący się w tym wielkim przypisie nie zostanie rozpoznany, co może być mylące.
Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie krowa Błąd oznacza, że:
 1. odwołano się do przypisu o nazwie, która nie została wcześniej zdefiniowana lub zrobiono błąd w nazwie przypisu (np: wpisanie <ref name="krowa" /> zamiast <ref name="korova" />);
 2. jeśli jesteś pewien, że taki znacznik istnieje, to może się okazać, że w znaczniku z nazwą jest jakiś nadmiarowy parametr (np. dd <ref name="krowa" dd></ref>).
Błąd w przypisach: Nieprawidłowy znacznik <ref>. Odnośnik ref z zawartością musi mieć nazwę. Błąd oznacza, że nie domknięto cudzysłowu w nazwie przypisu (np: <ref name="krowa />) lub użyto znacznika "<ref />" zamiast "</ref>".
Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Przypisy bez podanej nazwy muszą posiadać treść Błąd oznacza, że użyto pary znaczników "<ref></ref>" bez żadnej treści między nimi.

Należy też zwrócić uwagę, że użycie znacznika domknięcia przypisu "</ref>" bez wcześniejszego użycia znacznika jego rozpoczęcia "<ref>" nie skutkuje komunikatem błędu, ale wówczas w treści hasła pojawia się ów znacznik tak, jakby był zwykłym tekstem "</ref>".

Wskazówki dla czytelników[edytuj | edytuj kod]

Przypisy – poprzez bezpośrednie odwołanie do źródeł – pomagają określić wiarygodność zamieszczonych danych, co ma podstawowe znaczenie przy wykorzystywaniu Wikipedii jako wyjściowego zasobu informacyjnego.

Ukrycie przypisów przez czytelnika[edytuj | edytuj kod]

Niektóre strony posiadają dość rozbudowane przypisy, które mogą przeszkadzać w czytaniu takich stron. Istnieje możliwość ukrycia przypisów indywidualnie przez użytkownika (jest to jednak możliwe wyłącznie dla użytkownika zarejestrowanego, tj. posiadajacego konto i hasło). Aby to zrobić, należy wejść na stronę swojego CSS, przejść do jej edycji i dodać poniższe trzy wiersze kodu:

 sup.reference {display:none;}
 ol.references {display:none;}
 .refsection {display:none;}

Po zapisaniu i odświeżeniu pamięci przeglądarki przypisy powinny zostać ukryte na wszystkich stronach Wikipedii dla danego użytkownika. Aby ponownie móc widzieć przypisy, należy usunąć te trzy wiersze ze swojego CSS i znowu odświeżyć pamięć przeglądarki. Operacje można powtarzać.

Brak przypisów w artykule[edytuj | edytuj kod]

Jeśli jakieś zdanie, akapit lub pojedynczy fakt z artykułu budzi wątpliwości, to można zwrócić uwagę, że w tym miejscu przydadzą się przypisy (oznacza to jednak przejście, nawet na chwilę, do czynnego tworzenia treści Wikipedii, czyli edytowania). W tym celu w miejscu, gdzie powinny być przypisy, należy wpisać: {{subst:fakt/d}} albo {{fakt}}. Spowoduje to utworzenie informacji o braku przypisów - w pierwszym przypadku z datą wstawienia tej informacji (poniżej zaprezentowany jest efekt takiego wstawienia w lipcu 2007 r.):

... jakiś kwestionowany tekst[potrzebne źródło]. Ciąg dalszy strony...

Zaawansowane konstrukcje[edytuj | edytuj kod]

Grupowanie przypisów[edytuj | edytuj kod]

Skrót:
WP:GRUPOWANIE

Przypisy definiowane za pomocą znacznika <ref> można również grupować według ich przeznaczenia. Używa się do tego parametru "group" tego znacznika.

Poniższy przykład podaje sposób wpisania przypisów z dwóch grup oraz bez grupy:

Jakiś tekst przykładowy<ref group=Grupa1>Przypis nr 1 w grupie Grupa1</ref> i ciąg dalszy<ref group=Grupa1>Przypis nr 2 w grupie Grupa1</ref> tego<ref group=Grupa2>Przypis nr 1 w grupie Grupa2</ref> tekstu<ref>Przypis nr 1 bez grupy</ref>.
...
== Przypisy grupy 1 ==
<references group=Grupa1/>
== Przypisy grupy 2 ==
<references group=Grupa2/>
== Przypisy pozostałe (bez grupy) ==
<references/>

Zastosowanie takich konstrukcji w przypadku ogólnym skutkuje tym, że w treści strony w miejscu wstawienia przypisu pojawia się odsyłacz w postaci nazwa-grupy numer-kolejny-przypisu-w-grupie, czyli dla powyższego przykładu:

 Jakiś tekst przykładowy[Grupa1 1] i ciąg dalszy[Grupa1 2] tego[Grupa2 1] tekstu[1]. ...

Efekt taki można zamaskować przez zastosowania specjalnej konstrukcji danej instalacji silnika MediaWiki, czyli tzw. specjalnych grup etykiet rozszerzenia Cite. Pozwalają one ponadto na zdefiniowanie dedykowanych sposobów numerowania miejsc wystąpienia przypisów (np. zamiast 1,2,3,... literami a,b,c,.... W polskojęzycznej Wikipedii jest zdefiniowanych kilka takich grup, ich aktualny wykaz można uzyskać poprzez stronę specjalną wskazaną w sekcji "Zobacz też". Wśród tych grup jest grupa "Uwaga" - poniższy przykład jest utworzony z jej użyciem:

Według najnowszych badań naukowców gorąca woda może powodować
poparzenia<ref>J. Kowalski, ''Woda'', (w: Fizyka ciał niestałych, 2009), ss 1-12.</ref>.
W rzeczywistości już temperatura zbliżona do 90°C może powodować
dotkliwe urazy<ref group="uwaga">Dzieci, nie próbujcie tego w domu!</ref>.

; Uwagi
<references group="uwaga"/>

==== Przypisy ====
<references />

Wynik:

Według najnowszych badań naukowców gorąca woda może powodować poparzenia[1]. W rzeczywistości już temperatura zbliżona do 90 °C może powodować dotkliwe urazy[a].

Uwagi

 1. Dzieci, nie próbujcie tego w domu!

Przypisy

 1. J. Kowalski, Woda, (w: Fizyka ciał niestałych, 2009), ss 1-12.

Zagnieżdżanie przypisów[edytuj | edytuj kod]

Silnik MediaWiki łącznie z rozszerzeniem Cite oferuje techniczne możliwości wstawiania przypisów zagnieżdżonych za pomocą magicznego słowa #tag (bliższe wyjaśnienie takiej konstrukcji jest zawarte w przykładzie – patrz poniżej). Jednakże w literaturze przedmiotu jest to zdecydowanie odradzane, z zaleceniem, aby zamiast takiej konstrukcji po prostu wstawiać tekst mającego być zagnieżdżonym przypisu do przypisu opisywanego na jego końcu w nawiasach.

Konstrukcja zagnieżdżania jest zaprezentowane na podstronie /Zagnieżdżanie – z zastosowaniem grupowania w przypadku ogólnym.

Należy zwrócić uwagę na to, że zastosowanie tej zaawansowanej i niezalecanej możliwości oznacza konieczność stosowania tylko metody znacznikowej (wprost) dla wskazania miejsca przypisu i podania jego treści oraz wskazania miejsca ich prezentacji na stronie. Nie ma możliwości zastosowania metod szablonowych.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozszerzenie Cite, zob. też Specjalna:Wersja
 2. Jest to zasada polskich publikacji, i różni się od praktyki np. publikacji anglojęzycznych, w których przypis (a ściślej mówiąc - odsyłacz do niego) występuje po znaku interpunkcyjnym.