Join (SQL)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Typy złączeń[edytuj | edytuj kod]

Wyróżniamy następujące typy złączeń:

 • Wewnętrzne (inner) - domyślny typ złączeń. Wyniki tych zapytań zawierają jedynie wiersze spełniające podany warunek.
  • Iloczyn kartezjański (Cross join)
  • Samozłączenie (Self Join)
  • Równozłączenie (Equi-join)
  • Naturalne (Natural Join)
  • Theta, nierównozłączenia (Theta Join)
  • Antyzłączenia (Anti join)
  • Częściowe (Semi Join)
 • Zewnętrzne (outer)
  • Left outer Join
  • Right outer Join
  • Full outer Join

Aby rozpocząć pracę z przykładami, zapoznajmy się z poniższymi tabelami, na podstawie których opisane są przykłady w dalszej części omawianego tematu.

Działy
id_działu nazwa adres
1 Marketing Warszawa, Słoneczna 3
2 Księgowość Warszawa, Słoneczna 3
3 Administracja IT Warszawa, Słoneczna 3a
4 Programiści Bydgoszcz, Kwiatowa 16
Pracownicy
id imie nazwisko id_dzialu pensja projekt
1 Jan Kowalski 2 2600
2 Adam Nowak 3 3100 it1
3 Halina Szańska 4 5800
4 Anna Ryś 3 3000
5 Piotr Lis 4 5000 p1
6 Paweł Lis 4 5800 p2
7 Jan Nowikowski 1 2200 it1
8 Adam Kot 4 5900 p2
Projekty
p_id szef_projektu nazwa termin_oddania
it1 2 Upgrade sprzętu 10.01.2009
p1 5 Program magazynowy 1.08.2009
p2 8 Statistica 20.02.2009
Klienci
k_id nazwa telefon prac_kontaktowy
1 Acme S.A. 123-456-78-89 7
2 Społem S.A. 333-444-55-66 5
3 Józef Miałkowski 607-607-60-77 7
4 Zenon Kruk (0-89) 545-03-43
5 Statics Sp.z o.o. (0-22) 213-432-54 8

Notacja JOIN ON[edytuj | edytuj kod]

W tej notacji w wersji podstawowej wpisujemy tabele w klauzuli FROM według schematu tabela1 JOIN tabela2 ON (warunek złączenia). W zależności od typu złączeń część ON (...) może zostać pominięta bądź zastąpiona wyrażeniem USING (warunek złączenia), słowo kluczowe JOIN może zostać rozszerzone do np. CROSS JOIN. Wszystkie modyfikacje tej notacji zostaną zaprezentowane przy okazji omawiania typów złączeń.

Generalna składnia jest następująca:

SELECT tabela1.kolumna,tabela2.kolumna,...

FROM tabela1

[CROSS JOIN tabela2]

[NATURAL JOIN tabela2]

[JOIN tabela2 USING (nazwy_kolumn)]

[JOIN tabela2

ON (tabela1.kolumna = tabela2.kolumna)]

[LEFT|RIGHT|FULL OUTER JOIN tabela2

ON (tabela1.kolumna = tabela2.kolumna)];

Np.

SELECT p.nazwisko as Kierownik, p1.nazwa,

p1.termin_oddania

FROM pracownicy p JOIN projekty p1

ON (p.id = p1.szef_projektu);

Złączenie typu INNER JOIN[edytuj | edytuj kod]

Konstrukcja typu INNER JOIN jest złączeniem warunkowym o postaci:

SELECT kolumna1, kolumna2

FROM tabela1 [INNER] JOIN tabela2

ON wyrażenie_warunkowe

W zapytaniu słowo INNER jest opcjonalne. W wyniku tego złączenia pojawią się tylko te wiersze z tabela tabela1 i tabela2, które spełnią warunki wymienionie po klauzuli ON. Jest ona odpowiednikiem znanej instrukcji:

SELECT kolumna1, kolumna2, ...,kolumnaN

FROM tabela1, tabela2, ...,tabelaN

WHERE warunki;

Złączenie typu Self JOIN[edytuj | edytuj kod]

O złączeniu Self JOIN mówimy, gdy po lewej i prawej stronie złączenia występuje ta sama tabela. W tym typie złączeń niezbędne jest użycie aliasów.

SELECT d1.nazwa, d2.nazwa

FROM dzialy d1 JOIN dzialy d2

USING (adres)

WHERE d1.nazwa != d2.nazwa;
SELECT d1.nazwa, d2.nazwa

FROM dzialy d1, dzialy d2

WHERE d1.adres = d2.adres

AND d1.nazwa != d2.nazwa;

Ostatnia linijka w kodzie zapobiega wyświetlaniu wierszy, w których w obu kolumnach będzie to samo (sensem kodu jest wyświetlanie par tych oddziałów, które mają ten sam adres)

Inny przykład

SELECT k1.nazwa, k2.nazwa, k2.prac_kontakt

FROM klienci k1 JOIN klienci k2

ON (k1.prac_kontaktowy = k2.prac_kontaktowy)

WHERE k1.nazwa != k2.nazwa;
SELECT k1.nazwa, k2.nazwa, k2.prac_kontakt

FROM klienci k1, klienci k2

WHERE k1.prac_kontaktowy = k2.prac_kontaktowy

AND k1.nazwa != k2.nazwa;
Wynik przykładu
nazwa nazwa
księgowość marketing
marketing księgowość

Złączenie typu Equi-JOIN[edytuj | edytuj kod]

Tak naprawdę jest to prawie każde złączenie, które do tej pory rozpatrywaliśmy. Charakteryzuje się tym, że w warunku złączenia (czy to występującym w klauzuli ON czy też w warunku WHERE) występuje znak równości.

SELECT p.nazwisko, p1.nazwa

FROM pracownicy p JOIN projekty p1

ON p.id = p1.szef_projektu;
SELECT p.nazwisko, p1.nazwa

FROM pracownicy p, projekty p1

WHERE p.id = p1.szef_projektu;

Złączenie typu NATURAL JOIN[edytuj | edytuj kod]

Ze złączeniem naturalnym mamy do czynienia, gdy obie kolumny występujące w warunku łączącym są tej samej nazwy. W przypadku tego typu złączenia możemy stosować jedną z czterech możliwych notacji. Najbardziej odradzaną jest notacja „NATURAL JOIN” gdyż może się trafić sytuacja gdy będzie więcej dopasowań kolumn o tej samej nazwie niż jedna. Wówczas efekt jest nieokreślony (co w praktyce oznacza że każdy system baz danych ma swój własny sposób poradzenia sobie z tym problemem).

SELECT p.imie, p.nazwisko, d.nazwa

FROM pracownicy p JOIN dzialy d

ON p.id_dzialu = d.id_dzialu;
SELECT p.imie, p.nazwisko, d.nazwa

FROM pracownicy p JOIN dzialy d

USING (id_dzialu);
SELECT imie, nazwisko, nazwa

FROM pracownicy p NATURAL JOIN dzialy d;
SELECT p.imie, p.nazwisko, d.nazwa

FROM pracownicy p, dzialy d

WHERE p.id_dzialu = d.id_dzialu;
Wynik przykładu
p.imie p.nazwisko d.nazwa
Jan Kowalski Księgowość
Adam Nowak Administracja IT
Halina Szańska Programiści
Anna Ryś Administracja IT
Piotr Lis Programiści
Paweł Lis Programiści
Jan Nowikowski Marketing
Adam Kot Programiści

Złączenie typu Theta Join[edytuj | edytuj kod]

Drugą stroną medalu dla równozłączeń są nierównozłączenia. Tym określeniem oznacza się złączenia, w których w warunku występuje inny symbol porównania wartości niż =, np. >, BETWEEN, !=

SELECT p1.nazwa, p2.nazwa, p2.termin_oddania

FROM projekty p1 JOIN projekty p2

ON (p1.termin_oddania >= p2.termin_oddania)

WHERE p1.nazwa = 'Statistica';
SELECT p1.nazwa, p2.nazwa, p2.termin_oddania

FROM projekty p1, projekty p2

WHERE p1.termin_oddania >= p2.termin_oddania

AND p1.nazwa = 'Statistica';
Wynik przykładu
nazwa nazwa termin_oddania
Statistica Upgrade sprzętu 10.01.2009
Statistica Statistica 20.02.2009

Złączenie typu Anti Join[edytuj | edytuj kod]

Jest to szczególny przypadek nierównozłączeń, w którym łącznikiem jest operator !=.

SELECT d1.nazwa, d2.nazwa

FROM dzialy d1 JOIN dzialy d2

ON d1.adres != d2.adres;
SELECT d1.nazwa, d2.nazwa

FROM dzialy d1, dzialy d2

WHERE d1.adres != d2.adres;

Złączenie typu Semi Join[edytuj | edytuj kod]

O złączeniu częściowym mówimy, kiedy w klauzuli SELECT danego złączenia wymieniamy kolumny tylko z jednej z tabel. Ten typ złączenia służy głównie jako sposób filtrowania informacji. Zamiast tego typu często w tym samym celu stosuje się podzapytania.

SELECT p.imie, p.nazwisko

FROM pracownicy p JOIN klienci k

ON p.id = k.prac_kontaktowy

WHERE k.k_id >= 3;
SELECT p.imie, p.nazwisko

FROM pracownicy p, klienci k

WHERE p.id = k.prac_kontaktowy

AND k.k_id >= 3;
Przykład
imię nazwisko
Jan Nowikowski
Adam Kot

Inny przykład:

SELECT p.imie, p.nazwisko

FROM pracownicy JOIN projekty p1

ON p.id = p1.szef_projektu

WHERE p1.termin_oddania >= '01-JUL-2008';
SELECT p.imie, p.nazwisko

FROM pracownicy p, projekty p1

WHERE p.id = p1.szef_projektu

AND p1.termin_oddania >= '01-JUL-2008';

Złączenie typu CROSS JOIN[edytuj | edytuj kod]

Złączenie CROSS JOIN jest to tzw. złączenie krzyżowe, którego ogólna postać wygląda następująco:

SELECT kolumna1, kolumna2, ..., kolumnaN

FROM tabela1 CROSS JOIN tabela2;

gdzie N oznacza ostatnią kolumnę tabeli.

Wykonuje ono iloczyn kartezjański na podstawie łączonych tabel, inaczej mówiąc łączy każdy wiersz tabeli tabela1 z każdym wierszem tabeli tabela2. Jest ona odpowiednikiem znanej instrukcji:

SELECT kolumna1, kolumna2, ...,kolumnaN

FROM tabela1, tabela2

Przykład

SELECT d.id_dzialu, p.p_id

FROM dzialy d CROSS JOIN projekty p;
SELECT d.id_dzialu, p.p_id

FROM dzialy d, projekty p;
Wynik przykładu
id_dzialy p_id
1 it1
2 it1
3 it1
4 it1
1 p1
2 p1
3 p1
4 p1
1 p2
2 p2
3 p2
4 p2

Złączenie typu LEFT OUTER JOIN[edytuj | edytuj kod]

Złączenie typu LEFT OUTER JOIN pozwala nam na uwzględnienie w wyniku danych, które nie posiadają swoich odpowiedników w złączanych tabelach. Oznacza to, że jeśli w pierwszej tabeli pojawiają się wiersze, które nie posiadają odpowiedników w drugiej tabeli to zostaną wzięte pod uwagę podczas złączenia ale puste kolumny zostaną wypełnione wartościami NULL.

Konstrukcja typu LEFT OUTER JOIN:

SELECT kolumna1, kolumna2, ...,kolumnaN

FROM tabela1 LEFT [OUTER] JOIN tabela2

ON wyrażenie_warunkowe

Słowo OUTER jest tutaj opcjonalne.

(inna wersja Oracle)

SELECT k.nazwa, p.imie, p.nazwisko

FROM klienci k,pracownicy p

WHERE k.prac_kontaktowy = p.id (+);
Wynik przykładu
nazwa imie nazwisko
Acme S.A. Jan Nowikowski
Społem S.A. Piotr Lis
Józef Miałkowski Jan Nowikowski
Statics Sp.z o.o. Adam Kot
Zenon Kruk NULL NULL

Złączenie typu RIGHT OUTER JOIN[edytuj | edytuj kod]

Złączenie typu RIGHT OUTER JOIN działa analogicznie do LEFT OUTER JOIN ale w tabeli wynikowej uwzględnia wiersze z drugiej tabeli, które nie posiadają odpowiedników w pierwszej.

Konstrukcja typu RIGHT OUTER JOIN:

SELECT kolumna1, kolumna2, ...,kolumnaN

FROM tabela1 RIGHT [OUTER] JOIN tabela2

ON wyrażenie_warunkowe

Słowo OUTER jest tutaj opcjonalne.

(inna wersja Oracle)

SELECT k.nazwa, p.imie, p.nazwisko

FROM klienci k,pracownicy p

WHERE k.prac_kontaktowy (+) = p.id;
Wynik przykładu
nazwa imie nazwisko
Acme S.A. Jan Nowikowski
Społem S.A. Piotr Lis
Józef Miałkowski Jan Nowikowski
Statics Sp.z o.o. Adam Kot
NULL Jan Kowalski
NULL Adam Nowak
NULL Halina Szańska
NULL Anna Ryś
NULL Paweł Lis

Złączenie typu FULL OUTER JOIN[edytuj | edytuj kod]

Złączenie obustronne jest w pewnym sensie sumą złączenia lewostronnego i prawostronnego. Zawiera wszystkie wiersze obu złączonych tabel, w tym te które nie mają swoich odpowiedników. W tym typie

SELECT k.nazwa, p.imie, p.nazwisko

FROM klienci k FULL OUTER JOIN pracownicy p

ON (k.prac_kontaktowy = p.id);
Przykład
nazwa imię nazwisko
Acme S.A. Jan Nowikowski
Społem S.A. Piotr Lis
Józef Miałkowski Jan Nowikowski
Statics Sp.z o.o. Adam Kot
Zenon Kruk NULL NULL
NULL Jan Kowalski
NULL Adam Nowak
NULL Halina Szańska
NULL Anna Ryś
NULL Paweł Lis

Inny przykład:

SELECT p.nazwa as projekt, p.szef_projektu, k.nazwa, k.prac_kontaktowy

FROM projekty p FULL OUTER JOIN klienci k

ON (p.szef_projektu = k.prac_kontaktowy);

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]