Klasyfikacja nicejska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Klasyfikacja nicejska (ang. International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług dla celów rejestracji znaków) – klasyfikacja zarządzana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, utworzona w celu klasyfikacji towarów i usług na potrzeby rejestracji znaków towarowych.

Zastosowanie[edytuj | edytuj kod]

Kraje – strony Porozumienia nicejskiego z 15 czerwca 1957, w tym Polska[1], stosują klasyfikację nicejską do oznaczania zakresu ochrony udzielonych znaków towarowych. Co do zasady, w tej samej klasie urząd patentowy nie może przyznać ochrony dla takiego samego znaku towarowego. Mogą jednak występować takie same znaki towarowe w różnych klasach, np. słowo „Nike” – zarejestrowany znak towarowy Nike International Ltd. dla klas 18 i 25 – może być równolegle zarejestrowane w innej klasie na rzecz innego podmiotu.

Międzynarodowe stosowanie klasyfikacji nicejskiej ułatwia rejestrację znaków towarowych na rynku międzynarodowym, w tym uzyskiwania wspólnotowego znaku towarowego.

Podział na klasy[edytuj | edytuj kod]

W obecnie obowiązującej wersji 10., klasyfikacja zawiera 45 klas, w tym 34 dotyczących towarów i 11 dotyczących usług:

Nr klasy Opis
Klasy towarowe
Klasa 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii, jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa; żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym; nawozy do użyźniania gleby; środki do gaszenia ognia; preparaty do hartowania i lutowania metali; substancje chemiczne do konserwowania żywności; substancje garbujące; kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu.
Klasa 2 Farby, pokosty, lakiery; środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno; barwniki; zaprawy farbiarskie; żywice naturalne; folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów.
Klasa 3 Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów; środki do czyszczenia zębów.
Klasa 4 Oleje i tłuszcze przemysłowe; smary; mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące; paliwa (również paliwo silnikowe na bazie spirytusu) i materiały oświetleniowe; świece i knoty do oświetlenia.
Klasa 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki sanitarne do celów medycznych; dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych; żywność dla niemowląt; suplementy diety dla ludzi i zwierząt; plastry, materiały opatrunkowe; materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne; środki odkażające; środki do zwalczania robactwa; fungicydy, herbicydy.
Klasa 6 Metale nieszlachetne i ich stopy; budowlane materiały metalowe; przenośne metalowe konstrukcje budowlane; materiały metalowe do budowy dróg żelaznych; przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych; drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie; rury i rurki metalowe; kasy pancerne; towary z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach; rudy (kruszce).
Klasa 7 Maszyny i obrabiarki (narzędzia maszynowe); silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych); mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych); narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny; inkubatory do jaj; automaty sprzedające.
Klasa 8 Narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym); wyroby nożownicze, widelce, i łyżki; broń biała; ostrza (maszynki do golenia).
Klasa 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych; urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej; urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów; magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski; płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych; mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety; kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery; programy komputerowe; urządzenia do gaszenia ognia.
Klasa 10 Aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów; artykuły ortopedyczne; materiały do zszywania stosowane w chirurgii.
Klasa 11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne.
Klasa 12 Pojazdy; urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie.
Klasa 13 Broń palna; amunicja i pociski; materiały wybuchowe; sztuczne ognie.
Klasa 14 Metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych klasach; wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne; przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne.
Klasa 15 Instrumenty muzyczne.
Klasa 16 Papier, karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach; druki; materiały introligatorskie; fotografie; materiały biurowe; kleje do celów biurowych lub domowych; materiały dla artystów; pędzle do malowania; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach); czcionki drukarskie; matryce drukarskie.
Klasa 17 Kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach; tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji; materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne; rury elastyczne niemetalowe.
Klasa 18 Skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach; skóry zwierzęce, skóry surowe; walizy i torby podróżne; parasolki i parasole przeciwsłoneczne; laski; bicze, uprzęże i wyroby rymarskie.
Klasa 19 Materiały budowlane niemetalowe; rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, smoła i bitumy; budynki przenośne niemetalowe; pomniki niemetalowe.
Klasa 20 Meble, lustra, ramki obrazów; wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych.
Klasa 21 Przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego; grzebienie i gąbki; pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania); materiały do wytwarzania pędzli; sprzęt do czyszczenia; wełna (wata) stalowa; nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie); wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach.
Klasa 22 Liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby i torebki nie ujęte w innych klasach; materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych); nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze.
Klasa 23 Przędza i nici dla włókiennictwa.
Klasa 24 Tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach; narzuty na łóżka; obrusy.
Klasa 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.
Klasa 26 Koronki; hafty, wstążki i sploty; guziki, haftki, szpilki i igły; sztuczne kwiaty.
Klasa 27 Dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg; draperie (nietekstylne).
Klasa 28 Gry i zabawki; artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach; ozdoby choinkowe.
Klasa 29 Mięso, ryby, drób, dziczyzna; ekstrakty mięsne; konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa; galaretki, dżemy, kompoty; jaja; mleko, produkty mleczne; oleje i tłuszcze jadalne.
Klasa 30 Kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa; ryż; tapioka i sago; mąka i produkty zbożowe; chleb, wyroby cukiernicze i słodycze; lody; cukier, miód, melasa (syropy); drożdże, proszek do pieczenia; sól; musztarda; ocet, sosy (przyprawy); przyprawy; lód.
Klasa 31 Ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach; żywe zwierzęta; świeże owoce i warzywa; nasiona; naturalne rośliny i kwiaty; karma dla zwierząt; słód.
Klasa 32 Piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
Klasa 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
Klasa 34 Tytoń; przybory dla palaczy; zapałki.
Klasy usługowe
Klasa 35 Reklama; zarządzanie w działalności gospodarczej; administrowanie działalności gospodarczej; prace biurowe.
Klasa 36 Ubezpieczenia; działalność finansowa; bankowość; majątek nieruchomy.
Klasa 37 Usługi budowlane; naprawy; usługi instalacyjne.
Klasa 38 Telekomunikacja.
Klasa 39 Transport; pakowanie i składowanie towarów; organizowanie podróży.
Klasa 40 Obróbka materiałów.
Klasa 41 Nauczanie; kształcenie; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna.
Klasa 42 Badania oraz usługi, – naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie; analizy przemysłowe i usługi badawcze; projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
Klasa 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje; tymczasowe zakwaterowanie.
Klasa 44 Usługi medyczne; usługi weterynaryjne; usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt; usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
Klasa 45 Usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób; usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 63, poz. 583).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]