Kommet Ihr Hirten

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kommet Ihr Hirten (Podejdźcie pasterze) to niemiecka kolęda z XIX wieku.

Autorem tekstu był lipski kapelmistrz Karl Riedel, który w 1870 roku napisał słowa do staroczeskiej melodii bożonarodzeniowej. Melodia pochodziła z okolic miasta Ołomuniec.

tekst niemiecki Karla Riedela[edytuj | edytuj kod]

Kommet, ihr Hirten,
Ihr Männer und Fraun!
Kommet, das liebliche
Kindlein zu schaun!
Christus, der Herr,
Ist heute geboren,
Den Gott zum Heiland
Euch hat erkoren.
|: Fürchtet euch nicht! :|
Lasset uns sehen
In Bethlehems Stall,
Was uns verheißen
Der himmlische Schall!
Was wir dort finden,
Lasset uns künden,
Lasset uns preisen
In frommen Weisen.
|: Allelujah! :|
Wahrlich, die Engel
Verkündigen heut
Bethlehems Hirtenvolk
Gar große Freud:
Nun soll es werden
Frieden auf Erden,
Den Menschen allen
Ein Wohlgefallen.
|: Ehre sei Gott! :|

{
 <<
  \new Staff {
   \new Voice = "singleVoice" {
    \relative c'' {
     \key f \major \time 3/4 \autoBeamOff \repeat volta 2 {
      c c8[( a]) d[( bes]) c4 c8[( a]) d[( bes]) c4 a8[( c]) g[( a]) f2 r4
     }
     f4 a8 f a c f,4 a8 f g c,
     f4 a8 f a c f,4 a8 f g c,
     c'4 a8[( c]) g[( a]) f2 r4 \bar "|."
    }
   }
  }
  \new Lyrics \lyricsto "singleVoice" {
   <<
    {Kom -- met,_ ihr_ Hir -- ten,_ ihr_ Män -- ner_ und_ Fraun, }
    \new Lyrics {
     \set associatedVoice = "singleVoice"
     Kom -- met,_ das_ lieb -- li_ -- che_ Kind -- lein_ zu_ schaun,
    }
   >>
   Chri -- stus, der Herr, ist heu -- te ge -- bo -- ren,
   Den Gott zum Hei -- land euch hat er -- ko -- ren.
   Fürch -- tet__ euch__ nicht!
  }
 >>
}

tekst czeski[edytuj | edytuj kod]

Nesem vám noviny poslouchejte,
Z Betlemské Krajiny, pozor dejte.
Slyste je pilne a neomylne,
Slyste je pilne a neomylne,
Rozjímejte.
Syna porodila cistá pana,
V jeslicky vlozila Krista Pána;
Jej ovinula a zavinula,
Jej ovinula a zavinula,
Plencickama.