LINQ

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Language INtegrated Query (LINQ) – część technologii Microsoft .NET, której podstawy teoretyczne zostały opracowane przez Erika Meijera. Technologia LINQ umożliwia zadawanie pytań na obiektach. Składnia języka LINQ jest prosta i przypomina SQL.

Opis działania[edytuj | edytuj kod]

LINQ stanowi warstwę abstrakcji nad różnymi źródłami danych. Baza danych i jej elementy traktowane są również jak obiekty. Przestrzenie, które obsługuje LINQ, to:

 1. obiekty implementujące interfejs IEnumerable<T>
 2. bazy danych
 3. język XML

LINQ posiada pełne wsparcie dla transakcji, widoków oraz procedur składowanych. Zapytania stają się częścią języka .NET wspierającego .NET 3.5 (C#, Visual Basic, Delphi Prism itd.). Jeśli LINQ ma działać, musi znać mapę całej bazy danych. Zapytanie LINQ zwraca kolekcję z przestrzeni nazw typów ogólnych. Kolekcja ta może być modyfikowana, a następnie zwrócona do źródła. Dzięki temu zachowywana jest pełna kontrola typów danych i ich konwersji w poszczególnych mechanizmach pośredniczących w pobieraniu danych.

Standardowe operatory zapytań LINQ[edytuj | edytuj kod]

 • Select – operator ten jest używany, by wybrać z kolekcji odpowiedniego rodzaju dane (zbiory/podzbiory danego obiektu)
 • SelectMany – jest używany, by dokonać wyświetlenia w przypadku relacji jeden-do-wielu, czyli jeśli obiekt w kolekcji zawiera inną kolekcję jako część danych, SelectMany będzie użyte do wybrania całej pod-kolekcji.
 • Where – operator Where pozwala zdefiniować zbiór zasad dla każdego obiektu w kolekcji. Wszystkie te obiekty, które nie pasują do wybranej reguły, są odfiltrowywane.
 • Sum – używany do otrzymywania sumy
 • Min – używany do otrzymania minimalnej wartości
 • Max – używany do otrzymania maksymalnej wartości
 • Average – używany do otrzymania średniej
 • Aggregate – używany do stworzenia wyrażenia agregującego wszystkie elementy w kolekcji
 • Join – operator Join to operator bazujący na dwóch kolekcjach i tworzy z nich obiekt wynikowy.
 • GroupJoin – operator dla dokonania połączenia grupowego. Tak jak w przypadku operatora Select, wynik łączenia jest instancją nowej klasy z wszystkimi członkami obiektów źródłowych lub ich podzbiorem.
 • Take – operator Take jest używany do wybrania pierwszych n obiektów z kolekcji
 • TakeWhile
 • Skip
 • SkipWhile
 • OfType – operator używany do wybrania elementów konkretnego typu
 • Concat – operator tworzący konkatenacje dwóch kolekcji
 • OrderBy – sortuje wyniki po wybranym elemencie kolekcji – według określonego klucza
 • OrderByDescending – sortuje w odwrotnej kolejności niż standardowo
 • ThenBy – określa, po czym sortować w następnym etapie
 • ThenByDescending
 • Reverse – odwraca kolekcje
 • GroupBy
 • Distinct – usuwa duplikacje wartości kluczy w kolekcji
 • Union – operacja 'suma' – zwraca połączone ze sobą dwie kolekcje
 • Intersect – operacja 'iloczyn' – zwraca część wspólną dwóch kolekcji
 • Except
 • EqualAll – sprawdza, czy wszystkie elementy w kolekcji są takie same
 • First – zwraca pierwszy element kolekcji
 • FirstOrDefault – zwraca pierwszy element kolekcji lub NULL, gdy kolekcja jest pusta
 • Last – zwraca ostatni element kolekcji
 • LastOrDefault – zwraca ostatni element kolekcji lub NULL, gdy kolekcja jest pusta
 • Single
 • ElementAt – zwraca element o wybranym indeksie (index) z kolekcji
 • Any – sprawdza, czy którykolwiek element kolekcji spełnia warunek podany w nawiasach
 • All – sprawdza, czy wszystkie elementy kolekcji spełniają warunek podany w nawiasach
 • Contains – sprawdza, czy kolekcja zawiera element podany w argumencie
 • Count – zlicza elementy kolekcji

Przykład zapytania LINQ poza bazami danych[edytuj | edytuj kod]

Przykład wybrania w zapytaniu wszystkich obiektów z właściwością SomeProperty mniejszą niż 10

int someValue = 5; 
var results = from c in someCollection
        let x = someValue * 2
        where c.SomeProperty < x
        select new {c.SomeProperty, c.OtherProperty};

foreach (var result in results)
{
    Console.WriteLine(result);
}

Ostatecznie kompilator wygeneruje klasę:

IEnumerable<SomeOtherClass> results =
   someCollection.Where
   (
     c => c.SomeProperty < (someValue * 2)
   )
   .Select
   (
     c => new {c.SomeProperty, c.OtherProperty}
   );
foreach (SomeOtherClass result in results)
{
   Console.WriteLine(result.ToString());
}

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]