Visual Basic

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Visual Basic
Pojawienie się 1991
Paradygmat zdarzeniowy obiektowy
Typowanie statyczne, typowanie silne
Implementacje Microsoft Visual Studio
Pochodne Visual Basic .NET, QuickBasic
Aktualna wersja stabilna 6.0 z 1998
Twórca Microsoft
Platforma sprzętowa IBM PC
Platforma systemowa Microsoft Windows

Visual Basicjęzyk programowania wysokiego poziomu i narzędzie programowania firmy Microsoft. Składnia jest oparta na języku BASIC, ale unowocześniona. Zawiera kilkadziesiąt instrukcji, funkcji i słów kluczowych. Nie jest językiem w pełni obiektowym, gdyż nie udostępnia np. możliwości dziedziczenia, czy polimorfizmu. Wykorzystuje technologię ActiveX.

Jest dostępny w trzech wersjach:

oraz darmowej Express.

Dostępne są także wersje demonstracyjne środowiska Visual Basic:

Wraz z pojawieniem się platformy .NET, ukazała się nowa wersja Visual Basica pod nazwą Visual Basic .NET. Środowisko programistyczne ma mechanizmy importu starszych wersji programów, jednak w pewnych sytuacjach mogą pojawiać się komplikacje.

Język Visual Basic zastosowano również w wielu rozbudowanych aplikacjach jako język skryptowy do tworzenia zarówno prostych makr, jak i rozbudowanych aplikacji. Najbardziej znanym przykładem jest Visual Basic for Applications firmy Microsoft zastosowany w pakietach MS Office.

Historia języka[edytuj | edytuj kod]

Visual Basic 1.0 został wprowadzony w roku 1991. Możliwość tworzenia interfejsu użytkownika za pomocą przeciągnij i upuść pochodzi z prototypu rozwiniętego przez Alana Coopera i jego firmę Tripod. Microsoft nawiązał współpracę z Cooperem w celu rozwinięcia Tripod w programowalny system form dla Windowsa 3.0 pod roboczą nazwą Ruby. Tripod nie zawierał w sobie żadnego języka programowania. Microsoft zadecydował o połączeniu Ruby z językiem BASIC w celu stworzenia Visual Basica. Ruby dawał możliwości ładowania dynamicznych bibliotek zawierających dodatkowe kontrolki[1].

Oś czasu[edytuj | edytuj kod]

 • Rozpoczęcie projektu ‘basic Thunder’ w roku 1990.
 • Visual Basic 1.0 (maj 1991) został wypuszczony na platformę Windows podczas Comdex/Windows World w Atlancie, Georgia.
 • We wrześniu 1992 Visual Basic 1.0 został wypuszczony dla DOSa. Język ten nie był w pełni kompatybilny z VB na platformę Windows. Za pomocą interfejsu tekstowego przy użyciu rozszerzonego ASCII symulował wygląd interfejsu graficznego.
 • W listopadzie 1992 Visual Basic został wypuszczony w wersji 2.0. Środowisko programistyczne było łatwiejsze do używania, jak również szybkość uległa poprawie.
 • Latem 1993 Visual Basic pojawił się na rynku w dwóch wersjach: standardowej oraz profesjonalnej.
 • Visual Basic 4.0 z sierpnia 1995 umożliwiał tworzenie zarówno 32-bitowych jak i 16-bitowych programów na platformę Windows. Pojawił się w trzech wersjach: Standard, Professional oraz Enterprise. Dawał on również możliwość pisania klas nie związanych bezpośrednio z interfejsem użytkownika. Wcześniejsze wersje języka używały kontrolek VBX, podczas gdy wersja 4.0 wprowadziła kontrolki OLE (pliki z rozszerzeniem .OCX). Później zostały one nazwane kontrolkami ActiveX[2].
 • Wraz z pojawieniem się wersji 5.0 w lutym 1997 Microsoft ograniczył język jedynie dla użytkowników 32-bitowej wersji Windowsa. Programiści, którzy preferowali pisać programy 16-bitowe mogli zaimportować programy napisane w 4.0 do wersji 5.0. Konwersja w drugą stronę była również możliwa. VB 5.0 wprowadził możliwość tworzenia własnych kontrolek jak również kompilacji do natywnego kodu wykonywalnego w systemie Windows.
 • Wersja 6.0 z roku 1998 wprowadziła ulepszenia na wielu płaszczyznach. Od tej wersji możliwe było tworzenie aplikacji webowych. W marcu 2008 środowisko programistyczne VB 6.0 przestało być wspierane przez Windows Vistę, Windows Server 2008 jak i Windows 7.

Języki pochodne[edytuj | edytuj kod]

Visual Basic mocno pochodzi z języka BASIC, a następnie został zastąpiony przez platfmorę .NET. Microsoft rozwinął wiele języków pochodnych z VB między innymi:

Charakterystyka języka[edytuj | edytuj kod]

Funkcja w języku Visual Basic
 • Bloki kodu, funkcje i pętle kończą się instrukcjami kończącymi, na przykład "End If", zamiast konwencji nawiasów "{ }" znanej z języków pochodnych od C.
 • Wielokrotne przypisywanie nie działa w tym języku. Wykonanie kodu "A = B = C" nie oznacza, że wartości A, B i C będą równe. Pod zmienną A zostanie przypisany wynik operacji logicznej "czy B = C?", czyli prawda lub fałsz.
 • Stała boolowska True ma wartość numeryczną równą −1. Dzieje się tak dlatego, gdyż typ danych Boolean jest przechowywany jako 16 bitowy integer ze znakiem (signed integer).
 • Operatory logiczne i bitowe są ujednolicone (w odróżnieniu od np. Perla).
 • Tworząc tablicę podajemy zakres indeksów, przez co podobnie jak w języku Pascal, możemy utworzyć tablicę, która nie będzie indeksowana od 0 do n-1.
 • Mocna integracja z systemem Microsoft Windows
 • Domyślnym algorytmem zaokrąglania liczb rzeczywistych do liczb całkowitych funkcji Round, jest algorytm "od połowy do parzystej"[4]. Round(2.5, 0) daje wynik 2, a Round(3.5, 0) zwróci 4.
 • Podczas operacji dzielenia operatorem "/", liczby całkowite automatycznie są konwertowane do typu rzeczywistego, przez co wynik jest bardziej intuicyjny.
 • Jeżeli zmienna nie została zadeklarowana, lub podczas deklaracji nie został podany typ zmiennej, automatycznie otrzymuje ona typ "Variant". Może to być zmienione za pomocą instrukcji DefType takich jak "DefInt", "DefBool", "DefVar", "DefObj", "DefStr". Takich instrukcji jest w sumie 12 w specyfikacji Visual Basic 6.0.

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

Program wyświetlający wiadomość okienkową.

Private Sub Form_Load()
 MsgBox ("Hello World !")
End Sub

Zapis do pliku w języku VB.

My.Computer.FileSystem.WriteAllText("C:\Test\test.txt","This is new text to be added.",True)

Pętla foreach

Dim numbers() As Integer = {1, 2, 3}
For Each number As Integer In numbers
  Debug.Write(number.ToString)
Next
Debug.WriteLine("")

Instrukcja switch

Dim number As Integer = 5
Select Case number
  Case 1 To 5
    Debug.WriteLine("Between 1 and 5, inclusive")
  Case 6, 7, 8
    Debug.WriteLine("Between 6 and 8, inclusive")
  Case 9 To 10
    Debug.WriteLine("Equal to 9 or 10")
  Case Else
    Debug.WriteLine("Not between 1 and 10, inclusive")
End Select

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. "The Father of Visual Basic", www.cooper.com [dostęp 2017-11-27].
 2. C++ and Visual Basic - a Short (and Partial) History, msdn.microsoft.com [dostęp 2017-11-27] (ang.).
 3. VBScript, msdn.microsoft.com [dostęp 2017-11-27] (ang.).
 4. http://support.microsoft.com/kb/194983

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]