LZ78

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

LZ78słownikowa metoda bezstratnej kompresji danych. Została opracowana w 1978 roku przez Jacoba Ziva i Abrahama Lempela i opisana w IEEE Transactions on Information Theory, w artykule pt. "Compression of individual sequences via variable-rate encoding" (str. 530-536).

Kompresja polega na zastępowaniu ciągów symboli indeksami do słownika przechowującego ciągi symboli, które wcześniej wystąpiły w kompresowanych danych. Dzięki temu wielokrotnie powtarzające się ciągi symboli (np. te same słowa, czy frazy w tekście) są zastępowane o wiele krótszymi indeksami (liczbami).

Autorzy LZ78 rok wcześniej opracowali metodę LZ77, w której słownik miał stałą wielkość, co powodowało, że jego zawartość zmieniała się cały czas wraz z napływaniem nowych danych. Skutkiem tego, jeśli na wejściu powtórzył się pewien ciąg, który co prawda występował wcześniej, ale w słowniku już go nie było, musiał zostać zapamiętany raz jeszcze.

Ogólnie metoda LZ78 jest bardzo zbliżona do LZ77, z tym jednak wyjątkiem, że słownik jest zewnętrzny i rozszerzany w miarę potrzeb, tak że żaden ciąg występujący w przetworzonych już danych nie jest tracony. Dzięki temu uzyskuje się lepszy współczynnik kompresji kosztem skomplikowania dostępu do słownika – ze względu na szybkość dostępu do poszczególnych słów jest on realizowany jako drzewo (binarne, trie) albo tablica haszująca.

Dużą zaletą metody jest to, że potencjalnie bardzo dużego słownika w ogóle nie trzeba zapamiętywać – zostanie on odtworzony przez dekoder na podstawie zakodowanych danych (patrz: przykład dekompresji). Jednak pewną wadą jest praktycznie jednakowa złożoność kodu kompresującego i dekompresującego.

W praktyce powszechnie używany jest wariant LZ78 nazywany LZW.

Algorytm kompresji[edytuj | edytuj kod]

Kompresowany jest ciąg zawierający symboli.

 1. Wyczyść słownik.
 2. ( – indeks pierwszego, nieprzetworzonego symbolu w ).
 3. Dopóki , wykonuj:
  1. Wyszukaj w słowniku najdłuższy podciąg równy początkowi nieprzetworzonych jeszcze symboli (podciąg ).
   • Jeśli udało się znaleźć taki podciąg, to wynikiem wyszukiwania jest jego indeks w słowniku; dodatkowo słowo wskazywane przez ten indeks ma pewną długość . Na wyjście wypisz parę (indeks, pierwszy niedopasowany symbol), czyli (, ) oraz dodaj do słownika znaleziony podciąg przedłużony o symbol (innymi słowy podciąg ). Zwiększ .
   • Jeśli nie udało się znaleźć żadnego podciągu, to znaczy, że w słowniku nie ma jeszcze symbolu . Wówczas do słownika dodawany jest ten symbol, a na wyjście wypisywana para (, ). Indeks 0 jest tutaj umowny, w ogólnym przypadku chodzi o jakąś wyróżnioną liczbę. Zwiększ o jeden.

W praktycznych realizacjach słownik ma jednak ograniczoną wielkość – koder (i dekoder) różnie reaguje na fakt przepełnienia słownika; słownik może być:

 • zerowany;
 • dodawanie nowych słów zostaje wstrzymane;
 • usuwane są te słowa, które zostały dodane najwcześniej;
 • usuwane są te słowa, które występowały najrzadziej.

W uniksowym programie compress dodawanie słów zostaje wstrzymane, ale gdy współczynnik kompresji spadnie poniżej określonego poziomu, słownik jest zerowany.

Algorytm dekompresji[edytuj | edytuj kod]

 1. Wyczyść słownik.
 2. Dla wszystkich par (indeks, symbol – ozn. , ) wykonuj:
  1. Jeśli , dodaj symbol do słownika. Na wyjście wypisz symbol .
  2. Jeśli , weź ze słownika słowo spod indeksu . Na wyjście wypisz słowo oraz symbol . Do słownika pod kolejnym indeksem dodaj słowo .

Modyfikacje algorytmu[edytuj | edytuj kod]

Metoda LZ78 na przestrzeni lat była ulepszana, oto lista najbardziej znaczących modyfikacji:

 • LZW (Terry Welch, 1984), LZC (1985) – praktyczna implementacja LZW
 • LZJ (Matti Jakobson, 1985)
 • LZT (J. Tischer, 1987), modyfikacja LZW
 • LZMW (1985), LZAP (1988) – modyfikacja LZW

Przykład kompresji[edytuj | edytuj kod]

Zostanie skompresowany ciąg: abbbcaabbcbbcaaac.

wejście wyjście SŁOWNIK komentarz
indeks słowo
a (0,a) 1 a w słowniku nie ma symbolu a
b (0,b) 2 b w słowniku nie ma symbolu b
bb (2,b) 3 bb w słowniku jest ciąg b (indeks 2), nie ma natomiast bb; na wyjście zapisywana jest para (istniejące słowo, symbol), a do słownika dodawane nowe słowo bb
c (0,c) 4 c w słowniku nie ma symbolu c
aa (1,a) 5 aa w słowniku jest ciąg a (indeks 1), nie ma natomiast aa; na wyjście zapisywana jest para (istniejące słowo, symbol), a do słownika dodawane nowe słowo aa
bbc (3,c) 6 bbc w słowniku jest ciąg bb (indeks 3), nie ma natomiast bbc; na wyjście zapisywana jest para (istniejące słowo, symbol), a do słownika dodawane nowe słowo bbc
bbca (6,a) 7 bbca w słowniku jest ciąg bbc (indeks 6), nie ma natomiast bbca; na wyjście zapisywana jest para (istniejące słowo, symbol), a do słownika dodawane nowe słowo bbca
aac (5,c) 8 aac w słowniku jest ciąg aa (indeks 5), nie ma natomiast aac; na wyjście zapisywana jest para (istniejące słowo, symbol), a do słownika dodawane nowe słowo aac

Można zauważyć, że do słownika dodawane są coraz dłuższe słowa.

Przykład dekompresji[edytuj | edytuj kod]

Zostaną zdekompresowane dane z poprzedniego przykładu.

wejście wyjście SŁOWNIK komentarz
indeks słowo
(0,a) a 1 a symbol a jest wyprowadzany na wyjście, do słownika jest dodawany ciąg jednoelementowy a
(0,b) b 2 b symbol b jest wyprowadzany na wyjście, do słownika jest dodawany ciąg jednoelementowy b
(2,b) bb 3 bb na wyjście wypisywane jest słowo b ze słownika (indeks 2), wypisywany jest także symbol b; do słownika dodawany jest nowy ciąg będący sklejeniem słowa 2. i symbolu: bb
(0,c) c 4 c symbol c jest wyprowadzany na wyjście, do słownika jest dodawany ciąg jednoelementowy c
(1,a) aa 5 aa na wyjście wypisywane jest słowo a ze słownika (indeks 1), wypisywany jest także symbol a; do słownika dodawany jest nowy ciąg będący sklejeniem słowa 1. i symbolu: aa
(3,c) bbc 6 bbc na wyjście wypisywane jest słowo bb ze słownika (indeks 3), wypisywany jest także symbol c; do słownika dodawany jest nowy ciąg będący sklejeniem słowa 2. i symbolu: bbc
(6,a) bbca 7 bbca na wyjście wypisywane jest słowo bbc ze słownika (indeks 6), wypisywany jest także symbol a; do słownika dodawany jest nowy ciąg będący sklejeniem słowa 6. i symbolu: bbca
(5,c) aac 8 aac na wyjście wypisywane jest słowo aa ze słownika (indeks 5), wypisywany jest także symbol c; do słownika dodawany jest nowy ciąg będący sklejeniem słowa 5. i symbolu: aac

Przykładowy program[edytuj | edytuj kod]

Poniższy program napisany w języku Python koduje dane metodą LZ78 (LZ78_encode) a następnie dekoduje (LZ78_decode) i na końcu stwierdza, czy proces kodowania i dekodowania przebiegł prawidłowo, wyświetlając przy okazji podsumowanie.

Przykładowe wynik działania programu, gdy kompresji zostało poddane źródło artykułu Python:

$ python LZ78.py python-artykul.txt
Liczba par: 6295
Maks. liczba bitów potrzebna do zapisania kodu: 13
Maks. liczba bitów potrzebna do zapisania pary: 13 + 8 = 21
Rozmiar danych wejściowych: 23805 bajtów
Rozmiar danych skompresowanych: 16525 bajtów
Stopień kompresji: 30.58%

Uwaga: stopień kompresji zależy również od sposobu zapisu kodów – w tym programie do obliczeń rozmiaru danych skompresowanych i stopnia kompresji założono, że każdy kod zajmuje stałą liczbę bitów. W praktycznych aplikacjach rozwiązania mogą być inne.

# -*- coding: iso-8859-2 -*-

def LZ78_encode(data):
	D = {}
	n = 1
	c = ''
	result = []
	for s in data:
		if c + s not in D:
			if c == '':
				# specjalny przypadek: symbol 's'
				# nie występuje jeszcze w słowniku
				result.append( (0, s) )
				D[s] = n
			else:
				# ciąg 'c' jest w słowniku
				result.append( (D[c], s) )
				D[c + s] = n
			n = n + 1
			c = ''
		else:
			c = c + s

	return result


def LZ78_decode(data):
	D = {}
	n = 1

	result = []
	for i, s in data:
		if i == 0:
			result.append(s)
			D[n] = s
			n = n + 1
		else:
			result.append(D[i] + s)
			D[n] = D[i] + s
			n = n + 1

	return ''.join(result)

if __name__ == '__main__':
	import sys
	from math import log, ceil

	if len(sys.argv) < 2:
		print "Podaj nazwę pliku"
		sys.exit(1)

	data = open(sys.argv[1]).read()
	comp = LZ78_encode(data)
	decomp = LZ78_decode(comp)

	if data == decomp:
		k = len(comp)
		n = int(ceil(log(max(index for index, symbol in comp), 2.0)))

		l1 = len(data)
		l2 = (k*(n+8) + 7)/8

		print "Liczba par: %d" % k
		print "Maks. liczba bitów potrzebna do zapisania kodu: %d" % n
		print "Maks. liczba bitów potrzebna do zapisania pary: %d + %d = %d" % (n, 8, n+8)
		print "Rozmiar danych wejściowych: %d bajtów" % l1
		print "Rozmiar danych skompresowanych: %d bajtów" % l2
		print "Stopień kompresji: %.2f%%" % (100.0*(l1-l2)/l1)
		# print data
		# print decomp
	else:
		print "Wystąpił jakiś błąd!"

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Adam Drozdek: Wprowadzenie do kompresji danych. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. ISBN 83-204-2303-1.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]