Liga Muzułmańska w RP

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Liga Muzułmańska w RP
Ilustracja
Ośrodek Kultury Muzułmańskiej z meczetem w Warszawie na Ochocie (kwiecień 2015)
Klasyfikacja systematyczna wyznania
Islam
 └ Sunnizm

Liga Muzułmańska w Rzeczypospolitej Polskiejmuzułmański związek wyznaniowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszający muzułmanów, wśród których znajdują się rdzenni Polacy, osoby z polskim obywatelstwem oraz kartą stałego lub czasowego pobytu. Na terenie Polski działa od 14 kwietnia 2001[1].

Przewodniczącym Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP jest obecnie Youssef Chadid[2].

6 stycznia 2004 Liga Muzułmańska w RP została zarejestrowana w Departamencie Wyznań i Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz oficjalnie wpisana do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych w dziale A, pod numerem 158[3].

W 2006 związek wyznaniowy liczył 208 wyznawców, w 2007 około 1500, w 2010 około 3800, a w 2018 około 35 000. Związek posiada 7 imamów i 13 domów modlitwy[1].

Liga prowadzi cotygodniowe lekcje religii dla dzieci i młodzieży, w których uczą wykwalifikowani nauczyciele. Lekcje te są zarejestrowane w państwowych szkołach. W 2010 Liga posiadała 5 punktów nauczania religii, do których uczęszczało 165 uczniów. Prowadziła działalność charytatywną wśród uchodźców i powodzian, rozdając odzież, książki i udzielając wsparcia duchowego[1]. Liga Muzułmańska jest także zaangażowana w dialog międzywyznaniowy i kwestie pokojowego współistnienia różnych kultur, cywilizacji i ras[4].

Organizacja[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie ze statutem Ligi jej Przewodniczący, Rada Naczelna i Rada Nadzorcza są wybierani podczas Kongresu Ligi, który odbywa się co cztery lata i w którym biorą udział delegaci Ligi z różnych miast[4].

Liga Muzułmańska oficjalnie jest niezależna pod względem organizacyjnym i ideologicznym, czyli niepowiązana z żadną organizacją, państwem, ruchem religijnym ani ruchem politycznym, a jej statut został oficjalnie zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji[4].

Rada Imamów składa się z 7 imamów na czele z muftim Ligi Muzułmańskiej w RP. W organie tym zasiadają osoby legitymujące się wyższym wykształceniem w zakresie prawa i teologii islamu. Ich głównym zadaniem jest sprawowanie posługi religijnej dla społeczności muzułmańskiej w Polsce: prowadzenie wspólnych modlitw, wygłaszanie kazań piątkowych, udzielanie ślubów religijnych, wydawanie zaświadczeń w kwestii spraw religijnych itp.

Członkowie Rady współpracują przy opracowaniu oświadczeń i komunikatów m.in. dla społeczności muzułmańskiej i polskiej opinii publicznej. Rada przygotowuje i wydaje publikacje o tematyce religijnej. Od wielu lat imamowie Rady aktywnie uczestniczą w dialogu międzykulturowym i międzyreligijnym. Rada Imamów zajmuje się następującymi kwestiami[5]:

 1. Posługa dla muzułmanów, wspieranie praktykowania muzułmańskich obrzędów i wydawanie stosownych dokumentów.
 2. Organizacja wydarzeń religijnych oraz edukowanie i uświadamianie muzułmanów o umiarkowanym islamie.
 3. Wydawanie fatw i publikacji związanych z muzułmańskim prawodawstwem.
 4. Zajmowanie się projektem „Halal” i w ramach tego projektu wydawanie niezbędnych zaświadczeń i certyfikatów dla polskich firm i fabryk oraz dla osób powiązanych z tym projektem.

Oddziały[edytuj | edytuj kod]

Liga posiada 11 oddziałów[1] zlokalizowanych w różnych polskich miastach. Prowadzi swoją działalność w Centrach Muzułmańskich, a także w kilku salach modlitewnych na terenie Polski, które są nadzorowane przez dyrektorów i imamów.

Cele[edytuj | edytuj kod]

Do celów statutowych Ligi Muzułmańskiej w RP należą[6]:

 1. Edukowanie i pogłębianie wiedzy na temat religii muzułmańskiej i ułatwianie muzułmanom odprawiania obrzędów religijnych.
 2. Pokazywanie islamu jako religii tolerancji, pokoju, dialogu i religii, która odrzuca wszelkie przejawy ekstremizmu, przemocy i terroryzmu.
 3. Promowanie dialogu między religijnego i poszanowania każdej religii.
 4. Ochrona praw człowieka i zwalczanie wszelkiego rodzaju dyskryminacji religijnej i rasowej oraz nietolerancji religijnej.

Działalność[edytuj | edytuj kod]

Liga Muzułmańska działa w kilku obszarach: religijnym, kulturalnym i społecznym. Jej działalność obejmuje[6]:

 1. Organizację corocznego Letniego Zjazdu dla rodzin muzułmańskich i wszystkich muzułmanów w Polsce, w którym bierze udział ok. 500 osób.
 2. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą poprzez ich edukację, organizowanie im wycieczek, kursów i obozów.
 3. Skupienie uwagi na kobietach muzułmańskich poprzez organizowanie dla nich konferencji, kursów i seminariów naukowych.
 4. Organizowanie Dni Kultury Muzułmańskiej, Nocy Muzeów, Nocy Świątyń oraz wykładów, seminariów i wystaw.
 5. Tłumaczenie i publikowanie książek o islamie i jego kulturze.
 6. Zapewnienie niezbędnych posług muzułmanom za pośrednictwem Centrów Muzułmańskich i sali modlitewnych.
 7. Współpracę z wieloma instytucjami społecznymi i religijnymi zajmującymi się prawami człowieka i dialogiem międzywyznaniowym oraz promowaniem tolerancji i obroną wolności wyznania poprzez organizację debat, paneli dyskusyjnych, konferencji i seminariów.
 8. Wydawanie rocznego kalendarza trzech religii abrahamowych (judaizmu, chrześcijaństwa i islamu) we współpracy z przedstawicielami tych religii i władzami lokalnymi.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g Paweł Ciecieląg (red.), Wyznania religijne w Polsce 2015–2018 [PDF], Anna Bieńkuńska i inni, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 28 lutego 2020.
 2. Liga Muzułmańska w RP, Władze [dostęp 2020-03-18] [zarchiwizowane z adresu 2020-03-18].
 3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych [dostęp 2020-03-17].
 4. a b c Liga Muzułmańska w RP, Ulotka informacyjna Ligi Muzułmańskiej w RP, Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie, 1 lutego 2018.
 5. Liga Muzułmańska w RP, Rada Imamów [dostęp 2020-03-17].
 6. a b Liga Muzułmańska w RP, O nas [dostęp 2020-03-17] [zarchiwizowane z adresu 2020-03-18].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]