Przejdź do zawartości

Lista jednostek samorządowych w Quebecu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Quebec podzielony jest na

 • 17 regionów administracyjnych (fr. région administrative), podzielonych z kolei na:
  • 86 regionalnych gmin hrabstwa (fr. municipalité régionale de comté, MRC);
  • 14 miast (fr. ville) na prawach MRC;
  • 87 jednostek spoza MRC (hors MRC), poziomu gminnego lub niższego, niewchodzących w skład żadnego MRC, ale nieposiadających samodzielnych uprawnień MRC;
  • 1 administrację regionalną dalekiej Północy.

Regiony administracyjne[edytuj | edytuj kod]

17 regionów administracyjnych Quebecu. Oznaczenia numeracji w tekście

Regiony turystyczne[edytuj | edytuj kod]

Oprócz podziału na regiony administracyjne, w Quebecu obowiązuje też podział na regiony turystyczne, w liczbie 22.

Regionalne gminy hrabstwa (MRC)[edytuj | edytuj kod]

Zarząd regionalny hrabstwa obejmuje pewną liczbę jednostek szczebla podstawowego, czyli gmin (municipalité) lub jednostek równorzędnych: miast (ville), wiosek (village), kantonów zjednoczonych (canton uni), kantonów (canton) i parafii (paroisse). Nazwy inne niż "gmina" stopniowo zanikają.

Miasta na prawach MRC[edytuj | edytuj kod]

Miasta na prawach MRC są jednostkami administracyjnymi samodzielnymi.

Jednostki poza MRC[edytuj | edytuj kod]

 • 7 gmin (fr. municipalité),
 • 1 parafia (fr. paroisse),
 • 14 wiosek polarnych (fr. village nordique);
 • 60 gmin autochtonów (municipalité autochtone), z czego
  • 30 rezerwatów indiańskich (fr. réserve indienne),
  • 1 wioska Naskapi (fr. village naskapi),
  • 1 ziemia zarezerwowana dla Naskapich (fr. terre réservée naskapi),
  • 12 ziem zarezerwowanych dla Inuitów (Eskimosów) (fr. terre réservée inuit),
  • 8 wiosek Kri (fr. village cri),
  • 8 ziem zarezerwowanych dla Krich (fr. terres réservées cri);

oraz

 • 5 terytoriów niezorganizowanych (fr. territoire non-organisé).

Dawne hrabstwa[edytuj | edytuj kod]

Hrabstwa (fr. comté, ang. county) w liczbie 79, zostały rozwiązane w Quebecu w r. 1979, i zastąpione przez regionalne gminy hrabstwa MRC (fr. municipalité régionale de comté), które jednak nie do końca pokrywają się z byłymi hrabstwami; dziś mówi się o dawnych hrabstwach (fr. ancien comté).