Mer (urzędnik)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Mer (fr. maire) – we Francji wybieralny przewodniczący rady miejskiej lub rady municypalnej gminy. Jest on jednocześnie przedstawicielem (reprezentantem) władzy państwowej w najmniejszych jednostkach podziału administracyjnego Francji[1] – wykonuje zadania administracji publicznej oraz stoi na czele organów tejże administracji.

Mer jest odpowiednikiem polskiego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Oprócz Francji, są też inne kraje, w których słowo „mer” (lub podobnie brzmiące słowo) oznacza analog burmistrza: m.in. w Rosji, Rumunii, Kanadzie, Ukrainie i Białorusi. W niektórych krajach to słowo występuje jako oficjalna nazwa tego urzędu, a w niektórych tylko jako nazwa potoczna.

Z prawnego punktu widzenia kompetencje mera we Francji można podzielić na cztery grupy:

 • przygotowywanie i wykonywanie uchwał rady oraz przewodniczenie jej obradom
 • wykonywanie określonych kompetencji rady na podstawie udzielonej przez nią delegacji
 • kompetencje własne, w tym m.in.:
  • władztwo personalne, tj. zatrudnianie i kierowanie personelem administracyjnym
  • władztwo policyjne, polegające na zapewnieniu gminie spokoju i bezpieczeństwa publicznego
 • wykonywanie funkcji zleconych przez administracje rządową w charakterze przedstawiciela państwa:
  • sprawy stanu cywilnego
  • przeprowadzanie wyborów
  • legalizacja podpisów
  • pobór do wojska
  • prowadzenie urzędu śledczego.

Mer i jego zastępcy (może być ich 1-12 zależnie od wielkości gminy) są wybierani przez radę gminną w głosowaniu tajnym na pierwszym posiedzeniu rady. Ich mandat trwa 6 lat, a rada nie może ich zdymisjonować przed upływem tego okresu. W praktyce kandydaturę na stanowisko mera zgłasza partia lub ugrupowanie, które wygrało wybory samorządowe.

Kadencja mera i jego zastępców może być skrócona z powodu złożenia przez niego dymisji na ręce prefekta departamentu lub utraty biernego prawa wyborczego. Z uzasadnionych przyczyn mer może być również odwołany dekretem rządu na wniosek ministra spraw wewnętrznych. Mer i jego zastępcy posiadają immunitet.

Aparatem pomocniczym mera jest urząd. W jego skład wchodzą pracownicy w liczbie od kilku w małych gminach wiejskich do kilkuset w dużych gminach miejskich. W skład urzędu wchodzą również tzw. urzędnicy pomocniczy, którzy kierują określonymi grupami zagadnień na zasadzie decernatu. Każdorazowo upoważnienia do działania wraz z określeniem zakresu kompetencji udziela urzędnikom pomocniczy mer. Wszyscy urzędnicy gminni są podporządkowani służbowo merowi.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. mer, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2022-02-27].