Model podatność-stres

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Model podatność–stres to podejście do problemu wyjaśniania genezy różnic indywidualnych, i szczególnie zaburzeń czy chorób (np. w psychologii i w medycynie) kładące nacisk na rolę interakcji pomiędzy wewnętrznymi predyspozycjami a wpływem czynników zewnętrznych. Odróżnia się od prostszych perspektyw obecnych w debatach nature versus nurture („natura czy wychowanie”), które opisują te procesy jako samodzielny efekt czynników zewnętrznych (np. toksyn czy bakterii chorobotwórczych) lub wewnętrznych (np. posiadania genów warunkujących rozwój schizofrenii)[1][2][3].

Podatność (inaczej diateza lub predyspozycja) to indywidualna wrażliwość na stresory, takie jak infekcje, zdarzenia i warunki życiowe, które są jedynie czynnikami ryzyka rozwoju zaburzeń. Konkretne choroby mają być związane ze specyficznymi podatnościami i stresorami – badania teorii opisujących takie zależności prowadzone są na przykład w psychologii klinicznej i psychiatrii w odniesieniu do zaburzeń nastroju, schizofrenii czy zaburzeń lękowych.

Zarówno podatności, jak i stresory mogą być w tym modelu rozumiane szeroko, na przykład jako czynniki genetyczne, psychologiczne, biologiczne, sytuacyjne lub środowiskowe. Ujęcie to pozwala na rozważanie, w jaki sposób jednostki zachowują zdrowie pomimo hipotetycznej dziedzicznej podatności, lub dlaczego mało podatne na zaburzenie osoby ulegają mu w silnie niesprzyjających warunkach. W modelach specyficznych problemów proponowane jest także wyróżnienie krytycznego progu przeciążenia stresem, związany z nim przejściowy okres krytyczny, czy okresy krytyczne związane z normatywną zmianą życiową (np. dojrzewaniem płciowym, przeprowadzką, utratą pracy lub przejściem na emeryturę), których indywidualny przebieg ma być kluczowy dla zapobieżenia lub rozwoju zaburzeń.

Użycie pojęcia podatność (diateza) w medycynie i psychiatrii sięga co najmniej XIX wieku; jednakże pierwsze pełne sformułowania modelu podatność–stres pojawiły się ok. 1960, na przykład przy opisie mechanizmu schizofrenii przez Paula Meehla. Próbował on wiązać podatności genetyczne z wpływem „schizogennej matki” w roli stresora (ta wpływowa teoria została później zdyskredytowana[4][5]).

Podejście to leży także u podstaw szerszych modeli psychologii zdrowia, takich jak koncepcja salutogenezy Antonovsky'ego, opisujących zdrowie jako dynamiczną równowagę różnorodnych zasobów odpornościowych lub ochronnych i stresorów, a zaburzenia jako proces przeciążenia lub zakłócenia tej równowagi. Osoby rozwijające tego rodzaju teorie zwracają uwagę na znaczenie promocji zdrowia i adaptacyjnych metod radzenia sobie w profilaktyce zaburzeń[6]. W modelu podatności dyferencjalnej Belsky'ego podkreśla się dodatkowo indywidualną plastyczność, która relatywizuje sens słowa „stresor” – to, co dla jednego człowieka jest stresorem, dla drugiego może być bodźcem wartościowanym pozytywnie (np. pobudzającym do działania i twórczości)[7].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. David H. Barlow, V. Mark Durand, Abnormal Psychology: An Integrative Approach, Cengage Learning, 19 grudnia 2012, ISBN 1-111-34362-4 [dostęp 2018-05-01] (ang.).
  2. Benjamin L. Hankin, John R.Z. Abela, Development of Psychopathology: A Vulnerability-Stress Perspective, SAGE Publications, 23 marca 2005, ISBN 978-1-4129-0490-2 [dostęp 2018-05-01] (ang.).
  3. Marvin Zuckerman, Diathesis-stress models., Washington: American Psychological Association, s. 3–23, DOI10.1037/10316-001, ISBN 1-55798-566-9 [dostęp 2018-04-30] (ang.).
  4. Mark F. Lenzenweger, Schizotaxia, schizotypy, and schizophrenia: Paul E. Meehl's blueprint for the experimental psychopathology and genetics of schizophrenia, „Journal of Abnormal Psychology”, 115 (2), 2006, s. 195–200, DOI10.1037/0021-843X.115.2.195, ISSN 0021-843X, PMID16737381 [dostęp 2018-05-01].
  5. J. Neill, Whatever became of the schizophrenogenic mother?, „American Journal of Psychotherapy”, 44 (4), 1990, s. 499–505, ISSN 0002-9564, PMID2285075 [dostęp 2018-05-01].
  6. Helena Sęk, Psychologia kliniczna. T. 1, wyd. 1, dodr. 6, podrozdział 3.1 i 3.2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, ISBN 978-83-01-17297-8, OCLC 829764050.
  7. Jay Belsky, Michael Pluess, Beyond diathesis stress: differential susceptibility to environmental influences, „Psychological Bulletin”, 135 (6), 2009, s. 885–908, DOI10.1037/a0017376, ISSN 1939-1455, PMID19883141 [dostęp 2018-05-01].