Przejdź do zawartości

Naturalny reaktor jądrowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Rozmieszczenie naturalnych reaktorów jądrowych w skałach w pobliżu miejscowości Oklo w południowo-wschodnim Gabonie
1. Strefy reaktora jądrowego
2. Piaskowiec
3. Warstwa rudy uranu
4. Granit

Naturalny reaktor jądrowy – złoże rud uranowych, w którym w sposób naturalny doszło do łańcuchowej reakcji jądrowej. Znane są dwa złoża uranu, w których potwierdzono istnienie naturalnych reaktorów jądrowych: w Oklo i Bangombé w Gabonie. Wykryto w nich wiele stref będących w przeszłości miejscem łańcuchowych reakcji jądrowych. Pierwsze naturalne reaktory zostały odkryte przez naukowców z Francuskiej Komisji Energii Atomowej (CEA) w 1972 roku w złożach uranu w pobliżu Oklo. Możliwość istnienia oraz warunki powstania naturalnych reaktorów zostały przewidziane przez Paula Kazuo Kuroda już w roku 1956. Analiza stężeń izotopów promieniotwórczych wskazuje, że reakcje jądrowe zachodzące w złożach uranu przebiegały w podobny sposób jak w reaktorach zbudowanych przez człowieka.

Większość nielotnych produktów rozszczepienia pozostało w pobliżu miejsca reakcji przez kolejne 2 mld lat[1]. Badania nad rozprzestrzenianiem promieniotwórczych izotopów wokół naturalnych reaktorów jądrowych pozwalają na analizę potencjalnych, negatywnych skutków składowania radioaktywnych odpadów z elektrowni jądrowych oraz określenie warunków, w jakich nie dochodzi do rozprzestrzeniania izotopów promieniotwórczych.

Geneza[edytuj | edytuj kod]

Powstanie naturalnych reaktorów jądrowych było możliwe dzięki wykształceniu, w wyniku ewolucji, organizmów eukariotycznych. Organizmy te przeprowadzały fotosyntezę tlenową obniżając jednocześnie stężenie CO2 w atmosferze ziemskiej. Wzrost stężenia tlenu prowadził do powstawania związków uranu z większą ilością tlenu. Takie związki są dobrze rozpuszczalne w wodzie, dzięki czemu mógł zachodzić proces powstawania bogatych w uran osadów. Ciężkie cząsteczki związków uranu dość szybko osadzały się na dnie wolno płynącej pradawnej rzeki. Osady denne zostały wzbogacone do zawartości uranu 0,5% i z czasem pokryte warstwą 4 km piasku. Wysokie ciśnienie (100 MPa) doprowadziło do powstawania szczelin, do których wody podziemne przenosiły związki uranu. W szczelinach skał ruda uranu została wzbogacona do 20–60%. Było to wystarczające stężenie, do rozpoczęcia łańcuchowej reakcji jądrowej.

Działanie reaktorów Oklo[edytuj | edytuj kod]

„Zjawisko Oklo” zostało odkryte w 1972 roku przez laboratorium w zakładzie wzbogacania uranu Pierrelatte we Francji. Rutynowe analizy próbki naturalnego uranu wykazały niewielki, ale nienormalny niedobór uranu 235 (235U). Normalna zawartość235U wynosi 0,7202%, podczas gdy próbka ta zawierała tylko 0,7171%. Różnica ta musiała być wyjaśniona, więc CEA rozpoczęła badanie próbek ze wszystkich kopalń obsługiwanych we Francji, Gabonie i Nigrze przez CEA na wszystkich etapach przetwarzania rudy i oczyszczania uranu.

W przypadku analiz zawartości uranu i 235U, dział produkcji CEA polega na laboratorium analitycznym w zakładzie Pierrelatte oraz na centralnym laboratorium analitycznym i kontrolnym CEA w ośrodku Cadarache CEA, kierowanym przez Michèle Neuilly, gdzie Jean François Dozol jest odpowiedzialny za analizy spektrometrii masowej[2].

Analizy przeprowadzone w Pierrelatte i Cadarache wykazały, że uraniany magnezu z Gabonu miały zawsze deficyt 235U. 7 lipca 1972 r. naukowcy z CEA Cadarache odkryli anomalię w rudzie uranu z Oklo w Gabonie. Zawartość 235U była znacznie mniejsza zwykle obserwowana. Analizy izotopowe zidentyfikowały źródło zubożenia 235U, pochodził on z rudy Oklo wydobywanej przez COMUF. Następnie przeprowadzono systematyczne analizy w laboratoriach Cadarache i Pierrelatte (pomiary zawartości uranu, pomiary składu izotopowego). Na próbkach z Oklo analitycy Cadarache stwierdzili niedobór 235U w uranianie magnezytu z zakładu Mounana (235U = 0,625%) i jeszcze większy niedobór w uranianie magnezytu (Oklo M) (235U = 0,440%): rudy Oklo 310 i 311 mają zawartość uranu odpowiednio 12% i 46% oraz zawartość 235U 0,592% i 0,625%[3].

W tym kontekście J. F. Dozol podjął inicjatywę analizy próbek uranianu magnezu i rudy z Oklo na spektrometrze mas ze źródłem iskrowym AEI MS 702 (SMSE).

Zaletą SMSE jest jego zdolność do wytwarzania znacznych ilości jonów ze wszystkich pierwiastków obecnych w elektrodach. Elektrody, między którymi generowana jest iskra, muszą być przewodzące (aby to osiągnąć, próbki Oklo zostały zmieszane ze srebrem o wysokiej czystości). Wszystkie izotopy w próbce, od litu do uranu, są nanoszone na płytkę fotograficzną (patrz zdjęcie płytki poniżej). Badając płytkę, J.F. Dozol zauważył w szczególności dla rudy Oklo 311 o bardzo wysokiej zawartości uranu: pierwiastki obecne w znacznych ilościach w okolicach mas 85-105 i 130-150, które odpowiadają dwóm wypukłościom w wydajności rozszczepienia 235U;

Płytka fotograficzna uzyskana dla próbki OKLO 311 w wyniku analizy iskrowej spektrometrii masowej, ujawniająca wszystkie izotopy obecne w próbce.
Płytka fotograficzna uzyskana dla próbki OKLO 311 w wyniku analizy iskrowej spektrometrii masowej, ujawniająca wszystkie izotopy obecne w próbce.

ostatnie lantanowce (od holmu do lutetu) nie są wykrywane (powyżej masy 166). W naturze występują wszystkie 14 lantanowców; w paliwie jądrowym, po przejściu reakcji rozszczepienia, izotopy ostatnich lantanowców nie są wykrywane[4].

Następnym krokiem była analiza izotopowa niektórych pierwiastków na spektrometrze masowym termionizacji po chemicznym oddzieleniu neodymu i samaru. Z pierwszych analiz uranianu Oklo M i rudy Oklo 311 wynika, że skład izotopowy neodymu i samaru jest znacznie bliższy temu, który można znaleźć w zużytym paliwie jądrowym niż w naturalnym pierwiastku. Wykrycie izotopów 142Nd i 144Sm, które nie powstały w wyniku rozszczepienia, wskazuje, że pierwiastki te są również obecne w stanie naturalnym, od którego można odjąć ich wkład.

Wyniki te zostały przekazane Jean Claude Nimal, naukowcowi zajmującemu się neutronami w CEA Saclay, który oszacował strumień neutronów otrzymany przez analizowaną próbkę na podstawie deficytu 235U. Umożliwiło to oszacowanie wychwytu neutronów przez izotopy 143Nd i 145Nd, co doprowadziło do powstania odpowiednio 144Nd i 146Nd. Ten nadmiar należy odjąć, aby uzyskać wydajność rozszczepienia 235U. Można zauważyć (patrz tabela poniżej), że istnieje zgodność między wydajnością rozszczepienia (M) a wynikami skorygowanymi (C) dla obecności naturalnego neodymu i wyc.[5]

Izotopy neodymu 143 144 145 146 148 150
C/M 0,99 1,00 1,00 1,01 0,98 1,06

Jak działają reaktory[edytuj | edytuj kod]

Naturalny reaktor jądrowy powstaje, gdy złoże rudy bogatej w uran zostanie zalane wodą: wodór zawarty w wodzie działa wówczas jako moderator neutronów, przekształcając promieniowanie „szybkich neutronów” w „wolne neutrony”, a tym samym zwiększając prawdopodobieństwo ich pochłonięcia przez atomy 235U i dając początek rozszczepieniu (zwiększona reaktywność). W ten sposób rozpoczyna się łańcuchowa reakcja rozszczepienia jądrowego. Gdy reakcja nasila się, zwiększając temperaturę, woda paruje i ucieka, spowalniając reakcję (więcej szybkich neutronów i mniej wolnych), zapobiegając wyczerpaniu się pary w reaktorze. Gdy temperatura spadnie, woda wraca do reaktora, a reakcja ponownie wzrasta, i tak dalej.

W Oklo reakcja trwała przez kilkaset tysięcy lat (między 150 000 a 850 000 lat)[6]. Rozszczepienie uranu wytwarza pięć izotopów ksenonu, które pomimo ich lotnego charakteru zostały znalezione w pozostałościach reaktorów, na różnych poziomach stężenia; sugeruje to, że tempo reakcji było cykliczne (patrz wyjaśnienie powyżej). W oparciu o stężenia, okres ten wynosiłby około dwóch i pół godziny.

Szacuje się, że te naturalne reaktory zużywały około sześciu ton 235U i działały z mocą około 100 kW, wytwarzając strefy rozgrzane do kilkuset °C.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. F. Gauthier-Lafaye, Holliger, P.; Blanc, P.-L. Natural fission reactors in the Franceville Basin, Gabon: a review of the conditions and results of a „critical event” in a geologic system. „Geochimica et Cosmochimica Acta”. 60 (25), s. 4831–4852, 1996. DOI: 10.1016/S0016-7037(96)00245-1. Bibcode1996GeCoA..60.4831G. (ang.). 
  2. Roger Naudet, Le phénoméne d’Oklo, Agence internationale de l’énergie atomique.
  3. Jean François Dozol, Isotopic analysis of the rare earths contained in the Oklo ores, 1975.
  4. Jean François Dozol, From routine sample measurements in CEA to the Oklo phenomenon, „Radiation Protection Dosimetry”, 199 (18), 2 listopada 2023, s. 2258–2261, ISSN 0144-8420, ISSN 1742-3406.
  5. Jean Claude Nimal, Historical simulations of Oklo cores., 2023.
  6. Lena Zetterstroem, Geology of Oklo, „A review and critical evaluation of literature”, 32, Oklo: INIS, październik 2000, s. 37, ISSN 1404-0344.