netstat

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Netstat – jeden z najbardziej wszechstronnych i rozbudowanych programów narzędziowych odnoszących się do połączeń sieciowych.

Polecenie netstat dostępne jest z linii poleceń w systemie Unix i zbliżonych oraz w systemach opartych na Windows. Służy do wyświetlania aktywnych połączeń sieciowych TCP a także: portów, na których komputer nasłuchuje, tabeli trasowania protokołu IP, statystyki sieci Ethernet, statystyki protokołu IPv4 (dla protokołów IP, ICMP, TCP i UDP), statystyki protokołu IPv6 (dla protokołów IPv6, ICMPv6, TCP przez IPv6 i UDP przez IPv6) oraz połączeń NAT i komunikatów netlinkowych. Polecenie netstat użyte bez parametrów powoduje wyświetlenie aktywnych połączeń protokołu TCP.

Składnia

netstat [-a ] [-b ] [-e ] [-n ] [-o ] [-p protokół] [-r ] [-s ] [interwał]

Parametry

-a – służy do wyświetlania wszystkich aktywnych połączeń protokołu TCP, a także portów protokołu TCP i UDP, na których komputer nasłuchuje.

-b – (Windows XP z SP2) służy do wyświetlania wszystkich aktywnych połączeń protokołu TCP, a także nazw programów używających portów protokołu TCP i UDP, na których komputer nasłuchuje.

-e – wyświetla statystykę sieci Ethernet, czyli liczbę wysłanych oraz odebranych bajtów i pakietów. Można go łączyć z parametrem -s.

-f – wyświetla w pełni kwalifikowane nazwy domen (FQDN).

-n – służy do wyświetlania aktywnych połączeń protokołu TCP. Adresy i numery portów są wyrażane numerycznie i nie zostaną zmienione na nazwy.

-o – służy do wyświetlania aktywnych połączeń protokołu TCP, a także dołącza identyfikatory procesów (PID) poszczególnych połączeń, dzięki czemu można sprawdzić informacje o właścicielach portów dla każdego połączenia. Może być łączony z parametrami -a,-n i -p.

-p protokół – ukazuje połączenia protokołu. W tym przypadku parametr protokół może przyjmować wartości: udp, tcpv6, tcp lub udpv6. Gdy parametr -p zostanie użyty jednocześnie z parametrem -s, aby wyświetlić statystyki poszczególnych protokołów, parametr ten może przyjąć wartości: tcp, udp, icmp, udpv6, ip, tcpv6, icmpv6 lub ipv6.

-r – służy do wyświetlania zawartości tabeli trasowania protokołu IP. Parametr jest odpowiednikiem polecenia route print.

-s – służy do wyświetlania oddzielnych statystyk dla poszczególnych protokołów.

-t – wyświetla bieżący stan obciążenia połączenia.

interwał – umożliwia powtarzające się wyświetlenie wybranych informacji w odstępie określonej liczby sekund. Naciśnięcie klawisza CTRL+C spowoduje zatrzymanie wyświetlania informacji. Jeżeli parametr ten nie został użyty, polecenie netstat wyświetli wybrane informacje tylko raz.

System Windows[edytuj | edytuj kod]

Przykład uruchomienia w systemie Windows:

C:\> netstat
Aktywne połączenia

 Protokół  Adres lokalny     Obcy adres                  Stan
 TCP    KOMPUTER:1130     m1.gadugadu.pl:https             USTANOWIONO
 TCP    KOMPUTER:1220     server11.oingo.com:4242           USTANOWIONO
 TCP    KOMPUTER:1839     nf-in-f147.google.com:http          CZAS_OCZEKIWANIA
 TCP    KOMPUTER:1850     grjcn1j.dhcp-ripwave.irishbroadband.ie:4662 USTANOWIONO
 TCP    KOMPUTER:1890     lan31-1-82-66-82-210.fbx.proxad.net:4662   CZAS_OCZEKIWANIA
 TCP    KOMPUTER:1892     82.194.36.124:4662              ZAMYKANIE
 TCP    KOMPUTER:1035     localhost:31416               USTANOWIONO

System Linux[edytuj | edytuj kod]

Przykład uruchomienia w systemie Linux:

user@host:~$ netstat -aepvt
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    User    Inode   PID/Program name
tcp    0   0 *:nfs          *:*           LISTEN   root    14729   –
tcp    0   0 *:filenet-nch      *:*           LISTEN   root    14764   –
tcp    0   0 *:mysql         *:*           LISTEN   root    15106   –
tcp    0   0 *:sunrpc        *:*           LISTEN   root    14179   –
tcp    0   0 *:ipp          *:*           LISTEN   root    17725   –
tcp    0   0 *:924          *:*           LISTEN   root    15024   –
tcp    0   0 *:apcupsd        *:*           LISTEN   root    17633   –