Organiczny cykl Rankine’a

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Organiczny cykl Rankine'a (ORC z ang. Organic rankine cycle) – obieg termodynamiczny, w którym zachodzi, tak jak w obiegu Rankine’a, parowanie i skraplanie czynnika roboczego, ale nie jest nim woda, a związek organiczny o niskiej temperaturze wrzenia. Czynnik taki pozwala na konstrukcję silnika cieplnego pozyskującego ciepło ze źródeł o niższej temperaturze, takich jak: spalanie biomasy o niskiej kaloryczności, ciepła odpadowego procesów przemysłowych, energii geotermalnej, kolektorów słonecznych i innych. Niskotemperaturowe ciepło może być przekształcone w pracę użyteczną, a ta z kolei w energię elektryczną. Pierwszy prototyp został zaprojektowany i opublikowany w 1961 roku przez Harry Zvi Tabor i Lucien Bronicki.

Układ ORC

Zasada działania ORC[edytuj | edytuj kod]

Zasada działania obiegu ORC jest taka sama jak dla tradycyjnego obiegu Rankine'a. Czynnik roboczy jest pompowany do wytwornicy pary, gdzie zostaje podgrzany i odparowuje, następnie zachodzi jego ekspansja w turbinie. Para z turbiny, zostaje przekierowana do skraplacza, gdzie zostaje skondensowana do fazy ciekłej.

Obieg ORC w układzie Temperatura-Entropia

W idealnym cyklu Rankine'a proces ekspansji pary na turbinie jest izentropowy, natomiast procesy kondensacji i odparowywania czynnika są izobaryczne.

Niestety cykl rzeczywisty jest cyklem nieodwracalnym (występują straty energii), a więc sprawność całego obiegu ulega zmniejszeniu. Głównymi źródłami tych strat są:[1]

 • podczas ekspansji pary na turbinie – tylko część energii zużywana jest na pracę użyteczną, a reszta w postaci ciepła jest tracona. Sprawność turbiny określa się porównując przemianę rzeczywistą, z przemianą izentropową.
 • w skraplaczu – jest to źródło największych strat energii w całym obiegu, ponieważ ciepło jest odbierane od czynnika, by ten mógł powrócić do fazy ciekłej.

Zwiększenie sprawności obiegu ORC[edytuj | edytuj kod]

Podobnie jak dla tradycyjnego obiegu Rankine'a, stosuje się:

 • regenerację ciepła – część pary zostaje upuszczona z turbiny i jej zadaniem jest wstępne podgrzanie wody skondensowanej ze skraplacza.
 • międzystopniowy przegrzew pary – para opuszczająca turbinę numer 1 zostaje zawrócona do komory spalania (wymiennika ciepła), a następnie zostaje skierowana do turbiny nr 2. Dalsza część obiegu nie ulega zmianie.

Niekonwencjonalne źródła ciepła dla technologii ORC[edytuj | edytuj kod]

W obiegu ORC można wykorzystać wiele źródeł ciepła, a najważniejsze z nich przedstawiono poniżej[2].

Odzysk ciepła odpadowego[edytuj | edytuj kod]

Odzysk ciepła odpadowego jest jednym z najważniejszych obszarów rozwoju dla technologii ORC. Może być ona wykorzystywana w kogeneracji np. w elektrociepłowniach/elektrowniach (rola skraplacza), w procesach rolniczych, przemysłowych (gorące spaliny z pieców, odzysk ciepła spalin w pojazdach spalinowych).

Wykorzystanie biomasy do spalania[edytuj | edytuj kod]

Biomasa jest surowcem dostępnym na całym świecie i może być stosowana do wytwarzania elektryczności w małych elektrowniach. Wysokie koszty inwestycyjne, związane z uruchomieniem bloku (tradycyjny obieg CR) na biomasę, dla ORC zostały zmniejszone ze względu na niższe ciśnienie czynnika w tym obiegu. Oprócz tego w przeciwieństwie do tradycyjnego czynnika (wody), nie powoduje korozji maszyn, dzięki czemu elementy turbiny i zaworów rurowych nie ulegają rdzewieniu.

Źródła geotermalne[edytuj | edytuj kod]

Temperatura źródeł geotermalnych waha się w granicach od 50 °C do 400 °C. Technologia ORC jest więc idealnie przystosowana do tego typu rozwiązań. Jednakże dla temperatury mniejszej niż 100 °C sprawność obiegu jest bardzo mała, a co za tym idzie nieopłacalne jest wykorzystywanie takich źródeł. W 2019 roku zastosowanie tej technologii rozważała Geotermia Podhalańska[3].

Elektrownie słoneczne[edytuj | edytuj kod]

Kolejnym źródłem ciepła, jakie można wykorzystać są kolektory słoneczne koncentryczne. Obecnie elektrownie te oparte są na tradycyjnym obiegu parowym. W przypadku zastosowania ORC, można zastosować mniejsze pojemności układu, jak również potrzeba niższej temperatury z kolektora. Dzięki temu koszty budowy takiej elektrowni stają się niższe, a długość pracy w ciągu roku się wydłuża[4].

Ciecz robocza[edytuj | edytuj kod]

Wybór odpowiedniej cieczy roboczej jest niezwykle ważny dla pracy w niskotemperaturowym cyklu Rankine'a. Ze względu na niską temperaturę, brak skuteczności wymiany ciepła jest bardzo szkodliwy dla całego procesu. Ten negatywny wpływ silnie zależy od charakterystyki danej cieczy oraz od warunków w jakich pracuje.

W celu odzyskania ciepła, ciecz robocza ma niższą temperaturę wrzenia niż w przypadku powszechnie używanej wody. Najczęściej używane są substancje chłodzące stosowane np. w pompach ciepła lub węglowodory.

Optymalne właściwości płynu roboczego:

 • Izentropowa krzywa nasycenia pary. Zastosowanie cyklu ORC skupia się na odzyskiwaniu niskotemperaturowego ciepła, dlatego podejście identyczne jak dla tradycyjnego układu Rankine'a jest nieefektywne. Korzystne są małe przegrzewy na wyjściu z parownika.
 • Niska temperatura zamarzania, wysoka stabilność temperaturowa. W przeciwieństwie do wody, ciecze organiczne w wysokich temperaturach ulegają rozkładowi lub zmieniają właściwości fizyczne. Wynika z tego, że maksymalna temperatura źródła ciepła jest ograniczona stabilnością chemiczną zastosowanej cieczy roboczej. Natomiast temperatura krzepnięcia powinna niższa od najniższej temperatury w cyklu.
 • Wysokie ciepło parowania i gęstość. Płyn o wysokim cieple parowania i gęstości jest w stanie zaabsorbować więcej energii ze źródła. Dzięki temu zmniejsza się prędkość przepływu, wielkość całego układu oraz zapotrzebowanie pomp na energię elektryczną.
 • Niewielki wpływ na środowisko. Ciecz robocza powinna się charakteryzować małą zdolnością do niszczenia warstwy ozonowej oraz małym wpływem na globalne ocieplenie.
 • Bezpieczeństwo. Powinien nie powodować korozji, być niepalny oraz nietoksyczny. Klasyfikacja bezpieczeństwa ASHRAE czynników chłodniczych może być stosowana jako wskaźnik poziomu niebezpieczeństwa dla danej cieczy roboczej.
 • Dobra dostępność, niski koszt.

Przykłady cieczy roboczych[edytuj | edytuj kod]

Medium Masa molowa Punkt krytyczny Temperatura

wrzenia(1atm)

Ciepło

parowania (1atm)

Entalpia na

krzywej nasycenia

Wpływ na

środowisko i inne

Amoniak (NH3) 17 405,3 K 11,33 MPa 239,7 K 1347 kJ/kg ujemny 750 K
Etanol (C2H5OH) 46,07 516,25 K 6,38 MPa 351,15 K 845 kJ/kg ujemny
Woda 18 647,0 K 22,06 MPa 373,0 K 2256 kJ/kg ujemny .
n-Butan C4H10 58,1 425,2 K 3,80 MPa 272,6 K 383,8 kJ/kg . .
n-Pentan C5H12 72,2 469,8 K 3,37 MPa 309,2 K 357,2 kJ/kg . .
C6H6 (Benzol) 78,14 562,2 K 4,90 MPa 353,0 K 438,7 kJ/kg dodatni 600 K
C7H8 (Toluol) 92,1 591,8 K 4,10 MPa 383,6 K 362,5 kJ/kg dodatni .
R134a (HFC-134a) 102 374,2 K 4,06 MPa 248,0 K 215,5 kJ/kg izentropa 450 K
C8H10 106,1 616,2 K 3,50 MPa 411,0 K 339,9 kJ/kg dodatni .
R12 121 385,0 K 4,13 MPa 243,2 K 166,1 kJ/kg izentropa 450 K
HFC-245fa 134,1 430,7 K 3,64 MPa 288,4 K 208,5 kJ/kg . 520 K
HFC-245ca 134,1 451,6 K 3,86 MPa 298,2 K 217,8 kJ/kg . .
R11 (CFC-11) 137 471,0 K 4,41 MPa 296,2 K 178,8 kJ/kg izentropa 420 K
HFE-245fa 150 444,0 K 3,73 MPa . . . .
HFC-236fa 152 403,8 k 3,18 MPa 272,0 K 168,8 kJ/kg . .
R123 152,9 456,9 K 3,70 MPa 301,0 K 171,5 kJ/kg dodatni .
CFC-114 170,9 418,9 K 3,26 MPa 276,7 K 136,2 kJ/kg . .
R113 187 487,3 K 3,41 MPa 320,4 K 143,9 kJ/kg dodatni 450 K
n-Perfluorpentan C5F12 288 420,6 K 2,05 MPa 302,4 K 87,8 kJ/kg . .

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Sustainable energy conversion through the use of Organic Rankine Cycles for waste heat recovery and solar applications [online] [dostęp 2023-12-11].
 2. ORC - Modules orc : fabricants, applications Biomasse, Récupération Chaleur [online] [dostęp 2023-12-11] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-11] (fr.).
 3. Geotermia na razie przegrywa ze smogiem [online], WysokieNapiecie.pl, 17 stycznia 2019 [dostęp 2020-11-05] (pol.).
 4. STG - Technology - How It Works [online] [dostęp 2023-12-11] [zarchiwizowane z adresu 2013-03-03].