Przejdź do zawartości

Oznakowanie śródlądowych dróg wodnych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Oznakowanie śródlądowych dróg wodnych służy do regulacji ruchu statków wodnych poruszających się po wodach śródlądowych.

Podział[edytuj | edytuj kod]

Znaki żeglugowe dzielą się na kilka grup: Podstawowe znaki żeglugowe

 • A. Znaki zakazu
 • B. Znaki nakazu
 • C. Znaki ograniczenia
 • D. Znaki zalecenia
 • E. Znaki informacyjne

Znaki pomocnicze

 • Oznakowanie pływające granic szlaku żeglownego
 • Oznakowanie brzegowe przebiegu szlaku żeglownego
 • Oznakowanie miejsc niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych
 • Dodatkowe oznakowanie na potrzeby żeglugi za pomocą radaru
 • Dodatkowe oznakowanie na jeziorach i szerokich drogach wodnych
 • Oznakowanie akwenów zamkniętych dla ruchu żeglugowego lub akwenów o ograniczonym ruchu żeglugowym
 • Znaki specjalnego przeznaczenia
 • Oznakowanie wejść do portów

Zestaw znaków:

Znaki żeglugowe zakazu[edytuj | edytuj kod]

Symbol znaku Znaczenie Wygląd znaku Znak świetlny
A. 1 Zakaz przejścia
albo czerwone flagi:
lub
lub lub
A. 2 Zakaz wyprzedzania
A. 3 Zakaz wyprzedzania (dotyczy zestawów)
A. 4 Zakaz mijania i wyprzedzania
A. 5 Zakaz postoju (na kotwicy lub na cumach przy brzegu)
A. 5.1 Zakaz postoju na szerokości określonej na znaku w metrach (od znaku)
A. 6 Zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny
A. 7 Zakaz cumowania do brzegu
A. 8 Zakaz zawracania
A. 9 Zakaz wytwarzania fali
A. 10 Zakaz przejścia poza skrajnią określoną tablicami (pod mostem, przez jaz)
A. 11 Zakaz przejścia – przygotować się do wejścia lub przejścia lub lub
(czarny = światło wygaszone)
A. 12 Zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym
A. 13 Zakaz ruchu statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji
A. 14 Zakaz uprawiania narciarstwa wodnego oraz holowania statków powietrznych za statkiem
A. 15 Zakaz ruchu statków żaglowych
A. 16 Zakaz ruchu statków, które nie są statkami o napędzie mechanicznym i żaglowym
A. 17 Zakaz pływania na desce z żaglem
A. 18 Koniec strefy, w której małe statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji mogły rozwijać duże prędkości
A. 19 Zakaz wodowania i wciągania statków na brzeg
A. 20 Zakaz ruchu skuterów wodnych

Znaki żeglugowe nakazu[edytuj | edytuj kod]

Symbol znaku Znaczenie Wygląd znaku Znak świetlny
B. 1 Nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak
B. 2a Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej strony burty
B. 2b Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej strony burty
B. 3a Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burty
B. 3b Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burty
B. 4a Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty
B. 4b Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty
B. 5 Nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami
B. 6 Nakaz nieprzekraczania podanej na znaku prędkości w km/h
B. 7 Nakaz nadania sygnału dźwiękowego
B. 8 Nakaz zachowania szczególnej ostrożności
B. 9a Nakaz zachowania szczególnej ostrożności. Wyjście na główną drogę dozwolone, gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursu lub prędkości
B. 9b Nakaz zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu drogi wodnej, które może mieć miejsce, gdy nie zmusza to statków do zmiany kursu lub prędkości
B. 10 Nakaz zmiany kursu lub prędkości przez statki idące drogą główną w sytuacjach, gdy z portu lub bocznej drogi wodnej wychodzą statki [1]
B. 11a Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego
B. 11b Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego na wskazanym kanale

Znaki żeglugowe ograniczenia[edytuj | edytuj kod]

Symbol znaku Znaczenie Wygląd znaku
C. 1 Ograniczona głębokość  
C. 2 Ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody  
C. 3 Ograniczona szerokość szlaku lub kanału żeglownego  
C. 4 Inne ograniczenia ruchu żeglugowego – należy się z nimi zapoznać.
C. 5 Granica szlaku żeglownego oddalona od prawego (lewego) brzegu w metrach, podanych liczbą na znaku. Statki powinny przechodzić w odległości większej.

Znaki żeglugowe zalecenia[edytuj | edytuj kod]

Symbol znaku Znaczenie Wygląd znaku Znak świetlny
D. 1a Zalecenie przejścia w obydwu kierunkach
D. 1b Zalecenie przejścia w jednym kierunku (przejście z przeciwnego kierunku zabronione) lub lub
D. 2 Zalecenie trzymania się we wskazanym obszarze
D. 3 Zalecenie przejścia w kierunku określonym strzałką lub w nocy w kierunku światła izofazowego[2]

Znaki żeglugowe informacyjne[edytuj | edytuj kod]

Symbol znaku Znaczenie Wygląd znaku Symbol świetlny
E. 1 Zezwolenie przejścia (znak ogólny) lub lub
E. 2 Wskazanie linii napowietrznej nad drogą wodną
(liczba w prawym dolnym rogu oznacza wysokość linii napowietrznej nad poziomem najwyższej wody żeglownej)
E. 3 Jaz w niewielkiej odległości
E. 4a Prom na uwięzi
E. 4b Prom przemieszczający się swobodnie
E. 5 Zezwolenie na postój (na kotwicy lub na cumach przy brzegu)
E. 5.1 Zezwolenie na postój na akwenie, którego szerokość w metrach jest podana na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku
E. 5.2 Zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w metrach, podanymi na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku
E. 5.3 Zezwolenie na postój, burta przy burcie, w maksymalnej liczbie podanej na znaku
E. 5.4 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które nie są obowiązane pokazywania znaków wskazanych w § 3.14[3]
E. 5.5 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek na podstawie § 3.14 ust. 1
E. 5.6 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 2
E. 5.7 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 3
E. 5.8 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które nie są obowiązane pokazywać znaków wskazanych w § 3.14
E. 5.9 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek na podstawie § 3.14 ust. 1
E. 5.10 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 2
E. 5.11 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 3
E. 5.12 Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które nie są obowiązane pokazywać znaków wskazanych z § 3.14
E. 5.13 Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać na podstawie jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek na podstawie § 3.14 ust. 1
E. 5.14 Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać na podstawie dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 2
E. 5.15 Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 3
E. 6 Zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha lub liny
E. 7 Zezwolenie na cumowanie do brzegu
E. 7.1 Miejsce postoju zarezerwowane dla załadunku i wyładunku samochodów
(maksymalny dozwolony czas cumowania może być umieszczony na tablicy poniżej znaku).
E. 8 Wskazanie miejsca do zawracania
E. 9a Skrzyżowanie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi wodnej, po której idzie statek
E. 9b Połączenie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek
E. 10a Skrzyżowanie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek
E. 10b Połączenie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek
E. 11 Koniec obowiązywania zakazu lub nakazu albo ograniczenia – obowiązuje tylko w jednym kierunku ruchu żeglugowego
E. 12a Znaki sygnałowe uprzedzające – jedno lub dwa białe światła stałe, przed przeszkodą: należy się zatrzymać, jeżeli wymagają tego przepisy lub
E. 12b Znaki sygnałowe uprzedzające – jedno lub dwa białe światła migające przed przeszkodą: przejście dozwolone lub
E. 13 Miejsce poboru wody pitnej
E. 14 Miejsce, w którym można korzystać z telefonu
E. 15 Zezwolenie na ruch żeglugowy statków o napędzie mechanicznym
E. 16 Zezwolenie na ruch żeglugowy statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji
E. 17 Zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego oraz holowanie statków powietrznych za statkiem
E. 18 Zezwolenie na ruch statków żaglowych
E. 19 Zezwolenie na ruch statków o napędzie wiosłowym
E. 20 Zezwolenie na pływanie na desce z żaglem
E. 21 Zezwolenie na ruch małych statków sportowych i turystycznych z dużą prędkością
E. 22 Zezwolenie na wodowanie i wciąganie statków na brzeg
E. 23 Wskazanie kanału radiotelefonicznego, na którym można uzyskać informacje nawigacyjne
Zezwolenie na ruch skuterów wodnych

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. „szachownica” symbolizuje światło migające
 2. światło izofazowe to światło przerywane („migające”), którego czas świecenia równy jest czasowi zaciemnienia; zob. charakterystyka światła nawigacyjnego
 3. dotyczy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. (poz. 2072)

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]