Policja (Niemcy)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Policjant z Hamburga w nowym niebieskim mundurze
Umundurowani funkcjonariusze w Kaiserslautern

Policja w Niemczech – umundurowana i uzbrojona formacja, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w Niemczech. Nie posiada scentralizowanej struktury. Członkowie policji niemieckej są urzędnikami poszczególnych krajów związkowych.

Charakter i zadania[edytuj]

Publiczne prawo policyjne jest prawem danego kraju i obowiązuje tylko na jego terytorium, np. w Hesji "Hessisches Gesetz über die Sicherheit und Ordnung" (HSOG). Działanie policji musi się mieścić w ramach prawa federalnego i kraju związkowego. Gwarantuje to zasada państwa prawa (niem. "Rechtsstaatsgebot"). Działanie policji nie może łamać prawo nadrzędności przepisów ustawowych ("Vorrang des Gesetzes") i nie musi mieć upoważnienia w prawie (niem. "Vorbehalt des Gesetzes" - pol. zastrzeżenie ustawy). Ogólnym upoważnieniem jest tak zwana "Generalklausel des Polizeirechts", która istnieje w każdym landowym prawie policyjnym, np. § 11 HSOG w Hesji. Według tej klauzuli policja może podjąć każde działanie, które jest konieczne i efektywne, aby wstrzymać niebezpieczeństwo dla dobra prawnego (niem. "Gefahrenabwehr" - pol. "odparcie zagrożenia"). Adresatem działania policji może być każda osoba, która stworzyła niebezpieczeństwo (tzw. "Verhaltensstörer") albo która jest właścicielem lub posiadaczem rzeczy, która stwarza niebezpieczeństwo ("Zustandsstörer") lub osoba trzecia ("Nichtstörer"). Działanie policji stanowiące decyzje administracyjne ("Verwaltungsakt", VA) lub czynności faktyczne ("Realakt") może być zaskarżone w sądzie administracyjnym.(Verwaltungsgericht).

Zadaniami policji niemieckiej są:

 • Odparcie zagrożeń ("Gefahrenabwehr")
 • Ściganie karne ("Strafverfolgung").

Struktura[edytuj]

Funkcjonalna[edytuj]

 • Schutzpolizei (dosł. policja ochronna) - przejmuje przede wszystkim zadania utrzymania bezpieczeństwa publicznego i porządku, ściganie karne oraz kontrola ruchu drogowego)

Do "Schutzpolizei" należy także: - Verkehrspolizei (policja drogowa) - Autobahnpolizei (policja patrolująca autostrady)

 • Bereitschaftspolizei (oddziały rezerwowe) - stanowi wsparcie w przypadkach nadzwyczajnych (klęski żywiołowe, mecze piłkarskie, koncerty, demonstracje), składa się z członków służby kandydackiej
 • Wasserschutzpolizei (policja wodna) - zapobiega przestępczości na akwenach wodnych, działa też w zakresie ochrony środowiska
 • Kriminalpolizei (policja kryminalna) - prewencja i ściganie przestępstw (zbrodni i wykroczeń)

Do "Kriminalpolizei" należy także:

 • Sondereinsatzkommando, SEK (oddziały antyterrorystyczne).

Terytorialna[edytuj]

W każdym kraju związkowym działa policja, tzw. "Landespolizei" (policja krajowa). W myśl Art. 30 niemieckiej Konstytucji policja pozostaje w gestii krajów związkowych. Organizacja, zadania i uprawnienia są w pierwszym rzędzie uregulowane w ustawach o policji (niem. "Polizeigesetzen"). W sposób widoczny policjanci poszczególnych policji krajowych są rozpoznawalni przez oznaki na ramieniach mundurów, na których widnieją godła landów.

Inne służby policyjne[edytuj]

Równolegle do 16 policji krajowych (Landespolizei), w Niemczech istnieje również 3 inne służby policyjne w zakresie federalnym (ogólnopaństwowym). Wykonują one szczegółowe zadania w zakresie bezpieczeństwa.

 • Bundespolizei (Policja Federalna) - powstała w wyniku przemianowania Bundesgrenzschutz (Federalnej Służby Granicznej)
 • Bundeskriminalamt (Federalny Urząd Kryminalny) - działająca przy niemieckim MSW urząd informacyjny działająca pomiędzy poszczególnymi policjami oraz zapewniająca kontakt z międzynarodowymi służbami policyjnymi w zakresie zwalczania przestępczości. Urząd dysponuje placówkami w Wiesbaden (siedziba główna), Berlinie, Bonn i Meckenheim.
 • Polizei beim Deutschen Bundestag (Polizei DBT; Policja przy Bundestagu) - wykonująca zadania w parlamencie niemieckim, podlega bezpośrednio prezydyntowi Bundestagu. Liczy 170 funkcjonariuszy.

Umundurowanie[edytuj]

Przez wiele lat kolorem mundurów policji niemieckiej (jak również pojazdów) był kolor zielony. Od 2004 nastąpiła zmiana i postępowo obowiązującą barwą mundurów jest stalowo-niebieski.

Stary biało-zielony samochód w landzie Saara
Nowy srebrno-niebieski samochód w Hamburgu

Stopnie policji[edytuj]

Mittlerer Dienst[edytuj]

 • Polizeimeister-Anwärter PMAnw (w Bawarii po pierwszym roku służby: Polizeioberwachtmeister POW)
 • Polizeihauptwachtmeister PHW
 • Polizeimeister PM
 • Polizeiobermeister POM
 • Polizeihauptmeister PHM

Gehobener Dienst[edytuj]

 • Polizeikommissaranwärter PKA
 • Polizeikommissar PK
 • Polizeioberkommissar POK
 • Polizeihauptkommissar PHK
 • Erster Polizeihauptkommissar EPHK

Höherer Dienst[edytuj]

 • Polizeirat PR
 • Polizeioberrat POR
 • Polizeidirektor PD
 • Leitender Polizeidirektor LPD/Ltd. PD
 • Polizeivizepräsident PVP
 • Polizeipräsident PP
 • Landespolizeipräsident LPP


Linki zewnętrzne[edytuj]